Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Et generationsskifte er, når en virksomhed, uanset hvilken juridiske form dette drives, skal overdrages til den næste generation, enten i ejerens egen familie, til medarbejder eller ejerskiftes til andre.

Grundlæggende handler generationsskifte om at sikre din virksomheds fremtid, også uden din tilstedeværelse.

Et generationsskifte involverer mange følelser, store spørgsmål og til dels også en risiko for konflikter i familien.

Herudover kan overgangen medføre, at virksomheden bliver sårbar, fordi likviditet, ledelse, medarbejdere og andre relationer pludselig er i spil.

Yderligere er der mange forskellige regler, der skal tages højde for: arveret, skat og afgifter, finansiering m.m.

Derfor er det særdeles vigtigt, at processen bliver tilrettelagt i god tid, så overgangen kan ske kontrolleret og i et tempo, så processen er styret.

Ændringer i ejerstruktur ved generationsskifte

Ændringer i ejerstruktur, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver derfor grundig forberedelse og detaljeret planlægning for, at det skal blive succesfuldt for den nuværende ejer såvel som den kommende ejer.     

Ved et generationsskifte kan ejerstrukturen ændres på én gang eller i flere planlagte tempi.

Uanset hvad I vælger, vil I med grundig overvejelse og forberedelse få de bedste resultater, både på kort og på lang sigt.  

Omstruktureringsmodeller ved generationsskifte

Der findes mange måder at lave en omstrukturering af virksomheden på, her kan blandt andet nævnes skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning, og tilførsel af aktiver.

Selskabsomdannelse til aktie- eller anpartsselskab ved generationsskifte 

Ejerstruktur og selskabsform hænger uløseligt sammen med de muligheder og udfordringer, du vil stå med i forbindelse med et generationsskifte. Driver du en virksomhed i personligt regi, kan det blive relevant at overveje en omdannelse af virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab for at lette generationsskiftet.

Det er dog altid den konkrete situation, der bestemmer, hvorvidt en skattefri omdannelse til et aktie- eller anpartsselskab har flere fordele end en skattepligtig overdragelse. 

Etablering af holdingselskab ved generationsskifte 

Driver du virksomhed i selskabsform, er det ofte relevant at etablere et holdingselskab, der skal eje driftsselskabet. I forbindelse med et generationsskifte gør holdingselskabsstrukturen det både muligt at overdrage aktier eller anparter skattefrit mellem f.eks. forældres og børns holdingselskaber, samt at isolere driftsfremmende aktiver og overskudslikviditet i forældrenes holdingselskaber.  

Hvis et holdingselskab skattefrit skal sælge aktier i et datterselskab, skal holdingstrukturen som hovedregel være etableret mindst tre år forud for salget.  

Selvom etablering af et holdingselskab kan være en nyttig forberedelse til generationsskiftet, kan dette aldrig stå alene.

Finansiering, ejerstruktur og skat 

Finansiering af et generationsskifte afhænger af mange forhold, herunder den økonomiske formåen hos begge generationer. Hvis generationsskiftet udløser gaveafgift og aktieavancebeskatning, skal dette finansieres af personlige beskattede midler. Hvis skatterne og afgifterne er betydelige, vil finansieringen ofte kræve store udtræk fra virksomheden, hvilket vil forringe virksomhedens muligheder fremadrettet.  

Det er derfor ofte af helt afgørende betydning for virksomhedens fremtidige muligheder og ydeevne, at generationsskiftet og virksomhedens ejerstruktur tilrettelægges.

Ændringer i ejerstruktur, f.eks. i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver grundig forberedelse. 

De forskellige former for generationsskifte har alle både fordele og ulemper og kræver derfor nøje overvejelse og inddragelse af relevante sparringspartnere til gennemførsel af et succesfuldt generationsskifte, der inddrager alle aspekter af økonomien, skatten, juraen og de ledelsesmæssige aspekter heraf.   

Hos DreistStorgaard rådgiver vi om alle aspekter af generationsskiftet. Kontakt os for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå med at sikre den bedste mulige overdragelse fra én generation til den næste. 

Andre relevante nyheder

Svarer din virksomheds vedtægter og forretningsorden til virkeligheden?

Svarer din virksomheds vedtægter og forretningsorden til virkeligheden?

Læs mere
Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere
Generationsskiftet i krisetider

Generationsskiftet i krisetider

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Svarer din virksomheds vedtægter og forretningsorden til virkeligheden?

Svarer din virksomheds vedtægter og forretningsorden til virkeligheden?

Læs mere
Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere
Generationsskiftet i krisetider

Generationsskiftet i krisetider

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2023 DreistStorgaard. All Rights Reserved