Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

ESG fylder meget i virksomhedernes bevidsthed i disse tider, så hvis du ønsker et kort overblik over betydningen af de forskellige grene af ESG, så kommer vi her med en lille artikelrække til at gøre dig klogere på emnet skrevet af partner og advokat i DreistStorgaard Dan Jordy.

Gennem implementeringen af ESG-principper i virksomhedens kultur og ikke mindst virksomhedens strategi kan virksomheder sikre en positiv indvirkning på såvel samfundet og miljøet, men samtidig skabe langsigtet værdi for deres medarbejdere og kunder.

Læs også: ESG er strategi, før det er rapportering

ESG udgør en afgørende ramme for vurdering af en virksomheds bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at fokusere på Environmental, Social og Governance-faktorer, kan virksomheder styrke sin egen konkurrenceevne.

I denne artikel vil jeg berøre det første af de tre bogstaver i ESG, der som tidligere fortalt overordnet dækker over følgende:

Dette område fokuserer på, hvordan en virksomhed håndterer og påvirker miljøet. Det inkluderer spørgsmål om klimaforandringer, energieffektivitet, forurening, ressourceforbrug og håndtering af affald. Virksomhedens indvirkning på naturen og planetens helbred er centrale elementer i den miljømæssige dimension af ESG.

Den sociale faktor omfatter, hvordan en virksomhed håndterer forholdet til sine medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som helhed. Det inkluderer elementer som mangfoldighed og inklusion, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt socialt ansvar.

Dette aspekt fokuserer på virksomhedens ledelsesstruktur, etik og integritet. Det inkluderer spørgsmål om selskabsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivning og regler.

Gode råd til at arbejde med G´et i ESG

Opgaven med at kunne opgøre og dokumentere G’et i ESG bliver mere og mere forretningsrelevant for de danske virksomheder dens ledere og beslutningstagere.

Dette aspekt af ESG-analysen fokuserer på virksomheders ledelsesstruktur, politikker og praksis for god ledelse, hvilket indbefatter en vurdering af virksomheders ledelsesintegritet, etisk adfærd, risikostyring, aktionærrettigheder og overholdelse af love og reguleringer.

God governance er afgørende for en virksomheds langsigtede bæredygtighed og dermed også dens evne til at skabe værdi. Det betyder at have klare og effektive strukturer og processer for beslutningstagning, ansvarlighed og ikke mindst transparenthed.

En stærk governance-praksis sikrer også, at en virksomhed opfylder sine juridiske og etiske forpligtelser og agerer i overensstemmelse med det omkringliggende samfunds forventninger.

Tiltagene i din governance påvirker din økonomi, robusthed over for forandringer, dit omdømme og retningen for virksomhedens udvikling og forretningsmodel. God governance er et nødvendigt fundament for at kunne identificere og prioritere ressourcer og handlinger, der bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling. 

ESG er efter min erfaring i stigende grad den målestok, som kunder, samarbejdspartnere og investorer bruger for bedre at kunne vurdere, om en virksomhed driver en bæredygtig forretning.

I det hele taget spiller “G” i ESG en afgørende rolle i at sikre, at virksomheder opererer på en ansvarlig, etisk og gennemsigtig måde. En stærk governance-praksis er grundlaget for bæredygtighed og tillid og kan bidrage til en mere positiv indvirkning på miljøet og samfundet som helhed.

Om ESG hos DreistStorgaard Advokater

Vi er et full servicekontor og varetager sager inden for stort set alle retsområder. Som en naturlig konsekvens heraf har vi hos DreistStorgaard Advokater også et team, der arbejder med ESG.

Denne artikel er skrevet af partner og advokat Dan Jordy så tag derfor uformel samtale med ham om, hvordan I kan komme i gang med ESG på det strategiske plan.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58