Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Uoverensstemmelser kan ofte eskalere til en konflikt, som man ikke selv har mulighed for at løse. De fleste sager kan løses i mindelighed eller ved konfliktløsning uden en retssag.

Står du derimod med en sag, hvor I ikke kan nå til enighed, er det vigtigt at søge den kompetente rådgivning hos en advokat og få klarlagt dine muligheder, hvad enten du ønsker en retssag eller anden konfliktløsning.

Vi rådgiver og vejleder om sagens procesrisiko, så du er tryg ved forløbet og kender vores vurdering af konsekvenser og sagens sandsynlige udfald.

Vi har mange års erfaring med behandling af tvister og retssager, og vores advokater fører sager i Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og byretterne i Danmark samt voldgiftssager.

Vi rådgiver og bistår med:

  • Civile retssager – f.eks. i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, mangelfuldt håndværkerarbejde, tvist med kommunen mm.
  • Øvrige private retssager og tvister – herunder boligsager, der begynder i Huslejenævnet eller naboretlige tvister, herunder sager ved kommunernes hegnssyn mm.
  • Boligretssager – f.eks. i relation til huslejestigning og lignende
  • Straffesager – f.eks. i færdselssager
Retshjælpsforsikring og fri proces

Med en retshjælpsforsikring får du dækket sagsomkostningerne, hvis sagen er omfattet af din forsikring. Har du en retshjælpsforsikring, så udarbejder vi ansøgningen og finder ud af om sagen er dækket. Derefter tager vi den løbende dialog med forsikringen.

Har du ikke en retshjælpsforsikring, og er sagen af principiel karakter, af almindelig offentlig interesse eller af væsentlig betydning for ansøgerens erhvervsmæssige eller sociale situation har du mulighed for at søge om fri proces, hvor staten betaler udgifterne i forbindelsen med retssagen. Vi hjælper med at vurdere sagens omfang, og kan hjælpe med ansøgning og dialog med Civilstyrelsen.

Mere viden om Retssager og tvister

Hvad kan vi ellers hjælpe med?

Bolig

Familie

Uenighed og tvister

Ingen virksomhed er bedre end menneskene bag!

Edit Template

Hvad kan vi hjælpe dig med?