Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Layer_1-2

Entrepriseretten omfatter aftaler mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførelse af bygninger og/eller anlæg til en aftalt pris. Det er et omfattende område, og for at forebygge eventuelle konflikter om et byggeri kan det i høj grad svare sig at få en advokat til at udfærdige en skriftlig og præcis entreprisekontrakt. Vores advokater har kendskab til de forskellige regel- og vilkårssæt og kan rådgive dig og din virksomhed bedst muligt.

Det er vores ansvar som advokater at sikre, at alle væsentlige områder som betaling, levering, kvalitet, materialevalg, krav til udførelse og dagbøder er tydeligt og korrekt beskrevet i entreprisekontrakten.

Vi sørger for at beskrive alle væsentlige dele af byggeriet, rådgiver dig og sikrer, at du kan føle dig tryg gennem hele processen ved:

  • Udarbejdelse og forhandling af entreprisekontrakter
  • Aftaler med underentreprenører og leverandøre
  • Løbende rådgivning i forbindelse med entreprisens gennemførelse
  • Udbud
  • Aflevering af byggesager
  • Rådgivning om sikkerhed og transporter
  • Førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Det kan få store konsekvenser, hvis aftalen mellem parterne ikke er ordentligt aftalt f.eks. med betaling eller forsinkelser i arbejdet. Sørg altid for at have en skriftlig, klar og juridisk gyldig aftale, der er omhyggeligt gennemgået med alle parter.

Vi anbefaler, at du tager os med på råd fra begyndelsen, så vi kan forebygge senere konflikter. Men hvis du allerede er involveret i en tvist om et entrepriseforhold, eller ønsker rådgivning for at undgå en tvist, f.eks. om betaling for ekstraarbejder, bistår vi dig gerne med at løse dette.

Mere viden om Entrepriseret

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten og er juridisk sparringspartner for virksomheder, der ønsker at være opdateret på gældende regler.

Bank og finans

Vores bank- og finansieringsteam har mange års erfaring og yder kompetent rådgivning og sparring indenfor alle områder af finansiering.

Bestyrelsesarbejde

Vi rådgiver og deltager aktivt i professionelle bestyrelser, og er med til at gøre en forskel i den strategisk og juridiske udvikling af virksomheden.

Ejendomsadministration

I Ejendomsadministrationen beskæftiger vi os med rådgivning og administration af alle former for ejendomsdrift lige fra mindre lejemål til større ejendomsporteføljer.

Energi og infrastruktur

Vi har mange års erfaring med at rådgive indenfor energi- og infrastruktur, og vores kompetente team har omfattende kendskab til branchen og lovgivningen.

Entrepriseret

Vi rådgiver om alle forhold indenfor entrepriseret og udfærdiger entreprisekontrakter, så I kan fokusere på det vigtigste; jeres virksomhed.
Eu ret 480x215

EU lovgivning

Vi rådgiver omkring alle EU-retlige forhold og har stor forståelse for at forretningsforhold bliver påvirket af EU-rettens regulering.

Fast ejendom og lejeret

Vores specialister rådgiver indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder bl.a. køb og salg af erhvervsejendomme og lejeret indenfor erhverv og bolig.

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

ERHVERVSLEJERET

Immaterielle rettigheder

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor immaterialret, og kan bistå virksomheder med at opnå juridisk beskyttelse og skabe klarhed over de immaterielle rettigheder.

Inkasso

Vores erfarne inkasso-team sikrer dig en effektiv og resultatorienteret sagsbehandling, som skaber værdi for din virksomhed.

Insolvens og rekonstruktion

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver også i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

IT & Teknologi

Vi rådgiver om alle juridiske og strategiske forhold indenfor IT, Tech og digitalisering, og har stor forståelse for den strategiske udvikling i virksomheden.

Iværksætteri og scale up

Vores team er specialiseret i start-ups, scale ups og iværksætteri. Vores kompetencer og erfaring gør, at vi ser helheden i virksomheden og kan hjælpe med mere end de juridiske spørgsmål.

Køb og salg af virksomheder

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og vores ekspertise indenfor området har medvirket til, at vi har bistået et betydeligt antal af virksomhedsoverdragelser.
Konkurrenceret og markedsføringsret - thumbnail 480x215

Konkurrence- og markedsføringsret

Vi har mange års erfaring og rådgiver indenfor alle aspekter af konkurrence- og markedsføringsret.
Landbrug og fødevarer 480x215

Landbrug og fødevarer

Vi tilbyder professionel og kompetent rådgivning for små og store virksomheder inden for landbrug og fødevarer samt virksomheder med tilknytning til branchen.
Persondata - thumbnail 480x215

Persondata

Vi rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi hjælper med at opnå en integreret tilgang i virksomhedens håndtering af persondata.

Retssager og tvister

Vi repræsenterer vores klienter i tvister inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører retssager samt voldgiftssager i Byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og Højesteret.

Selskabsret

Vi har et højt specialiseret team med mange års erfaring til at rådgive og bistå med alt fra stiftelse af selskaber til kompliceret selskabsretlige forhold
udbudsret 480x215

Udbudsret

Vi har et specialiseret team med indgående kendskab til branchen og yder rådgivning om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Ingen virksomhed er bedre end menneskene bag!

Edit Template

Vi er et fremsynet full-service advokatfirma, der rådgiver en bred vifte af klienter –
alt fra privatkunder til lokale og nationale virksomheder i SMW segmentet samt
internationale virksomheder. 

Edit Template

Hvad kan vi hjælpe dig med?