Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Landsretten har netop afgjort, at en virksomhed har overtrådt markedsføringslovens § 5, stk. 1 om vildledende markedsføring ved at have gjort brug af et utilstrækkeligt dokumenteret klimaudsagn på fødevarer.

Hvad er greenwashing?

Greenwashing er, når en virksomheds marketing og kommunikation ikke matcher de faktiske omstændigheder.

Det kan eksempelvis være, at virksomheden har taget små skridt i en mere bæredygtig retning. Men gennem markedsføring puster de budskabet så meget op, at du vildledes til at tro, at produktet som helhed er bæredygtigt.

Hvorfor er greenwashing højaktuelt?

Klimaet er på mange virksomheders agenda, og mange tilslutter sig beskrivelsen af, at vi står over for en klimakrise. En mere klimavenlig profil udadtil kan derfor have betydning for virksomhedens succes. Har en virksomhed grønnere produkter, kan det øge virksomhedens konkurrenceevne. Derudover kan virksomheden også opnå omkostningsbesparelser gennem nedsat energi- eller ressourceforbrug og tiltrække eftertragtede medarbejdere, der vælger virksomhedens på grund af dennes grønne profil.

Gode råd til at undgå greenwashingfælden

  • Sørg for kun at gøre brug af miljøudsagn i markedsføringen, rapporteringen og anden kommunikation som kan dokumenteres. Gør kommunikationen så konkret som mulig og undgå generelle udsagn og sørg for at kunne dokumentere udsagn.
  • Brug anerkendte standarder og anerkendte certificeringer.
  • Foretag en due diligence i forbindelse med investeringer og samarbejdsforhold.

Landsrettens nye afgørelse

Landsretten har i en ny afgørelse fundet, at en fødevarevirksomhed havde overtrådt markedsføringslovens § 5, stk. 1, fordi virksomheden udadtil havde markedsført sit produkt som værende grønnere end hvad virksomheden kunne dokumentere.

Fødevirksomheden havde påført produktet et synligt mærkat med udsagnet ”klimakontrolleret gris”. Landsretten fandt at den gennemsnitlige danske forbruger lader sig påvirke af mærkningsordninger vedrørende klima og bæredygtighed. Mærkatet kunne derfor påvirke gennemsnitsforbrugerens evne til at træffe en informeret beslutning, fordi mærkatet gav forbrugeren anledning til at tro, at produktet ved mærkningsordningen var underlagt en miljøkontrol svarende til autoriserede miljømærker.


Mærkningsordningen var virksomhedens egen, uden uafhængig kontrol, og mærkaterne blev påsat produkter fra fødevarevirksomhedens eget bæredygtighedsprogram. Landsretten fandt, at der måtte stilles større krav til dokumentationen for et sådan fritstående udsagn om miljøforhold.

Mærkningen af produktet som ”klimakontrolleret” var derfor et udsagn om et faktisk miljøforhold, som skulle kunne dokumenteres af fødevirksomheden.

Fødevarevirksomheden havde ikke fremlagt dokumentation for effekten af bæredygtighedsprogrammet, og landsretten fandt, at der på tidspunktet for markedsføringen ikke var nødvendig dokumentation for en kvalitativ miljøkontrol, der gjorde, at fødevarevirksomheden kunne markedsføre produktet som ”klimakontrolleret”. 

Forebyg greenwashing

Hvis I ønsker rådgivning omkring markedsføringslovens regler for brug af klima eller miljøudsagn eller en gennemgang af konkret markedsføringsmateriale, er I velkomne til at kontakte partner, Dan Jordy eller advokatfuldmægtig Katrine Purhus hos Dreist Storgaard.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Katrine Purhus

Katrine Purhus

Advokatfuldmægtig

kapu@dslaw.dk

Dir.+45 31 54 10 81

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2023 DreistStorgaard. All Rights Reserved