Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Mange vælger selv at sidde med ansvaret for at få afsluttet et dødsbo efter et familiemedlems bortgang. Det betyder, at mange fravælger en advokat og selvom der er lidt penge at spare på advokatsalæret, så er man til gengæld også alene med alle de besværlige ting, som der skal klares i forbindelse med en dødsbobehandling.

Ved et dødsfald i Danmark indblandes både arvingerne, bankerne, Skifteretten, Skattestyrelsen og diverse andre myndigheder. Det er derfor en løbende kommunikation med mange forskellige instanser, og mange privatpersoner oplever, at sorgen over tabet af familiemedlemmet vælder op på ny igen og igen.

Afdødes aktiver skal afhændes, herunder skal bankkonti ophæves, værdipapirer sælges, lejemål opsiges eller ejendomme overdrages. Afdødes passiver skal betales, men måske skal nogle krav mod afdøde helt afvises som f.eks. forældet gæld.

Løbende dialog med Skifteretten

Løbende under dødsboets behandling har Skifteretten en række frister, hvor arvingerne skal indsende oplysninger omkring selve dødsboet til myndighederne. Det er blandt andet 6 måneder efter dødsfaldet, at man skal indsende en åbningsstatus, som er en oversigt over afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen, mens en endelig boopgørelse skal være indsendt senest 15 måneder efter dødsfaldet. Hvis fristerne ikke overholdes, så vil Skifteretten udpege en advokat som bobestyrer til at styre dødsboets videre behandling.

Den endelige boopgørelse skal godkendes af Skattestyrelsen og Skifteretten. Det vil sige, at den værdi, som man medtager afdødes aktiver til, bliver gennemgået og revideret, og derefter kan Skattestyrelsen stille spørgsmålstegn til værdien og kræve ændringer. Man skal derfor være skarp på de aktuelle regler på værdiansættelsen, hvis man vil undgå ekstrabeløb fra Skattestyrelsen.

Hvis dødsboets beholdning er over 3.160.900 kr. (pr. person i 2023) skal der desuden udarbejdes dødsboselvangivelse med eventuel beregning af manglende betaling af restskat samt eventuel aktie- og ejendomsavancebeskatning.

Få juridisk hjælp

Med en advokats hjælp undgår du at overse vigtige detaljer, frister eller lovgivningsmæssige krav til dødsboet. Selve overblikket over dødsboet, den løbende behandling af aktiverne og udarbejdelse af de officielle dokumenter til myndighederne er nemlig noget, som vi typisk oplever, at mange har problemer med. Derfor kan det være en god idé at få en advokat med på sidelinjen, når en af dine nærmeste afgår ved døden.

Hos DreistStorgaard har vi advokater med speciale i privatret, og kan derfor rådgive dig og din familie, så I kommer trygt igennem en svær tid. Har du spørgsmål eller brug for at vide mere, så kontakt os på telefon 56 63 44 66 eller på mail kontakt@dslaw.dk.

Læs mere om vores dødsbopakker og hvordan vi kan hjælpe dig

Af advokatfuldmægtig Mette Tarp Pedersen

Andre relevante nyheder

Ugifte samlevende – hvilke rettigheder har man ved samlivsophævelse?

Ugifte samlevende – hvilke rettigheder har man ved samlivsophævelse?

Læs mere
Hvor meget må jeg give mine børn i gave?

Hvor meget må jeg give mine børn i gave?

Læs mere
METTE TARP SØRENSEN

METTE TARP SØRENSEN

Advokat

mepe@dslaw.dk

Dir. (+45) 56 64 08 82

Andre relevante nyheder

Ugifte samlevende – hvilke rettigheder har man ved samlivsophævelse?

Ugifte samlevende – hvilke rettigheder har man ved samlivsophævelse?

Læs mere
Hvor meget må jeg give mine børn i gave?

Hvor meget må jeg give mine børn i gave?

Læs mere