Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Layer_1-2
Markedsføring

Enhver erhvervsdrivende beskæftiger sig med markedsføring i forbindelse med afsætning af produkter. Virksomheden er efter  markedsføringsloven forpligtet til at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

Begrebet ”at udvise god markedsføringsskik” kan være svært at forstå for den enkelte, og derfor kan vores rådgivning anskueliggøre, hvor grænsen går for, hvilke midler der er acceptable og lovlige.

Vi rådgiver indenfor alle aspekter af markedsføringsretten, herunder blandt andet:

  • God markedsføringsskik
  • Generelle regler om lovlig adfærd på markedet
  • Greenwashing (Brugen af miljømæssige udsagn)
Konkurrence

Reglerne i konkurrenceretten er udfærdiget, så de sikre effektiv og fair konkurrence mellem konkurrenter og være til gavn for alle parter, herunder forbrugere og virksomheder.

Overtrædelse af konkurrenceloven kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden, der kan medføre bøde og fængselsstraf.

Konkurrenceretten sikrer blandt andet, at man ikke kan fastsætte kunstigt høje priser og karteldannelse, et forbud mod misbrug af dominerende stilling samt fusioner/kontrolerhvervelser, hvor konkurrencemyndighederne undersøger om konkurrencen vil hæmmes af en kommende fusion og dermed et evt. forbud mod denne fusion.

Vi anbefaler, at virksomheden er påpasselig, og at der er udarbejdet en klar plan for at minimere risikoen for en evt. overtrædelse af lovgivningen. Vi bistår gerne i forbindelse med ovenstående og kan blandt andet rådgive omkring:

  • Eftersyn af indgåede aftaler og vedtagelser
  • Rådgivning i forhold til strategiske kontrakter
  • On-going rådgivning og vurdering af virksomhedens adfærd og position på markedet

Mere viden om Konkurrence- og markedsføringsret

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten og er juridisk sparringspartner for virksomheder, der ønsker at være opdateret på gældende regler.

Bank og finans

Vores bank- og finansieringsteam har mange års erfaring og yder kompetent rådgivning og sparring indenfor alle områder af finansiering.

Bestyrelsesarbejde

Vi rådgiver og deltager aktivt i professionelle bestyrelser, og er med til at gøre en forskel i den strategisk og juridiske udvikling af virksomheden.

Ejendomsadministration

I Ejendomsadministrationen beskæftiger vi os med rådgivning og administration af alle former for ejendomsdrift lige fra mindre lejemål til større ejendomsporteføljer.

Energi og infrastruktur

Vi har mange års erfaring med at rådgive indenfor energi- og infrastruktur, og vores kompetente team har omfattende kendskab til branchen og lovgivningen.

Entrepriseret

Vi rådgiver om alle forhold indenfor entrepriseret og udfærdiger entreprisekontrakter, så I kan fokusere på det vigtigste; jeres virksomhed.
Eu ret 480x215

EU lovgivning

Vi rådgiver omkring alle EU-retlige forhold og har stor forståelse for at forretningsforhold bliver påvirket af EU-rettens regulering.

Fast ejendom og lejeret

Vores specialister rådgiver indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder bl.a. køb og salg af erhvervsejendomme og lejeret indenfor erhverv og bolig.

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

ERHVERVSLEJERET

Immaterielle rettigheder

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor immaterialret, og kan bistå virksomheder med at opnå juridisk beskyttelse og skabe klarhed over de immaterielle rettigheder.

Inkasso

Vores erfarne inkasso-team sikrer dig en effektiv og resultatorienteret sagsbehandling, som skaber værdi for din virksomhed.

Insolvens og rekonstruktion

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver også i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

IT & Teknologi

Vi rådgiver om alle juridiske og strategiske forhold indenfor IT, Tech og digitalisering, og har stor forståelse for den strategiske udvikling i virksomheden.

Iværksætteri og scale up

Vores team er specialiseret i start-ups, scale ups og iværksætteri. Vores kompetencer og erfaring gør, at vi ser helheden i virksomheden og kan hjælpe med mere end de juridiske spørgsmål.

Køb og salg af virksomheder

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og vores ekspertise indenfor området har medvirket til, at vi har bistået et betydeligt antal af virksomhedsoverdragelser.
Konkurrenceret og markedsføringsret - thumbnail 480x215

Konkurrence- og markedsføringsret

Vi har mange års erfaring og rådgiver indenfor alle aspekter af konkurrence- og markedsføringsret.
Landbrug og fødevarer 480x215

Landbrug og fødevarer

Vi tilbyder professionel og kompetent rådgivning for små og store virksomheder inden for landbrug og fødevarer samt virksomheder med tilknytning til branchen.
Persondata - thumbnail 480x215

Persondata

Vi rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi hjælper med at opnå en integreret tilgang i virksomhedens håndtering af persondata.

Retssager og tvister

Vi repræsenterer vores klienter i tvister inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører retssager samt voldgiftssager i Byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og Højesteret.

Selskabsret

Vi har et højt specialiseret team med mange års erfaring til at rådgive og bistå med alt fra stiftelse af selskaber til kompliceret selskabsretlige forhold
udbudsret 480x215

Udbudsret

Vi har et specialiseret team med indgående kendskab til branchen og yder rådgivning om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Ingen virksomhed er bedre end menneskene bag!

Edit Template

Vi er et fremsynet full-service advokatfirma, der rådgiver en bred vifte af klienter –
alt fra privatkunder til lokale og nationale virksomheder i SMW segmentet samt
internationale virksomheder. 

Edit Template

Hvad kan vi hjælpe dig med?