Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Regeringen har den 20. juni 2024 præsenteret udspillet ”Et Stærkere Erhvervsliv”, der indeholder nye initiativer, der skal give erhvervslivet bedre vilkår for at vækste.

Regeringen vil med udspillet blandt andet sikre, at det danske erhvervsliv kan følge med den tiltagende efterspørgsel på teknologiske løsninger, og at det danske erhvervsliv kan konkurrere på det internationale marked. Regeringen har i erhvervspakken haft særligt fokus på tre overordnede hjælpetiltag:

 1. Eftersyn af erhvervsstøtten
  Regeringen foreslår en sanering af tre ordninger for at få erhvervsstøttemidlerne til at række længere. Saneringen har til formål at frigive et provenu på 900 mio. kr., heriblandt gennem straksafskrivninger af udgifter til computersoftware og straksafskrivninger af know-how og patentrettigheder samt ved delvis sanering af puljen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
 2. Øget fradrag for forskning og udvikling
  Regeringen har også fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at investere i forskning og udvikling, så Danmark kan konkurrere på internationalt niveau. Regeringen vil indføre en permanent forhøjelse af fradraget for forsknings- og udviklingsaktiviteter fra det nuværende niveau på 108%, herunder 110% fra 2026 og frem, til 120% med et loft på 1 mia. kr. for at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling.
 3. Bedre vilkår for overdragelse af familieejede virksomheder
  I udspillet er der særligt fokus på familieejede virksomheder, der udgør nogle af de største virksomheder i Danmark. For familieejede virksomheder er der særligt fokus på at gøre det lettere at overdrage en familieejet virksomhed til næste generation. Regeringen har taget initiativ til at forbedre beskatningen ved generationsskifte gennem tre skattetiltag:
   
  1. Virksomhedsejere får mulighed for at vælge en skematisk værdiansættelse af deres virksomhed i forbindelse med opgørelsen af bo- og gaveafgift ved generationsskifte. Formålet er at skabe trygge rammer for at give stafetten videre.
  2. Derudover vil regeringen nedsætte afgiftssatsen for bo- og gaveafgiften fra 15% til 10% ved overdragelse af virksomheder til et nært familiemedlem, bl.a. næste generation.
  3. Det tredje tiltag er en udvidelse af mulighederne for skattemæssig succession til at omfatte aktive ejendomsvirksomheder, der udlejer fast ejendom. Hensigten er, at familiemedlemmer, der får overdraget en ejendomsvirksomhed, ikke skal betale skat på tidspunktet for overdragelsen, men kan udskyde betalingen i en årrække, som ved andre typer virksomheder med skattemæssig succession. Her skal der også kunne ske overdragelse til næste generation med en lavere bo- og gaveafgift på 10%.

Hos DreistStorgaard følger vi det videre forløb tæt, så vi kan rådgive jeres virksomhed om de kommende ændringer til gavn for erhvervslivet i Danmark. Kontakt advokat og partner Dan Jordy eller advokatfuldmægtig Katrine Purhus for rådgivning omkring de nye tiltag.

 

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Katrine Purhus

Katrine Purhus

Advokatfuldmægtig

kapu@dslaw.dk

Dir.+45 31 54 10 81