Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Den 15. juni 2024 trådte nye regler i kraft i retsplejeloven, som ændrer måden, fogedsager gennemføres på. Disse ændringer har betydelig indflydelse på proceduren for udlæg og perioden, hvor en debitor kan være erklæret insolvent.

Forlængelse af fredningsperiode efter insolvenserklæring

Når en skyldner under en fogedsag viser sig ikke at have nogen aktiver, kan der afgives en insolvenserklæring. Tidligere fredede denne erklæring debitor mod nye fogedsager i seks måneder. Med de nye regler er denne fredningsperiode nu udvidet til tolv måneder. I denne periode kan der således ikke køres fogedsager imod den pågældende skyldner.

I fredningsperioden kan fogedretten stadig anmodes om at foretage udlæg for at afbryde forældelse. Hvis det viser sig, at skyldner har afgivet urigtige oplysninger om sine aktiver, kan der indgives en ny fogedbegæring inden for fredningsperioden. I sådanne tilfælde vil fogedretten vurdere, om der skal afholdes en ny fogedsag, eventuelt som en udkørende fogedforretning.

Udlæg uden debitors tilstedeværelse

En anden væsentlig ændring er fogedrettens udvidede bemyndigelse til at foretage udlæg i debitors aktiver uden debitors tilstedeværelse. Tidligere kunne fogedretten kun foretage udlæg i fast ejendom ved debitors fravær. De nye regler udvider denne mulighed, så fogedretten nu også kan foretage udlæg i aktiver, der er registreret i offentlige registre, såsom biler, både, motorcykler og kapitalandele i danske selskaber.

Denne ændring forventes at motivere flere debitorer til at møde op til udlægsforretninger i fogedretten, da fravær nu kan medføre øjeblikkelige udlæg i værdifulde aktiver.

Implementeringen af de nye regler

De nye regler gælder også for sager, der allerede er indgivet til fogedretten inden for den tidligere seks måneders fredningsperiode. Dette valg fra lovgivers side har skabt debat, da det anses for mere hensigtsmæssigt, hvis de nye regler kun omfattede sager indgivet efter lovens ikrafttræden.

Nogle fogedretter mener, at anvendelsen af de nye regler kræver, at de er nævnt i indkaldelsen af skyldner til fogedretsmødet. Det bliver spændende at se, hvordan praksis udvikler sig på dette område.

Samlet set repræsenterer disse nye regler en betydelig forandring i håndteringen af fogedsager i Danmark, med større beskyttelse for debitorer og mere effektive muligheder for kreditorer til at få deres krav opfyldt

Andre relevante nyheder

Når likviditeten giver virksomheden udfordringer og leder dem hen imod konkurs

Når likviditeten giver virksomheden udfordringer og leder dem hen imod konkurs

Læs mere
Justering af reglerne om konkurskarantæne

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Læs mere
DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

Læs mere

Andre relevante nyheder

Når likviditeten giver virksomheden udfordringer og leder dem hen imod konkurs

Når likviditeten giver virksomheden udfordringer og leder dem hen imod konkurs

Læs mere
Justering af reglerne om konkurskarantæne

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Læs mere
DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

Læs mere