Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

I dag har de fleste virksomheder gavn af en professionel bestyrelse, som hjælper den daglige ledelse med at se virksomheden i et større perspektiv. Bestyrelsen er med til at fastsætte den overordnende strategi for virksomhedens visioner og drift.

Flere af vores advokater deltager aktivt i bestyrelser i mindre og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt for os, at vi gør en forskel i bestyrelsesarbejdet. Vi sidder ikke kun med i bestyrelser for at bidrage med kendskab til gældende lovgivning, men bidrager også med vores erfaring med rådgivning om erhvervslivets forhold.

Vores regnskabs- og forretningsmæssige forståelse betyder, at vi kan bidrage ikke blot med viden om reglerne for selskaber, bestyrelsesansvar mv., men tager i samarbejde med den daglige ledelse og øvrige bestyrelsesmedlemmer også ansvar for væsentlige beslutninger omkring strategi og visioner. På den måde kan vi være med til at præge virksomhedens generelle udvikling i relation til økonomi, organisation, personalepolitik og lignende områder.

Herudover bruger vi naturligvis vores juridiske baggrund og viden til at sikre, at virksomheden dels overholder gældende lovgivning og dels er på forkant med eventuelle lovændringer.

Vi har et indgående kendskab til mange brancher og har et bredt netværk fra blandt andet banker og revisorer – både lokalt, nationalt og internationalt – og kan være med til at skabe vigtige relationer og åbne døre.

Vi engagerer os og stiller modkrav til de virksomheder, hvor vi sidder i bestyrelsen. Vi kræver blandt andet, at vi løbende bliver orienteret om væsentlige forhold i virksomheden. Dette for at sikre, at vi har et indgående kendskab til virksomheden og dens økonomi, så vi kan bidrage mest muligt med viden og sparring.

Mere viden om Bestyrelsesarbejdet

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten og er juridisk sparringspartner for virksomheder, der ønsker at være opdateret på gældende regler.

Bank og finans

Vores bank- og finansieringsteam har mange års erfaring og yder kompetent rådgivning og sparring indenfor alle områder af finansiering.

Bestyrelsesarbejde

Vi rådgiver og deltager aktivt i professionelle bestyrelser, og er med til at gøre en forskel i den strategisk og juridiske udvikling af virksomheden.

Ejendomsadministration

I Ejendomsadministrationen beskæftiger vi os med rådgivning og administration af alle former for ejendomsdrift lige fra mindre lejemål til større ejendomsporteføljer.

Energi og infrastruktur

Vi har mange års erfaring med at rådgive indenfor energi- og infrastruktur, og vores kompetente team har omfattende kendskab til branchen og lovgivningen.

Entrepriseret

Vi rådgiver om alle forhold indenfor entrepriseret og udfærdiger entreprisekontrakter, så I kan fokusere på det vigtigste; jeres virksomhed.
Eu ret 480x215

EU lovgivning

Vi rådgiver omkring alle EU-retlige forhold og har stor forståelse for at forretningsforhold bliver påvirket af EU-rettens regulering.

Fast ejendom og lejeret

Vores specialister rådgiver indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder bl.a. køb og salg af erhvervsejendomme og lejeret indenfor erhverv og bolig.

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

ERHVERVSLEJERET

Immaterielle rettigheder

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor immaterialret, og kan bistå virksomheder med at opnå juridisk beskyttelse og skabe klarhed over de immaterielle rettigheder.

Inkasso

Vores erfarne inkasso-team sikrer dig en effektiv og resultatorienteret sagsbehandling, som skaber værdi for din virksomhed.

Insolvens og rekonstruktion

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver også i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

IT & Teknologi

Vi rådgiver om alle juridiske og strategiske forhold indenfor IT, Tech og digitalisering, og har stor forståelse for den strategiske udvikling i virksomheden.

Iværksætteri og scale up

Vores team er specialiseret i start-ups, scale ups og iværksætteri. Vores kompetencer og erfaring gør, at vi ser helheden i virksomheden og kan hjælpe med mere end de juridiske spørgsmål.

Køb og salg af virksomheder

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og vores ekspertise indenfor området har medvirket til, at vi har bistået et betydeligt antal af virksomhedsoverdragelser.
Konkurrenceret og markedsføringsret - thumbnail 480x215

Konkurrence- og markedsføringsret

Vi har mange års erfaring og rådgiver indenfor alle aspekter af konkurrence- og markedsføringsret.
Landbrug og fødevarer 480x215

Landbrug og fødevarer

Vi tilbyder professionel og kompetent rådgivning for små og store virksomheder inden for landbrug og fødevarer samt virksomheder med tilknytning til branchen.
Persondata - thumbnail 480x215

Persondata

Vi rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi hjælper med at opnå en integreret tilgang i virksomhedens håndtering af persondata.

Retssager og tvister

Vi repræsenterer vores klienter i tvister inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører retssager samt voldgiftssager i Byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og Højesteret.

Selskabsret

Vi har et højt specialiseret team med mange års erfaring til at rådgive og bistå med alt fra stiftelse af selskaber til kompliceret selskabsretlige forhold
udbudsret 480x215

Udbudsret

Vi har et specialiseret team med indgående kendskab til branchen og yder rådgivning om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Ingen virksomhed er bedre end menneskene bag!

Edit Template

Vi er et fremsynet full-service advokatfirma, der rådgiver en bred vifte af klienter –
alt fra privatkunder til lokale og nationale virksomheder i SMV segmentet samt
internationale virksomheder. 

Edit Template

Hvad kan vi hjælpe dig med?