Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

ESG fylder meget i virksomhedernes bevidsthed i disse tider, så hvis du ønsker et kort overblik over betydningen af de forskellige grene af ESG, så kommer vi her med en lille artikelrække til at gøre dig klogere på emnet skrevet af partner og advokat i DreistStorgaard Dan Jordy.

Gennem implementeringen af ESG-principper i virksomhedens kultur og ikke mindst virksomhedens strategi kan virksomheder sikre en positiv indvirkning på såvel samfundet og miljøet, men samtidig skabe langsigtet værdi for deres medarbejdere og kunder.

Læs også: ESG er strategi, før det bliver rapportering

ESG udgør en afgørende ramme for vurdering af en virksomheds bæredygtighed og ansvarlighed. Ved at fokusere på Environmental, Social og Governance-faktorer, kan virksomheder styrke sin egen konkurrenceevne.

I denne artikel vil jeg berøre det første af de tre bogstaver i ESG, der som tidligere fortalt overordnet dækker over følgende:

Dette område fokuserer på, hvordan en virksomhed håndterer og påvirker miljøet. Det inkluderer spørgsmål om klimaforandringer, energieffektivitet, forurening, ressourceforbrug og håndtering af affald. Virksomhedens indvirkning på naturen og planetens helbred er centrale elementer i den miljømæssige dimension af ESG

Den sociale faktor omfatter, hvordan en virksomhed håndterer forholdet til sine medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet som helhed. Det inkluderer elementer som mangfoldighed og inklusion, arbejdsvilkår, menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt socialt ansvar.

Dette aspekt fokuserer på virksomhedens ledelsesstruktur, etik og integritet. Det inkluderer spørgsmål om selskabsledelse, gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivning og regler.

Gode råd til at arbejde med E´et i ESG

Dette aspekt af ESG-analysen fokuserer på virksomheders indvirkning på miljøet og deres praksis i forhold til miljømæssig bæredygtighed. Det omfatter vurderingen af miljørisici, reduktion af miljøpåvirkning og forvaltning af naturressourcer.

Dette indebærer også helt naturligt en vurdering af virksomhedens strategier og politikker for at reducere C2-udledning, mindske affaldsproduktionen og sikre en bæredygtig brug af naturressourcer.

Begreber som klimaforandringer, ressourceforvaltning, økosystembevarelse og cirkulær økonomi er meget centrale termer inden for det miljømæssige område af ESG.

I denne relation vil vi opfordre ledelsen af virksomhederne til at identificere og minimere deres negative påvirkning af miljøet gennem en kombination af interne politikker, teknologiske innovationer og samarbejde med interessenter.

Implementeringen af bæredygtige praksisser kan f.eks. omfatte anvendelse af vedvarende energikilder, effektiv ressourceudnyttelse, affaldsreduktion, genbrug og genanvendelse samt bevarelse af naturlige levesteder. Virksomheder kan også arbejde på at forstå deres klimaaftryk gennem udledningsmålinger.

Ved at indsamle og bruge ESG-nøgletal kan virksomheden derfor kommunikere sin bæredygtighedsstrategi over for investorer og skabe gennemsigtighed om virksomhedens evne til at tage samfundsansvar. 

Om ESG hos DreistStorgaard Advokater

Vi er et full servicekontor og varetager sager inden for stort set alle retsområder. Som en naturlig konsekvens heraf har vi hos DreistStorgaard Advokater også et team, der arbejder med ESG.

Denne artikel er skrevet af partner og advokat Dan Jordy så tag derfor uformel samtale med ham om, hvordan I kan komme i gang med ESG på det strategiske plan.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58