Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

ESG udgør en afgørende ramme for vurdering af en virksomheds bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at fokusere på Environmental, Social og Governance-faktorer, kan virksomheder styrke sin egen konkurrenceevne.

I en tid hvor global opvarmning og miljømæssige udfordringer er nogle af samfundets helt centrale emner, har virksomheder og investorer en stadig større opmærksomhed på bæredygtighed.

Et af de nøglebegreber, der ofte nævnes i denne sammenhæng, er ESG.

Gennem implementeringen af ESG-principper i virksomhedens kultur og ikke mindst virksomhedens strategi kan virksomheder sikre en positiv indvirkning på såvel samfundet og miljøet og samtidig skabe langsigtet værdi for deres medarbejdere og kunder.

De tre bogstaver dækker over følgende

Dette område fokuserer på, hvordan en virksomhed håndterer og påvirker miljøet. Det inkluderer spørgsmål om klimaforandringer, energieffektivitet, forurening, ressourceforbrug og håndtering af affald. Virksomhedens indvirkning på naturen og planetens helbred er centrale elementer i den miljømæssige dimension af ESG.

Den sociale faktor omfatter, hvordan en virksomhed håndterer forholdet til sine medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som helhed. Det inkluderer elementer som mangfoldighed og inklusion, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt socialt ansvar.

Dette aspekt fokuserer på virksomhedens ledelsesstruktur, etik og integritet. Det inkluderer spørgsmål om selskabsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivning og regler.

ESG er strategi før rapportering

Inddragelse af ESG i en virksomheds strategi og drift har helt klart en lang række fordele. Først og fremmest kan det medvirke til at mindske risici. Virksomheder, der proaktivt adresserer miljømæssige og sociale spørgsmål, er bedre rustet til at håndtere fremtidige udfordringer – såsom ændringer i lovgivning og reguleringer.

Derudover kan en stærk ESG-præstation tiltrække investorer og ikke mindst medarbejdere og dermed være et konkurrenceparameter for virksomheden.

Gode råd til at arbejde med ESG

  • 1. Øverste ledelse af virksomheden skal sætte en klar retning for ESG, hvorefter den øverste ledelse bør inddrage de næste lag af ledere på forskellige niveauer, medarbejdere og eventuelt eksterne interessenter for at få input til virksomhedens tilgang til ESG.
  • 2. Stil konkrete målbare mål. Herunder klarlægge hvor langt din virksomhed er i forhold til at opfylde krav og øvrige forventninger på ESG –området til en start.
  • 3. Sæt en strategisk retning for arbejdet med ESG. Virksomheden bør formulere og implementere ESG-politikker, der fastlægger de specifikke retningslinjer og de fastsatte mål.
  • 4. ESG bør indarbejdes i alle aspekter af virksomhedens beslutningsprocesser.
  • 5. Igangsætning af den strategiske retning. Lav en konkret handleplan og drejebog for det videre forløb.
  • 6. Virksomheden bør aktivt kommunikere sine ESG-resultater og fremskridt til interessenter. Dette kan omfatte investorer, medarbejdere, kunder og lokalsamfund. Det er også vigtigt at indarbejde feedback fra interessenterne og bruge den til at forbedre virksomhedens ESG-initiative.

Hvad med virksomhedens regnskab?

En vigtig del af ESG er rapporteringen af virksomhedens påvirkning af miljøet og samfundet.

Denne rapportering sker via virksomhedens klimaregnskab. Formålet med dette er at opsummere og kvantificere virksomhedens CO2-udledninger, vandforbrug, ressourceforbrug og andre miljømæssige påvirkninger.

Om ESG hos DreistStorgaard Advokater

Vi er et full servicekontor og varetager sager inden for stort set alle retsområder. Som en naturlig konsekvens heraf har vi hos DreistStorgaard Advokater også et team, der arbejder med ESG.

Vores stærke team på ESG-området består af advokat Nikolaj Juhl Hansen, advokat Dan Jordy og advokatfuldmægtig Katrine Matilde Ahlberg Purhus, så tøv ikke med at kontakte én af vores dygtige specialister.

Denne artikel er skrevet af partner og advokat Dan Jordy.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58