Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Det kan være en rigtig god ide at indgå brancherelaterede inkassoaftaler. Dansk Bilbrancheråd, der er en brancheforening med over 2.000 medlemmer, og DreistStorgaard Advokater har for nogle år siden indgået en formel samarbejdsaftale om inkasso for rådets medlemmer i relation til medlemmernes ubetalte fakturaer for værkstedsarbejde og andet.

Baggrund for aftalen

Dansk Bilbrancheråd er Danmark største interesseorganisation for bilværksteder og -forhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen, det såkaldte “eftermarked”. Derudover er rådet tillige en daglig sparringspartner mv. for medlemmerne, blandt andet igennem den tilknyttede virksomhed Din biladvokat. Denne virksomhed repræsenterer medlemmerne af Dansk Bilbrancheråd mv. i et væld af sager, hvor et dybere kendskab til juraen omkring medlemmernes virksomheder og omkring eksempelvis handel af biler mv. er væsentlig.

Inkassoaftalen blev af Rådet indgået efter, at Rådet havde haft nogle knapt så heldige oplevelser i forbindelse med, at Rådet søgte at få øget medlemmernes succesrate i relation til inkasso. Samtidig ønskede Dansk Bilbrancheråd at få løbende overblik over succesratens udvikling. Herudover ønskede Rådet, at der blev skabt en måde, hvorpå at det sikredes, at sager med indsigelser blev behandlet af Din Biladvokat hvis medlemmet ønskede dette. Slutteligt ville Rådet gerne have mulighed for kunne forhandle sig frem til nogle vilkår, som de enkelte medlemmer ikke havde mulighed for.

Det blev samtidig overvejet om det vil være formålstjenligt selv at etablere en inkassoløsning for Rådets medlemmer i eget regi, men dette blev af praktiske årsager fravalgt. Rådet forhandlede sig i stedet frem til nogle vilkår, som de enkelte medlemmer ikke selvsagt ikke har mulighed for.

Opstår der undervejs indsigelser i en sag, overføres denne efter aftale med Rådets medlem fra DreistStorgaard Advokater til Din Biladvokat. Efter behandlingen af indsigelser, bliver sagen igen tilbageført til DreistStorgaard, hvis der er brug herfor.

Hvordan går det så med succesraten?

I 69,23% af sagerne er de skyldige beløb helt eller delvist inddrevet, heraf er beløbene delvist inddrevet i (regnes ud) i det seneste år. Beregningen er foretaget udfra afsluttede sager i denne periode.

Dette resultat ligger nogle få procenter over det normale resultat i inkassoafdelingen, men er dog ikke sjældent i inkassoafdelingen.

Partner Johnny H. Madsen, der har kontakten til Dansk Bilbrancheråd, og som også er en af hovedkræfterne bag DreistStorgaards inkassoafdeling udtaler:

”DreistStorgaard har altid haft den opfattelse, at vores inkassoafdeling er væsentlig for serviceringen af vores erhvervsklienter. Det er vigtigt, at vi kan løse den umiddelbare opgave at inkassere vores kunders penge, hvis muligt. Vi løser inkassoopgaver for stort set alle brancher, lige fra den lille håndværker til store aktører, så som banker og sparekasser samt realkreditinstitutter. Vi bruger store betydelige kræfter på at opnå de bedste inddrivelsesresultater via DreistStorgaards særdeles erfarne og kompetente medarbejdere, og har herudover en retssagsafdeling som tager sig af indsigelse, hvis klienten ønsker dette. Herudover har vi en afdeling for opfølgning på de sager, der i første omgang ikke kunne inkasseres – de såkaldte overvågningssager”.


DreistStorgaard behandler over 2000 nye inkassosager om året. En del af disse komme fra brancheaftaler som den med DBR. Der er også nogle små mindre advokatfirmaer, der har solgt deres inkassoportefølje til os. Herudover har DreistStorgaard selvfølgelig stadig sager for egne erhvervskunder, som fylder mest i porteføljen.

”Vi har gennem de seneste år set en stigende succesrate. Denne har uden tvivl sammenhæng med de seneste års gode konjekturer. Men andre forhold, såsom fogedretternes lange berammelsestider gør, at vi frygter lidt, at vores succesrater eventuel vil falde i fremtiden. Vi forsøger og lykkes også med at opnå øget inddrivelse ved at sætte mere ind på forløbet før fogedretten. Men det vigtigste våben i vore bestræbelser mod ubetalte tilgodehavender er vores gode og erfarne medarbejdere”, fortæller Johnny H. Madsen, DreistStorgaard Advokater.

Erik Storgaard Rasmussen, direktør i Dansk Bilbrancheråd udtaler:

”Det har været vigtigt for Dansk Bilbrancheråd at få en troværdig inkassosamarbejdspartner. Markedet for inkasso er broget, og når vi som brancheforening blåstempler et produkt til vore medlemmer, så er tillid altafgørende. Vore medlemmer stoler på, at vi kun henviser til solide partnere, der løser de opgaver, som medlemmerne står med”.

Vicedirektør Johanne Berner Hansen udtaler:

”I DreistStorgaards inkassoprodukt får vore medlemmer en effektiv og hurtig behandling af inkassosager, og den indgåede aftale sikrer, at indsigelsessager kommer retur i hænderne på vores fagspecifikke jurister og advokater, så vi sikrer en smidig løsning af disse også. Både vi og medlemmerne er yderst tilfredse med såvel samarbejdet”

Hvis du som brancheorganisation eller ”almindelig kunde” vil hører mere om vores vilkår,
så kontakt venligst en af nedenstående:

Svend-Aage Dreist Hansen, sah@dslaw.dk, tlf. 56 64 33 24

Søren Storgaard, ssto@dslaw.dk, tlf. 56 64 09 75

Johnny H. Madsen, jma@dslaw.dk, tlf.21 43 67 49

Stefan Schwærter, sts@dslaw.dk , tlf. 51 21 40 08