Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

I de senere år har vi set en tendens til, at ejerforholdene i det danske landbrug er mere komplicerede og komplekse. Ejerformerne kommer til at ligne mange andre store virksomheder. 

Traditionelt er landbrug én-mands- eller familievirksomheder, men det historiske spor er ved at blive udvisket. Landsbrugsvirksomheder binder store kapitaler, og udviklingen går utvivlsomt i retning af, at ejerformerne kommer til at ligne andre store virksomheder.

Landbrug en stor del af landets areal, men ikke stor andel af arbejdskraften

Den generelle udvikling i Danmark, og i det meste af verden er, at landbrugene bliver færre og færre, men samtidig større og større. 

I 2009 havde Danmark 12.998 heltidslandsbrug og i 2020 hed den 8.795, hvilket er en nedgang på 31 procent.

Samtidig er den gennemsnitlige bedriftsstørrelse siden finanskrisen steget til en gennemsnitlig størrelse på cirka 200 hektar. Det er for nyligt estimeret, at der i 2023, når opgørelsen er lavet, vil være omkring 5000 heltidslandbrug i Danmark.

Tallene, der kommer fra Danmarks Statistik og Dansk Landbrug, fortæller os, at vi befinder os i en ny virkelighed inden for dansk landbrug. 

Landsbrugsloven fra 2010 ændrede krav til erhvervelse

Efter landsbrugsloven blev ændret i april 2010, blev der ikke længere stillet krav til, hvem der måtte erhverve et landbrug.

Før lovændringen var der flere betingelser, der skulle være opfyldt, før man kunne erhverve sig et landsbrug. Disse krav eksisterer ikke længere, og derfor kan der findes flere interesserede købere, når en landsbrugsvirksomhed skal ejerskiftes. 

To dele af  generationsskiftet

Generationsskiftet består oftest af både det ejermæssige generationsskifte og det ledelsesmæssige generationsskifte, hvoraf sidstnævnte i de fleste tilfælde er det sværeste. 

Et generationsskifte er ikke noget, der bliver lavet fra én dag til en anden. Det er ofte noget, der er planlagt over længere tid. Det kan være af mange forskellige årsager, at det tidsmæssigt trækker ud.

Generationsskiftet bliver oftest vurderet fra sælgers side af en handel, hvor købers side er anderledes. Køberen skal gennemgå en anden proces med kreditvurdering i forhold til at låne pengene af en kreditforening eller bank. 

Der er i dag flere krav til overtagelse af landbrug end førhen. Kravene kan eksempelvis være en plan for, hvordan køber vil drive landbruget eller budgetter for den fremtidige drift på kort og lang sigt. Et landbrug i dagens Danmark er en stor virksomhed. Derfor kræver det strategi, overblik, lederskab og forståelse for økonomi og for selve faget for at kunne drive det. 

Start i god tid med generationsskiftet

Med den rette overdragelsesstruktur kan man spare både penge og ikke mindst besvær. Der kan ved planlagt generationsskifte gøres brug af forskellige overdragelsesmetoder som blandt andet overdragelses via gaver, overdragelse i forbindelse med omstrukturering eller overdragelse med skattemæssig succession. 

Helt fundamentalt handler generationsskifte om at sikre sin virksomheds fremtid – også uden ens egen tilstedeværelse. 

Derfor er der også mange følelser involveret, konfliktrisici i familien samt store spørgsmål. Udover det kan overgangen medføre, at virksomheden bliver sårbar, fordi likviditet, ledelse, medarbejdere og andre relationer pludselig er i spil.

Det understreger vigtigheden i, at processen bliver tilrettelagt i god tid, så overgangen er kontrolleret og i et tempo, hvor processen er styret. 

Ændringer i ejerstruktur ved generationsskifte

Ændringer i ejerstruktur, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver derfor alt andet lige grundig forberedelse og detaljeret planlægning, hvis skal det blive succesfuldt såvel for den nuværende ejer, men også for den kommende ejer.

Ved et generationsskifte kan ejerstrukturen ændres på én gang eller i flere planlagte tempi. Uanset hvad I vælger, vil I med grundig overvejelse og forberedelse få de bedste resultater – både på kort og på lang sigt.  

Finansiering, ejerstruktur og skat

Finansiering af et generationsskifte afhænger af mange forhold – herunder den økonomiske formåen hos begge generationer. Hvis generationsskiftet udløser gaveafgift og aktieavancebeskatning, skal dette finansieres af personlige beskattede midler. Hvis skatterne og afgifterne er betydelige, vil finansieringen ofte kræve store udtræk fra virksomheden, hvilket vil forringe virksomhedens muligheder fremadrettet.  

Det er derfor oftest af helt afgørende betydning for virksomhedens fremtidige muligheder og ydeevne, at generationsskiftet og virksomhedens ejerstruktur tilrettelægges.

Ændringer i ejerstruktur – eksempelvis i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation – kræver grundig forberedelse. 

Landbrugsloven mere fleksibel 

For år tilbage var der i landbrugsloven mange regler, der begrænsede mulighederne for køb af en landsbrugsejendom. Det kunne være, at en landmand kun måtte eje et vist antal ejendomme af en vis størrelse, og de skulle alle være inden for et afgrænset geografisk område. Hertil kom at en køber skulle være landsmandsuddannet. I dag er alle disse regler fjernet fra Landbrugsloven. Det betyder, at man kan købe alle de gårde, man ønsker.

Uddannelseskravet er fjernet, og der er åbnet op for alle former for selskabskonstruktioner. Der er skabt et bedre grundlag for at få ny kapital ind i dansk landbrug. Handel med danske landbrug er i dag på rent forretningsmæssige vilkår. Kan en investor se en mulighed for et godt afkast løbende på driften og/eller på forventede konjunkturgevinster, er det altså muligt at købe sig ind i dansk landbrug.

 

De forskellige former for generationsskifte har alle både fordele og ulemper og kræver derfor nøje overvejelse og inddragelse af relevante sparringspartnere til gennemførsel af et succesfuldt generationsskifte, der inddrager alle aspekter af økonomien, skatten, juraen og de ledelsesmæssige aspekter heraf.   

Hos DreistStorgaard rådgiver vi alle dele af generationsskiftet.

Kontakt advokat Dan Jordy for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå med at sikre den bedst mulige overdragelse fra én generation til den næste. 

DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2023 DreistStorgaard. All Rights Reserved