Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Heldigvis afgøres de fleste uenigheder ved, at parterne taler eller forhandler sig til rette. Hvis to eller flere parter ikke kan nå til enighed, kan det imidlertid blive nødvendigt at anlægge en retssag.

Desværre er sagsbehandlingstiden stigende i mange retskredse, hvorfor flere sager tager mere end 12 måneder, og det er blevet mere almindeligt, at nogle sager tager mere end 18 måneder.

Mægling, også kaldet mediation, konfliktmægling og retsmægling, anvendes i stigende grad til løsning af konflikter inden for meget forskellige områder som f.eks. entrepriseforhold, arbejdsforhold, køb og familieforhold.

Fordele ved retsmægling

Retsmægling forudsætter, at begge parter er villige til – og indstillet på at forsøge dette. Hvis mæglingen ikke lykkes, fortsætter sagen sin gang. Retsmægleren er en dommer, eller en advokat, der har gennemgået en særlig uddannelse i forligsmægling.

Parterne kan selv bestemme emnerne og dermed også rammerne for retsmæglingen, der som udgangspunkt er fortrolig. Formålet med retsmægling er at finde en mindelig løsning på parternes konflikt. Retsmægleren træffer ikke nogen afgørelse og deltager ikke i afgørelsen af retssagen, hvis parterne ikke når til enighed ved retsmæglingen. Er retsmægleren en dommer, vil den pågældende ikke kunne behandle sagen i retten, hvis retsmæglingen ikke lykkes.

Oplysninger fremkommet under en retsmægling er fortrolige, medmindre parterne aftaler andet, eller oplysningerne i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Et andet moment der taler for at tage imod tilbuddet om retsmægling er, at sagens parter typisk får

en tid til retsmægling inden for nogle uger, og dermed oplever parterne at kunne få løst konflikten på et langt tidligere tidspunkt, end hvis sagen føres til ende i domstolssystemet, hvilket er en oplagt fordel for parterne.

En anden fordel for parterne er, at de selv kan bestemme og forme udfaldet af (løsningen på) konflikten, herunder inddrage flere og andre interesser end dem, der kunne have været inddraget i en dom.

Ulemper ved retsmægling

Ulempen ved retsmægling er, at det kan være et “unødigt processkridt”, hvis parterne ikke når frem til en løsning. Selv i det tilfælde har parterne dog normalt udbytte af processen, og retsmægling kan desuden oftest gennemføres uden udsættelse/berosættelse af retssagen.

Grundet det stigende pres som vores domstole oplever grundet store sagsmængder, har domstolene nu indført, at retsmægling er udgangspunktet i forbindelse med anlæggelse af en retssag og ikke som tidligere, hvor det skulle tilvælges.

Såfremt sagens parter ønsker retsmægling (ikke fravælger retsmægling), vil retten indkalde til retsmægling, som dog vedbliver at være frivilligt.

Vores erfaringer med retsmægling

DreistStorgaards erfaring er, at det er ressourcekrævende at føre rets- og voldgiftssager. I det lys vil vi altid afsøge mulighederne for at finde en forligsmæssig løsning for vores klient.

Selv hvis parterne forud for en retssag forgæves har forsøgt at finde en mindelig løsning, vil vi altid overveje, om der – i den pågældende sag – kan være fordele i alligevel at gennemføre en retsmægling.

Vores betragtninger vil navnlig være baseret på en afvejning af vores juridiske vurdering af vores klienters position (det sandsynlige udfald af en retssag), omkostninger, tid, ressourcer og evt. muligheden for at bevare parternes samarbejdsmuligheder eller tidligere relationer.

Vi har bistået klienter igennem hele forløbet og har overordnet gode erfaringer med retsmægling.

Vi hjælper dig gerne

Hos Dreist Storgaard rådgiver vi og hjælper gerne med at forberede og afvikle retsmægling.

Kontakt advokat Dan Jordy for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå med at sikre den bedste mulige afvikling af en retssag og tillige retsmægling.

Andre relevante nyheder

Vi søger stud.jur. til vores kontor i Holbæk

Vi søger stud.jur. til vores kontor i Holbæk

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Vi søger stud.jur. til vores kontor i Holbæk

Vi søger stud.jur. til vores kontor i Holbæk

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2023 DreistStorgaard. All Rights Reserved