Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Den nuværende økonomiske situation i 2022 gør, at vi oplever flere konkurser. Tendensen viser desværre en opadgående kurve og her i oktober forventes det, at konkursantallet ligeledes er højt, som de forrige måneder[1]. Det er her, at rekonstruktion kan bruges til at gøre et sidste forsøg for at forhindre en konkurs, og give virksomheden en chance for at komme på rette fode.

Formålet med en rekonstruktion

Det er at placere virksomheden i en dvaletilstand, hvor de økonomiske forhold bliver undersøgt, og hvor mulighederne for at redde hele eller en del virksomheden bliver afklaret. Det giver et overordnet overblik over, hvordan man bedst skal håndtere likviditetskrisen. Kreditorerne kan have forskellige interesser og en mulighed for dem for at varetage dem, er at indgå akkordaftaler hvor man nedsætter gældsbeløbet. I en række tilfælde kan kreditor være bedre stillet ved at eftergive en del af gælden under en rekonstruktion, end at virksomheden tages under konkursbehandling.

Hvorfor havner virksomheden i en rekonstruktion

Hvis virksomheden har likviditetsproblemer og ikke formår at betale deres regninger rettidigt. Men selvom man ikke længere er i stand til at betale sine regninger til tiden, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man har en dårlig virksomhed.[2] I mange tilfælde kan den dårlige likviditet eksempelvis skyldes, at en stor kunde er gået konkurs, en tabt retssag eller lignende, hvor der opstår et ikke-forventet tab.

Det praktiske omkring rekonstruktion

Du kan både som ejer eller som kreditor, hvor betalingen ikke rettidigt har fundet sted, anmode om en rekonstruktion i skifteretten.

Det kan være en lang proces, men typisk tager omkring 7 måneder og skal afsluttes inden 12 måneder ellers anmoder skifteretten automatisk om konkursbehandling. I denne periode bliver der beskikket en rekonstruktør til at håndtere processen. På samme tid bliver der fastsat et planmøde med kreditorerne, og herefter indrykkes en annonce i Statstidende, hvor kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav og komme til planmødet i skifteretten. Selve planmødet indeholder en afstemning, hvor kreditorerne skal stemme om, hvorvidt de kan godkende den overordnede plan fra rekonstruktøren. Hvis den overordnede plan bliver godkendt, så skal der i løbet af 6 måneder udfærdiges det endelige rekonstruktionsforslag, som så skal vedtages på et afstemningsmøde i skifteretten. Vedtages forslaget og bliver det stadfæstet af skifteretten, så har det retsvirkning og gælder derved også for kreditorer, der eventuelt ikke stemte for.

Hvis planen for rekonstruktion ikke kan vedtages, så vil skifteretten i udgangspunkt erklære virksomheden konkurs.

Rådgivning

Hos DreistStorgaard har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder i forbindelse med likviditetsproblemer. Vores specialister har kendskab til de insolvensretlige problemstillinger og kan derfor hjælpe med etablering og gennemførelse af finansielle rekonstruktioner af kriseramte og insolvente virksomheder.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe jer

Kontakt os på 5663 4466 eller kontakt@dslaw.dk  

 

Af advokat Steffen Kristiansen


[1] https://www.finanshus.dk/makrooekonomi/brat-stigning-i-konkurser/

[2] https://www.finanshus.dk/makrooekonomi/brat-stigning-i-konkurser/

Andre relevante nyheder

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Læs mere
DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

Læs mere
DreistStorgaard er placeret på Legal500’s rankingliste

DreistStorgaard er placeret på Legal500’s rankingliste

Læs mere
STEFFEN KRISTIANSEN

STEFFEN KRISTIANSEN

Advokat

skr@dslaw.dk

Dir. (+45) 40 11 88 57

Andre relevante nyheder

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Justering af reglerne om konkurskarantæne

Læs mere
DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

DreistStorgaard har intensiveret udviklingen af den internationale profil

Læs mere
DreistStorgaard er placeret på Legal500’s rankingliste

DreistStorgaard er placeret på Legal500’s rankingliste

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.