Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Er du ejer af en mindre landbrugsejendom, er det meget vigtigt at følge med i, om der kommer ny post i din e-boks. Dette skyldes, at nye kategoriseringer fremover nu vil danne grundlag for de foreløbige nye ejendomsvurderinger, som SKAT sender ud.

Denne ”omkategorisering” vil for mange betyde markante ændringer i boligskatten. Er du derfor ejer af en mindre landejendom, er der grund til at være meget opmærksom. Folketinget har den 28. marts 2023 endeligt vedtaget en ændringslov til ejendomsvurderingsloven, som nu vil blive rullet ud i praksis, og som er grundlaget for de fremrykkede kategoriseringer.

Fra og med 11. april 2023 begynder Vurderingsstyrelsen at sende breve ud vedrørende omkategoriseringer af boliger, og er man derfor ejer af ejendom, som i dag er kategoriseret som landejendom, er der grund til at være særlig opmærksom. Bliver ens bolig omkategoriseret til ejerbolig, kan det nemlig betyde, at man skal betale adskillige tusinde kroner mere i skat hvert år.

Kategoriseringerne bruges af myndighederne til at lave foreløbige ejendomsvurderinger. Som planen er nu, vil de nye ejendomsvurderinger få retsvirkning fra januar 2024.

Væsentlig betydning for skatten

Kategoriseringerne af ejendommene danner udgangspunkt for beskatningsgrundlaget, og derfor er det meget vigtigt, at man som ejer af en ejendom er opmærksom på, hvilke data og oplysninger myndighederne har registreret om ens ejendom, samt hvordan de kategoriserer ens bolig. Som udgangspunkt vil den løbende beskatning for landbrugsejendomme helt traditionelt være mindre end i forhold til almindelige ejerboliger, men dette kan, med udgangspunkt i de nye vurderinger, være fortid, hvis myndighederne omkategoriserer ens nuværende landbrugsejendom til en ejerbolig.

I udgangspunktet er der en fastsat øvre og nedre grænse på ejendomme med mellem 5 og 15 hektar jord, så det er særligt ejere af disse, som skal være opmærksomme på, hvilken kategorisering Vurderingsstyrelsen tildeler ejendommen i de nye vurderinger som modtages i disse dage. Mellem 20.000 og 25.000 ejendomme med mellem 5 og 15 hektar jord forventes ifølge Vurderingsstyrelsen at blive omkategoriseret, og dette kan medføre, at ejendommen går fra at blive kategoriseret som landbrugsejendomme til ejerboliger. Netop denne omtalte væsentlige forskel i hvilken kategorisering SKAT ligger for dagen, vil alt andet lige få stor betydning for den årlige skattebetaling hvilket gør, at det anbefales at søge rådgivning omkring hvilke muligheder der er for at reagere i forhold til myndighedernes kategorisering af ens ejendom.

I det billede er det væsentligt at være opmærksom på, at den løbende skat er lavere på landbrugsejendomme, men til gengæld er der ikke beskatning i forbindelse med et salg, hvis man bor i ejerbolig, så det kan være svært at afveje fordele og ulemper.

VIGTIG deadline på 15 dage i forhold til at handle på de nye vurderinger

I første omgang vil man af myndighederne få tilsendt en agterskrivelse, som er en slags forslag til afgørelse om kategoriseringen af ens bolig. Når man har fået tilsendt den, har man 15 dage til at reagere på skrivelsen over for myndighederne. Af denne grund er det meget vigtigt straks at forholde sig til denne agterskrivelse og søge rådgivning om ens retsstilling.

For eksempel skal du som ejer og modtager af en agterskrivelse sikre dig at de oplysninger, som står i skrivelsen, stemmer overens med virkeligheden, idet der kan være sket væsentlige ændringer i de faktiske forhold, i forhold til de oplysninger som vurderingsstyrelsen er i besiddelse af, som har væsentlig betydning på grundlaget for vurderingen.

Af førnævnte grund er det væsentligt hurtigt at søge rådgivning, for når de 15 dage er gået, vil Vurderingsstyrelsen træffe afgørelse om kategoriseringen af ens bolig, som enten vil være status quo eller en omkategorisering. Herefter skal du som borger afvente, hvorvidt afgørelsen ændrer kategoriseringen af din bolig, en afgørelse som kan påklages inden yderligere seks uger.

Det er meget komplekst at afveje fordele og ulemper i forhold til, hvilken kategorisering din ejendom lander i. Man har også mulighed for at overgå til den såkaldte overgangsordning, hvor boligen beholder dens nuværende kategorisering frem til et ejerskifte, men også denne vurdering vil vi anbefale gøres efter at have modtaget rådgivning herom.

Dette vil eksempelvis betyde, at man som ejer af en landbrugsejendom, som er blevet omkategoriseret til en ejerbolig, kan få lov at bevare ejendommens status som landbrugsejendom og dermed betale mindre i skat frem til et ejerskifte. Man bliver meget bundet af overgangsordningen, og valget kan ikke laves om. Hvis man eksempelvis vil bygge om eller rive en bygning ned, falder man ud af overgangsordningen.

Drøft dine muligheder med DreistStorgaard

Har du spørgsmål til de modtagne vurderinger eller er du interesseret i at få vurderet dine klagemuligheder, er du meget velkommen til at kontakte os for en drøftelse om, hvordan vi kan bistå med at sikre din retsstilling i denne situation bedste mulig.

Kontakt os på 56 63 44 66 eller kontakt@dslaw.dk.

Andre relevante nyheder

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Læs mere
Køb af bolig – gode råd

Køb af bolig – gode råd

Læs mere
Har du styr på reglerne om ind- og fraflytningssyn?

Har du styr på reglerne om ind- og fraflytningssyn?

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Læs mere
Køb af bolig – gode råd

Køb af bolig – gode råd

Læs mere
Har du styr på reglerne om ind- og fraflytningssyn?

Har du styr på reglerne om ind- og fraflytningssyn?

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.