Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Folketinget har netop vedtaget en stor reform af retsplejeloven, som skal løse de udfordringer, domstolene har haft med lange ventetider på både straffesager og civile retssager. Disse ventetider har for mange betydet, at de har måttet vente i årevis på en afgørelse. Reformen, som gælder fra 2024 til 2027, indeholder flere væsentlige ændringer.

Ændringer i behandling straffesager

Straffesager handler om overtrædelser af straffeloven, hvor politiet og anklagemyndigheden fører sagen mod en borger. Her er nogle af de vigtigste ændringer:

  • Højere strafferammer for udeblivelse: Tidligere kunne man idømmes op til 6 måneders fængsel, hvis man udeblev fra retsmødet. Denne grænse hæves nu til 1 års fængsel, så der kan afsiges dom, selvom den tiltalte udebliver.
  • Ændring i brug af domsmænd og nævninge: Før skulle der deltage domsmænd, hvis den tiltalte risikerede en frihedsstraf, og nævninge, hvis straffen kunne blive 4 år eller mere. Fremover skal der kun deltage domsmænd, hvis tiltalte risikerer en straf på 30 dages fængsel eller derover og nævninge ved sager, hvor der risikeres fængsel i minimum 6 år.

Ændringer i civile retssager

Civile retssager er sager, når en borger eller virksomhed fører en sag ved domstolene imod en anden borger eller virksomhed, hvor politiet og anklagemyndigheden ikke er involveret. Her er nogle af de store ændringer:

  • Højere beløbsgrænse for ankesager: Som udgangspunkt kunne man tidligere få en afgørelse prøvet hos Landsretten, hvis man ikke var enig i byrettens afgørelse, og sagen omhandlede 20.000 kr. eller derover. Var beløbet lavere end dette, skulle der søges tilladelse hertil hos Procesbevillingsnævnet. Fremover hæves denne beløbsgrænse til 50.000 kr. Det betyder, at en dom fra byretten som udgangspunkt ikke kan ankes, medmindre der gives særskilt tilladelse hertil.
  • Beløb ved forenklet proces (tidligere småsagsprocessen):
    Hvis en borger eller virksomhed anlægger en sag mod en anden borger eller virksomhed for en værdi af højst 100.000 kr., skal retten hjælpe parterne med at føre sagen, uden at parterne behøver en advokat. Boligretssager er undtaget fra den forhøjede grænse på 100.000 kr.

Fremtiden hos Domstolene

Hos DreistStorgaard Advokater fører vi mange straffe- og civile retssager hvert år og har set, hvordan de lange behandlingstider har påvirket vores klienter. Vi byder derfor reformen velkommen, da den kan reducere ventetiderne. Vores klienters retssikkerhed vil dog altid være vores højeste prioritet.

Retssagsbehandling hos DreistStorgaard Advokater

Vi er et full-service advokatkontor og håndterer sager inden for stort set alle retsområder. Vores erfarne advokater har stor ekspertise i både straffe- og civile retssager. Uanset om din sag er lille eller kompleks, står vi klar til at hjælpe dig.

Kontakt partner og advokat Dan Jordy for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå dig.

Andre relevante nyheder

Tilbagetagelse af solgte varer, der er overgivet til køber, på grund af manglende overholdelse af (betalings)aftalen

Tilbagetagelse af solgte varer, der er overgivet til køber, på grund af manglende overholdelse af (betalings)aftalen

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Tilbagetagelse af solgte varer, der er overgivet til køber, på grund af manglende overholdelse af (betalings)aftalen

Tilbagetagelse af solgte varer, der er overgivet til køber, på grund af manglende overholdelse af (betalings)aftalen

Læs mere
Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Ny storpolitisk aftale skal medvirke til at vende udviklingen ved landets domstole

Læs mere
Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Justitsministeren vil nedbringe ventetiderne hos domstolene

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.