Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

ESG fylder meget i virksomhedernes bevidsthed i disse tider, så hvis du ønsker et kort overblik over betydningen af de forskellige grene af ESG, så kommer vi her med en lille artikelrække til at gøre dig klogere på emnet skrevet af partner og advokat i DreistStorgaard Dan Jordy.

Gennem implementeringen af ESG-principper i virksomhedens kultur og ikke mindst virksomhedens strategi kan virksomheder sikre en positiv indvirkning på såvel samfundet og miljøet, men samtidig skabe langsigtet værdi for deres medarbejdere og kunder.

Læs også: ESG er strategi, før det bliver rapportering

ESG udgør en afgørende ramme for vurdering af en virksomheds bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at fokusere på Environmental, Social og Governance-faktorer, kan virksomheder styrke sin egen konkurrenceevne.

I denne artikel vil jeg berøre det første af de tre bogstaver i ESG, der som tidligere fortalt overordnet dækker over følgende:

Dette område fokuserer på, hvordan en virksomhed håndterer og påvirker miljøet. Det inkluderer spørgsmål om klimaforandringer, energieffektivitet, forurening, ressourceforbrug og håndtering af affald. Virksomhedens indvirkning på naturen og planetens helbred er centrale elementer i den miljømæssige dimension af ESG.

Den sociale faktor omfatter, hvordan en virksomhed håndterer forholdet til sine medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som helhed. Det inkluderer elementer som mangfoldighed og inklusion, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt socialt ansvar.

Dette aspekt fokuserer på virksomhedens ledelsesstruktur, etik og integritet. Det inkluderer spørgsmål om selskabsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivning og regler.

Gode råd til at arbejde med S´et i ESG

Opgaven med at kunne opgøre og dokumentere S’et i ESG bliver mere og mere forretningsrelevant for de danske virksomheder, dens ledere og beslutningstagere.

S’et i ESG favner bredt og indebærer områder som f.eks. kønsdiversitet, gode arbejdsforhold og social ansvarlighed. Inden for social ansvarlighed styrker I blandt andet S’et i ESG gennem:

  • Rekruttering af ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, f.eks. med mental eller fysisk funktionsnedsættelse
  • Opkvalificering af udsatte, så de kan varetage konkrete arbejdsopgaver
  • Fastholdelse af medarbejdere, så eksempelvis langtidssygemeldte fortsat er en del af arbejdsmarkedet
  • Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere trives

Virksomhederne er derfor nødsaget til at styrke deres evne til at kunne dokumentere sit sociale ansvar.

Det kan f.eks. handle om, i hvor høj grad virksomheden rekrutterer mangfoldigt og styrker lighed og inklusion. 

S’et kan også dække over, hvor god virksomheden er til at fastholde medarbejdere og skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på at sænke sygefravær og højne trivslen.  

I hvilket omfang virksomhedens samarbejdspartnere (f.eks. underleverandører) lever op til de samme værdier er også en faktor, der gør sig gældende, når man vurderer S’et i ESG. 

Der kan efter min erfaring være store fordele ved at arbejde strategisk med S’et i ESG – ved eksempelvis tilbudsgivning og samarbejde med kunder/leverandører.

ESG er efter min vurdering i stigende grad den målestok, som kunder, samarbejdspartnere og investorer bruger for bedre at kunne vurdere, om en virksomhed driver en bæredygtig forretning.

Om ESG hos DreistStorgaard Advokater

Vi er et full servicekontor og varetager sager inden for stort set alle retsområder. Som en naturlig konsekvens heraf har vi hos DreistStorgaard Advokater også et team, der arbejder med ESG.

Denne artikel er skrevet af partner og advokat Dan Jordy så tag derfor uformel samtale med ham om, hvordan I kan komme i gang med ESG på det strategiske plan.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58