Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

I marts i år vedtog Europa-Parlamentet et nyt direktiv om grønne påstande. Dette såkaldte Green Claims Directive (GCD) kan fremover forhindre falsk eller vildledende reklame, der hindrer den grønne omstilling og potentielt medføre sanktioner over for en række virksomheder.

Direktivet introducerer en række krav til virksomheder, der agter at fremsætte miljøpåstande over for forbrugere. Herunder et krav om at grønne påstande skal være baseret på en livscyklusvurdering af det pågældende produkt.

Det er et meget betydeligt lovgivningsmæssigt direktiv i retning af at regulere miljøpåstande og brugen af miljømærkninger. Særligt i de tilfælde som ikke i forvejen er omfattet af EU-lovgivning.

Fakta

Hvad er livscyklusvurderinger?

Livscyklusvurderinger

Livscyklusvurderinger er en række metoder inden for økologi, der anvendes til at vurdere produkters eller produktsystemers belastning af miljøet gennem hele deres livscyklus.
Læs også: Ombudsmanden kritiserer virksomhed for vildledende markedsføringlik her
Nyt direktiv stiller dokumentationskrav til virksomheder

Virksomheder, der ønsker at offentliggøre eksplicitte miljøpåstande, skal fremadrettet udføre omfattende vurderinger og fremlægge understøttende dokumentation.

GCD skitserer specifikke krav til underbyggelse af eksplicitte miljøpåstande. For eksempel ved at kræve livscyklusovervejelser, offentliggørelse af videnskabelig dokumentation og forklaring af enhver afvigelse fra lovgivning eller industri- og sektorstandarder. 

GCD har yderligere til formål at give en passende procedure for klager for personer, organisationer og andre, der er negativt påvirket af vildledende markedsføring. 

Læs også: Ny landsretsdom om greenwashing

Fakta

Hvad er grønne påstande?

Grønne påstande

Med grønne påstande forstås brugen af udsagn, som giver indtryk af, at et produkt eller en aktivitet hos en erhvervsdrivende har mindre belastende effekt på miljøet, herunder klimaet. 

GCD kan bane vejen for større antal greenwashing-retssager

Den Europæiske Unions hensigt med direktivet er at styrke reguleringsforanstaltninger mod falske eller vildledende miljøpåstande, der almindeligvis er kendt som greenwashing.

Formålet med direktivet om grønne krav er at forhindre, at falsk eller vildledende reklame hindrer den grønne omstilling. I henhold til GCD kan kun virksomheder, der har verificeret deres påstande som miljøvenlige, høste kommercielle fordele ved at bruge grønne påstande. 

GCD og andre relaterede greenwashing-regler kunne meget vel bane vejen for et stigende antal greenwashing-retssager rundt om i verden. 

Virksomheder kan blive sanktioneret på forskellige måder

Med de nye offentlige sanktioner kan virksomheder, der ikke overholder kravene, i fremtiden blive mødt med sanktioner som bøder, konfiskation eller midlertidige udelukkelser fra offentlige indkøb. 

Stort skridt taget mod greenwashing

GCD markerer en vigtig milepæl i den europæiske grønne aftale og styrker Kommissionens ambition om at bekæmpe greenwashing og styrke forbrugerne. At undgå greenwashing-påstande kan hjælpe virksomheder med et bevare virksomhedens omdømme, øge kundernes tillid og fremme etisk og bæredygtig forretningspraksis. 

Med det nye direktiv er der – efter vores opfattelse i DreistStorgaard – sket en klar opstramning mod greenwashing og introducerer nu sanktioner for dem, der findes skyldige i at fremsætte vildledende grønne påstande.

Forebyg greenwashing – kontakt os

Hvis I ønsker rådgivning omkring markedsføringslovens regler for brug af klima- eller miljøudsagn eller en gennemgang af konkret markedsføringsmateriale. så er I velkomne til at kontakte advokat og partner, Dan Jordy eller advokatfuldmægtig Katrine Purhus hos DreistStorgaard.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Katrine Purhus

Katrine Purhus

Advokatfuldmægtig

kapu@dslaw.dk

Dir.+45 31 54 10 81

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.