Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Alle ejendomme i Danmark skal have en ny ejendomsvurdering i løbet af 2024 for private ejendomme og i løbet af 2025 for erhvervsejendomme.

Vurderingsstyrelsen forventer at udsende ejendomsvurderinger – eller i det mindste såkaldte deklarationer – for omkring 750.000 parcel- og rækkehuse, 275.000 ejerlejligheder og 200.000 sommerhuse inden nytår.

Hensigten med ændringen af vurderingssystemet var, at loven skulle give en mere retvisende ejendomsvurdering for landets boligejere.

De vurderinger, der sendes ud nu, er vurderingerne pr. 1. januar 2020. Altså et bud på din ejendoms antagelige handelsværdi for mere end tre år siden.

Boligejeren vil som det første modtage en deklaration via Digital Post. Deklarationen viser de data, som Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af ejendommen.

De nye ejendomsvurderinger er blandt andet baseret på oplysninger om ejendommen fra Tingbogen, geodata, plandata og Bygnings- og Boligregistret (BBR). Da størstedelen af vurderingerne vil blive genereret af et IT-system, er det vigtigt, at de oplysninger, der hentes til systemet, er korrekte.

Obs på korrekte oplysninger

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at deklarationen ikke er det samme som den endelige ejendomsvurdering. Når deklarationen er modtaget, har ejeren alene 4 uger til at komme med indsigelser til Vurderingsstyrelsen, hvis du mener, at der er fejl eller mangler.

Fejlen eller manglen skal dog påvirke værdien af ejendommen i en sådan grad, at det får betydning for ejendomsvurderingen. Det er af den grund vigtigt, at det fremkomne materiale sker grundigt.

Det er ikke stort som småt, man skal påtale. Der er et væsentlighedskriterium indbygget i deklarationsproceduren. Det man skal og kan påtale, skal have en værdimæssig effekt på mindst 5 %. Hvis den værdimæssige effekt er mindre, er Vurderingsstyrelsen berettiget til at undlade at lade forholdene indgå ved den vurdering, der skal gennemføres.

Der er ingen tvivl om, at deklarationsproceduren er et vigtigt element i den nye vurderingsproces.

Man skal derfor være særdeles opmærksom på, hvornår ”den kører”, og hvad det er for nogle forhold, Vurderingsstyrelsen har omkring ens ejendom.

Såfremt ejeren ikke har bemærkninger til deklarationsmeddelelsen, vil ejeren efterfølgende modtage selve ejendomsvurderingen via Digital Post.

Mulighed for at klage

Ejeren har mulighed for at klage over ejendomsvurderingen, hvis man er uenig i denne.

Grundet førnævnte bør ejeren derfor tjekke, at den svarer til markedsprisen på ejendommen, da markedsprisen er udgangspunktet for ejendomsvurderingen.

Hvis du vil klage, skal borgeren betale et klagegebyr og ændringen skal være større end 20 %.

Det er derfor en god idé at ejeren sætter sig ind i boligmarkedet i nabolaget og tjekker, om eks. boligens oplysninger i Bygnings- og Boligregistreret (BBR) er rigtige, inden man går i gang med at klage.

Umiddelbart efter modtagelsen af selve vurderingen vil man modtage yderligere et brev med links dels til en klagevejledning, dels til information om eventuel tilbagebetaling af boligskatter for tidligere år, og endelig dels til en vejledning om, hvordan man kan tilgå vurderingerne for årene 2013 – 2019.

Har du styr på boligskatter

Når ejeren efterfølgende har modtaget sin nye 2020-vurdering, vil ens boligskatter – grundskyld og ejendomsværdiskat – for årene 2021-2023 blive genberegnet.

Der er skattestop på ejendomsværdiskatten til og med 2023 og et skatteloft på grundskylden, som vil være gældende til og med 2023. Skatteloftet på grundskylden betyder, at den højst kan stige med 2,8 % om året. Kommunen indefryser automatisk stigninger i grundskylden, medmindre du aktivt har valgt det fra.

I den nye ejendomsvurdering trækkes der 20 % fra ejendomsvurderingen, inden der skal betales ejendomsskat. Der er tale om et såkaldt forsigtighedsprincip.

Skulle din ejendomsværdiskat og grundskyld samlet set stige efter 2024, som følge af stigende boligpriser, har man mulighed for at indefryse stigningen.

Dette medfører, at man kan udskyde betalingen af stigningen til den dag, hvor du sælger din bolig. Hvis stigningen sker på baggrund af en tilbygning eller andre større ændringer på ejendommen, vil det ikke være muligt at indefryse beløbet.

Muligheden for indefrysning af stigningen gælder, uanset om du har ejet din bolig før 31. december 2023 eller ej, hvorimod skatterabatten ikke er en mulighed, hvis du køber bolig fra 2024 og frem, da du i dette tilfælde har haft tid til at indrette din boligøkonomi efter de nye regler.

De økonomiske virkninger af de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 er indtil flere, og det er derfor anbefalingen at være opmærksom i hele vurderingsprocessen, når den igangsættes for ens ejendom.

Eftersom den nye ejendomsvurdering er omfattende, kompleks og til dels uprøvet, er der efter vores opfattelse ikke tvivl om, at der vil opstå et væsentligt behov for rådgivning om de nye vurderinger.

Drøft dine muligheder med DreistStorgaard

Har du spørgsmål til det man modtager fra vurderingsstyrelsen, eller er du interesseret i at få vurderet dine klagemuligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt derfor Partner og advokat Dan Jordy for en drøftelse om, hvordan vi kan bistå med at sikre din retsstilling i denne situation bedst muligt.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58