Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Den 24. april 2024 vedtog Europa-Parlamentet EU-direktivet, Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD/CS3D), der skal sikre, at virksomheder minimerer negative påvirkninger af klima, miljø og menneskerettigheder.

Direktivet indfases gradvist i perioden 2027-2029 og gælder for en afgrænset gruppe af virksomheder, der udøver virksomhed i EU.

Minimeringen af de negative påvirkninger skal komme ved at indføre krav til due diligence procedurer og politikker.

Direktivet regulerer virksomheders pligt til at foretage due diligence med det formål at redegøre for – og minimere – virksomhedens negative påvirkning af miljø, klima og menneskerettigheder. Herunder ved identificering, risikovurdering og forebyggelse af de faktorer, der negativt påvirker ESG.

Direktivet har begrænsninger i omfanget

Direktivet kommer til at omfatte virksomheder etableret i EU med 1.000+ ansatte og en årlig nettoomsætning i EU på 450 mio. euro samt virksomheder baseret uden for EU, der genererer en årlig nettoomsætning i EU på minimum 450 mio. euro.

Forpligtelserne vedrører dog ikke blot hovedvirksomheden. SMV’er og datterselskaber vil ikke blive direkte omfattet af direktivet, men forventes at blive indirekte omfattet, idet hovedvirksomhedens aktivitets- og værdikæde -herunder de af hovedvirksomhedens anvendte underleverandører og underentreprenører – vil blive påvirket af kravene i direktivet.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive, forkortet til CSDDD eller CS3D, er et EU-direktiv, der blev fremsat som forslag den 23. februar 2022 og vedtaget af Europa-Parlamentet 24. april 2024 for blandt andet at imødekomme Paris-aftalen om at begrænse global opvarmning samt FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder i forhold til menneskerettigheds- og miljørelaterede mål, da frivillige tiltag inden ikke synes at have haft den ønskede begrænsning af virksomheders negative indvirkninger på ESG-området.

ESG er en forkortelse for Environmental, Social, and Governance. Formålet med de tre kategorier er at skabe overblik over virksomheders miljømæssige, sociale samt ledelsesmæssige faktorer. E omfatter blandt andet virksomhedens påvirkning af miljø og klima, mens S omfatter arbejdsforhold, menneskerettigheder og samfundsansvar, og G omhandler ledelse og integritet.

Hvilken betydning får CSDDD/CS3D for virksomheder?

Virksomheder kan forvente at skulle bruge flere ressourcer på at indføre procedurer og politikker. Det kan være ved kontrolforanstaltninger, overvågning samt dokumentering og rapportering, der sikrer, at virksomheden som led i driften aktivt identificerer og begrænser negative ESG-relaterede risici og fokuserer på at fremme virksomhedens bæredygtighed.

Direktivets implementering kan omvendt være en hjælp til virksomheder til at skabe overblik og navigere i ESG-regulering og konsekvenser ved manglende håndtering af virksomhedens negative indvirkning på ESG.

Derudover kan direktivet være med til at fremme virksomheders bæredygtige tiltag og styrke virksomhedens omdømme – og dermed konkurrenceevne.

Overholder virksomheden ikke sine due diligence-forpligtelser, kan virksomheden dog ifalde en bøde på op til 5% af virksomhedens årlige nettoomsætning.    

Hvis I ønsker rådgivning om ESG, er I velkomne til at kontakte advokat og partner Dan Jordy eller advokatfuldmægtig Katrine Purhus hos DreistStorgaard.

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Katrine Purhus

Katrine Purhus

Advokatfuldmægtig

kapu@dslaw.dk

Dir.+45 31 54 10 81

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.