Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Vi gør det enkelt for dig – og varetager den løbende drift af ejendommen efter dine behov og ønsker. Det kan f.eks. være med regnskaber, opkrævninger, den daglige kommunikation, budgetter, opdateringer på lovændringer mm. Vores team består af ejendomsadministratorer, økonomimedarbejdere og advokater og har mange års erfaring indenfor område. Et samarbejde med os giver dig en nær relation, og vi garanterer dig en fast kontaktperson, der kender til dine projekter og passer på dem.

Ejerforeninger & Andelsboligforeninger

Vi tilbyder en professionel og kvalificeret administration af jeres ejerforening/andelsboligforening, hvor vi indgår i et personligt og tæt samarbejde med foreningens bestyrelse. Vi står til rådighed for et gratis og uforpligtende møde, hvor vi kan gennemgå jeres forenings behov og ønsker, ligesom vi gerne kommer til jeres generalforsamling for at fortælle, hvad vi kan tilbyde jer.

Vi skræddersyr en løsning, som er tilpasset jeres forening, uanset om I er få eller mange.

Vi kan blandt andet tilbyde ejerforeninger:
 • Opkrævning og kontrol med betaling af fællesudgifter mv.
 • Varetagelse af betalinger og løbende bogføring
 • Effektiv rykkerprocedure og evt. gennemførsel af tvangssalg
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber mv.
 • Deltagelse i generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Udfærdigelse af ejerlejlighedsskemaer ved salg
 • Løbende rapportering til bestyrelsen
 • Varetagelse af forsikringssager
 • Korrespondance, telefonisk kontakt og møder med ejere, bestyrelse, håndværkere og offentlige myndigheder
Vi kan blandt andet tilbyde andelsforeninger:
 • Opkrævning og kontrol med betaling af boligydelse mv.
 • Varetagelse af betalinger og løbende bogføring
 • Effektiv rykkerprocedure og evt. gennemførsel af eksklusion
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber mv.
 • Deltagelse i generalforsamlinger
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Udfærdigelse af nøgleskemaer ved salg
 • Løbende rapportering til bestyrelsen
 • Varetagelse af forsikringssager
 • Korrespondance, telefonisk kontakt, møder med ejere, bestyrelse, håndværkere og offentlige myndigheder

Udlejningsejendomme

Uanset om der er tale om småejendomme, storejendomme, byfornyede lejemål, bolig eller erhverv, kan vi tilbyde en professionel og kvalificeret ejendomsadministration. Med et tæt og personligt samarbejde vil vi sikre en værdioptimering af din portefølje.

Vi skræddersyr en løsning, som passer til dine unikke behov, og kan blandt andet tilbyde:
 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Opkrævning og kontrol af lejeindbetalinger
 • Effektiv rykkerprocedure
 • Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber
 • Overholdelse af formalia ved ind- og fraflytningssyn
 • Varsling af lejeforhøjelser
 • Udarbejdelse af omkostningsbestemt leje
 • Lovpligtige indberetninger, fx GI og moms
 • Varetagelse af betalinger og løbende bogføring
 • Varetagelse af forsikringsskader
 • Løbende rapportering
 • Korrespondance, telefoniske kontakt og møde med lejere, håndværkere, huslejenævn og offentlige myndigheder

Konsulentydelser

Vi har fuld forståelse for, at mange udlejere selv ønsker at varetage den daglige administration. Derfor tilbyder vi at skræddersy en løsning, hvor vi overtager de opgaver, der kræver indgående kendskab til lovgivningen og som vil lette dagligdagen for dig.

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:
 • Udarbejdelse af bolig- og erhvervslejekontrakter
 • Udarbejdelse af vand- og varmeregnskaber
 • Udarbejdelse af drifts- og forbrugsregnskaber
 • Udarbejdelse af budget og budgetopfølgning
 • Beregning og varsling af lejeforhøjelser
 • Varetagelse af huslejenævnssager, udsættelsessager og boligretssager
 • Konkret rådgivning

Ledige lejemål

Her finder du vores ledige lejemål, som udbydes i samarbejde med boligportalen.dk – Se mere her

Mere viden om Ejendomsadministration

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Ansættelsesret

Vi rådgiver om alle aspekter af ansættelsesretten og er juridisk sparringspartner for virksomheder, der ønsker at være opdateret på gældende regler.

Bank og finans

Vores bank- og finansieringsteam har mange års erfaring og yder kompetent rådgivning og sparring indenfor alle områder af finansiering.

Bestyrelsesarbejde

Vi rådgiver og deltager aktivt i professionelle bestyrelser, og er med til at gøre en forskel i den strategisk og juridiske udvikling af virksomheden.

Ejendomsadministration

I Ejendomsadministrationen beskæftiger vi os med rådgivning og administration af alle former for ejendomsdrift lige fra mindre lejemål til større ejendomsporteføljer.

Energi og infrastruktur

Vi har mange års erfaring med at rådgive indenfor energi- og infrastruktur, og vores kompetente team har omfattende kendskab til branchen og lovgivningen.

Entrepriseret

Vi rådgiver om alle forhold indenfor entrepriseret og udfærdiger entreprisekontrakter, så I kan fokusere på det vigtigste; jeres virksomhed.
Eu ret 480x215

EU lovgivning

Vi rådgiver omkring alle EU-retlige forhold og har stor forståelse for at forretningsforhold bliver påvirket af EU-rettens regulering.

Fast ejendom og lejeret

Vores specialister rådgiver indenfor alle aspekter af fast ejendom, herunder bl.a. køb og salg af erhvervsejendomme og lejeret indenfor erhverv og bolig.

KØB OG SALG AF ERHVERVSEJENDOMME

ERHVERVSLEJERET

Immaterielle rettigheder

Vi har mange års erfaring med rådgivning indenfor immaterialret, og kan bistå virksomheder med at opnå juridisk beskyttelse og skabe klarhed over de immaterielle rettigheder.

Inkasso

Vores erfarne inkasso-team sikrer dig en effektiv og resultatorienteret sagsbehandling, som skaber værdi for din virksomhed.

Insolvens og rekonstruktion

Hos DreistStorgaard er vi specialister i at rådgive virksomheder med likviditetsproblemer. Vi rådgiver også i forbindelse med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte eller insolvente virksomheder.

IT & Teknologi

Vi rådgiver om alle juridiske og strategiske forhold indenfor IT, Tech og digitalisering, og har stor forståelse for den strategiske udvikling i virksomheden.

Iværksætteri og scale up

Vores team er specialiseret i start-ups, scale ups og iværksætteri. Vores kompetencer og erfaring gør, at vi ser helheden i virksomheden og kan hjælpe med mere end de juridiske spørgsmål.

Køb og salg af virksomheder

Vi har mange års erfaring med køb og salg af virksomheder og vores ekspertise indenfor området har medvirket til, at vi har bistået et betydeligt antal af virksomhedsoverdragelser.
Konkurrenceret og markedsføringsret - thumbnail 480x215

Konkurrence- og markedsføringsret

Vi har mange års erfaring og rådgiver indenfor alle aspekter af konkurrence- og markedsføringsret.
Landbrug og fødevarer 480x215

Landbrug og fødevarer

Vi tilbyder professionel og kompetent rådgivning for små og store virksomheder inden for landbrug og fødevarer samt virksomheder med tilknytning til branchen.
Persondata - thumbnail 480x215

Persondata

Vi rådgiver, yder strategisk sparring og bistår ved alle aspekter af indsamling, behandling og videregivelse af persondata. Vi hjælper med at opnå en integreret tilgang i virksomhedens håndtering af persondata.

Retssager og tvister

Vi repræsenterer vores klienter i tvister inden for alle aspekter af erhvervslivet og fører retssager samt voldgiftssager i Byretterne, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret og Højesteret.

Selskabsret

Vi har et højt specialiseret team med mange års erfaring til at rådgive og bistå med alt fra stiftelse af selskaber til kompliceret selskabsretlige forhold
udbudsret 480x215

Udbudsret

Vi har et specialiseret team med indgående kendskab til branchen og yder rådgivning om alle dele af udbuds- og licitationsprocessen, herunder udbud, tilbud og licitation.

Ingen virksomhed er bedre end menneskene bag!

Edit Template

Vi er et fremsynet full-service advokatfirma, der rådgiver en bred vifte af klienter –
alt fra privatkunder til lokale og nationale virksomheder i SMV segmentet samt
internationale virksomheder. 

Edit Template

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvad kan vi hjælpe dig med?