Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

I danske landbrug står mange landbrugsvirksomheder foran et generationsskifte, da mange ældre landmænd er på vej ud af erhvervet. Dette betyder alt andet lige, at mange landbrug skal skifte ejer inden for en kortere årrække.

I nogle familier er det åbenlyst, hvem der skal drive landbruget videre. Der er måske allerede en søn/datter eller en betroet medarbejder, som er meget involveret i landbruget, hvorfor det også er planen, at generationsskiftet skal ske med vedkommende. Andre gange er der ikke en naturlig arvtager på plads.

I begge situationer er det væsentligt at få indledt drøftelserne tidligt omkring, hvad der skal ske på sigt med landbruget.

Grundlæggende handler generationsskifte om at sikre din virksomheds fremtid – også uden din tilstedeværelse. Et generationsskifte involverer ofte mange følelser, store spørgsmål og til dels også en risiko for konflikter i familien.

Herudover kan overgangen medføre, at virksomheden bliver sårbar, fordi likviditet, ledelse, medarbejdere og andre relationer pludselig er i spil.

Yderligere er der mange forskellige regler, der skal tages højde for: Arveret, skat og afgifter, finansiering m.m.

 
Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig

Hos DreistStorgaard rådgiver vi alle dele af generationsskiftet herunder også spørgsmål omkring arv og testamente samt fremtidsfuldmagter.

Kontakt advokat Dan Jordy (danj@dslaw.dk) for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå med at sikre den bedst mulige overdragelse fra én generation til den næste. 

 

Mere viden og gode råd

Planlæg generationsskiftet i god tid 

Den generelle anbefaling ved generationsskifte er derfor altid at starte forberedelserne i god tid.

Med den rette overdragelsesstruktur kan man nemlig spare både penge og ikke mindst besvær.  

Ved planlagt generationsskifte kan du gøre brug af forskellige overdragelsesmetoder, blandt andet: 

  • Overdragelse via gaver (helt eller delvist). 
  • Overdragelse i forbindelse med omstrukturering.  
  • Overdragelse med skattemæssig succession (erhverver indtræder i den skattemæssige stilling, som ejeren har). 

Derfor er det særdeles vigtigt at processen bliver tilrettelagt i god tid, så overgangen kan ske kontrolleret og i et tempo, så processen er styret.

Ændringer i ejerstruktur ved generationsskifte

Ændringer i ejerstruktur, i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver derfor alt andet lige grundig forberedelse og detaljeret planlægning skal det blive succesfuldt, såvel for den nuværende ejer som for den kommende ejer

Ved et generationsskifte kan ejerstrukturen ændres på én gang eller i flere planlagte tempi.

Uanset hvad I vælger, vil I med grundig overvejelse og forberedelse få de bedste resultater – både på kort og på lang sigt.  

Finansiering, ejerstruktur og skat 

Finansiering af et generationsskifte afhænger af mange forhold, herunder den økonomiske formåen hos begge generationer. Hvis generationsskiftet udløser gaveafgift og aktieavancebeskatning, skal dette finansieres af personlige beskattede midler. Hvis skatterne og afgifterne er betydelige, vil finansieringen ofte kræve store udtræk fra virksomheden, hvilket vil forringe virksomhedens muligheder fremadrettet.  

Det er derfor ofte af helt afgørende betydning for virksomhedens fremtidige muligheder og ydeevne, at generationsskiftet og virksomhedens ejerstruktur tilrettelægges.

Ændringer i ejerstruktur, f.eks. i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver grundig forberedelse. 

For år tilbage var der i landbrugsloven mange regler, der begrænsede mulighederne for køb af en landbrugsejendom. En begrænsning var bl.a., at en landmand kun måtte eje et vist antal ejendomme af en vis størrelse, og de skulle alle være inden for et meget afgrænset geografisk område. Hertil kom at en køber skulle være landmandsuddannet.

I dag er alle disse regler fjernet fra Landbrugsloven, så lovgivningen er blevet væsentligt mere fleksibel på disse væsentlige områder. Uddannelseskravet er således nu udgået af loven, og der er åbnet op for alle former for selskabskonstruktioner.

Der er således blevet skabt et bedre grundlagt for at få ny kapital ind i dansk landbrug. Handel med dansk landbrug er derved blevet på rent forretningsmæssige vilkår. Kan en investor fx se en mulighed for et godt afkast løbende på driften og/eller på sigt ved forventede konjunkturgevinster, er det således muligt at købe sig ind i dansk landbrug.

De forskellige former for generationsskifte har alle både fordele og ulemper, og kræver derfor nøje overvejelse og inddragelse af relevante sparringspartnere til gennemførsel af et succesfuldt generationsskifte, der inddrager alle aspekter af økonomien, skatten, juraen og de ledelsesmæssige aspekter heraf.   

Andre relevante nyheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Læs mere
Generationsskiftet i krisetider

Generationsskiftet i krisetider

Læs mere
Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Læs mere
Generationsskiftet i krisetider

Generationsskiftet i krisetider

Læs mere
Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2023 DreistStorgaard. All Rights Reserved