Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Layer_1-2

Hvilke forhold skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil købe fast ejendom på tvangsauktion?

Hvad er en tvangsauktion?

En tvangsauktion er et tvunget salg af f.eks. en fast ejendom, men også løsøre kan være genstand for at blive solgt på tvangsauktion. En fast ejendom kan via Fogedretten begæres solgt på en tvangsauktion, hvis ejer ikke betaler sin gæld, og kreditor har sikkerhed for pengekravet i ejendommen.

Den nuværende situation i Danmark

Nye tal for oktober fra Danmarks Statistik viser, at antallet af tvangsauktioner fortsat er lavt, men der er sket en stigning de sidste måneder. Forventningerne til næste år er, at stigningen fortsætter og at der kommer flere ejendomme på tvangsauktion. Det høje renteniveau gør, at mange familier oplever udfordringer med økonomien, og derfor ikke har økonomien til at sidde i deres bolig.

Står du derfor og overvejer om du skal købe en ejendom på tvangsauktion, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Du kan ofte gøre en god handel, men det er ikke risikofrit, og der kan være udfordringer, som opstår i forbindelse med køb på tvangsauktion.

Tvangsauktioner annonceres i Statstidende, og typisk også på flere boligportaler, f.eks. tvangsauktioner.dk og boligsiden.dk.


Generelle forhold som man skal være opmærksom på

Forberedelse er det vigtigste element i processen om at købe fast ejendom. Det er vigtigt, at man inden man byder på ejendommen, har set denne og sat sig grundigt ind i de særlige forhold, som er gældende for netop denne ejendom.  De vigtigste oplysninger om ejendommen fremgår af salgsopstillingen.

Generelt skal man være opmærksom på ejendommens stand, rettigheder/forpligtelser, som påhviler ejendommen, særlige auktionsvilkår og omkostninger.

Ejendommen købes som beset, dvs. at det ikke er muligt at tegne en ejerskifteforsikring, ligesom det ikke er muligt at fremsætte krav om fejl og mangler mod tidligere ejer. Det er derfor altid en god ide, at man har besigtiget ejendommen forud for auktionen.

Endvidere skal være opmærksom på, at der påhviler ejendommen særlige forpligtelser i forhold til lejekontrakter, evt. gamle lejerkrav, tinglyste servitutter, lokalplan etc., som har betydning for anvendelsen af ejendommen.

Omkring buddet, så er det ikke det eneste beløb, som der skal betales. Udover buddet skal man som auktionskøber betale størstebeløbet, som udgør de fortrinsberettige krav, f.eks. ejendomsskatter og sagsomkostninger. Derudover skal køber betaler en auktionsafgift på kr. 1.500 og udgifterne til tinglysning. Endelig kan auktionskøber komme til at betale evt. indefrosset grundskyld.

Når buddet er givet, og blevet accepteret som værende højeste bud, skal man stille sikkerhed for sit bud. Praktisk betyder det, at hvis dit bud er det højeste, så skal du kunne stille sikkerhed overfor fogedretten, på at du kan betale hele købesummen. Det kan ske ved at indgive en skriftlig indeståelse fra en advokat eller ved en bankgaranti. Ydermere skal man også vide, at ens bud er bindende i 6 uger, også selvom der begæres ny auktion.

Ejer eller en panthaver, som ikke opnår fuld dækning kan begære ny auktion i håb om, at der kommer højere bud. Der kan ikke begæres en 3. auktion, og på ny auktion vil der blive meddelt hammerslag til højestbydende.

Som auktionskøber får du rådighed over ejendommen, når fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen for vilkårenes opfyldelse. Dette kan med fordel ske med en advokatindeståelse. Derudover skal du som auktionskøber selv sørge for betale de kreditorer, som i henhold til auktionen har et krav samt få tinglyst auktionsskøde på ejendommen.

Rådgivning

Hvis det forberedende arbejde er gjort godt, så kan det være en fordel at købe fast ejendom på en tvangsauktion. Hos DreistStorgaard har vores advokater kompetencerne til at hjælpe dig med benarbejdet og rådgive dig med købet af en fast ejendom på tvangsauktion. Har du derfor brug for vores hjælp, så tøv ikke med at kontakte os på telefon 56 63 44 66 eller send en mail til kontakt@dslaw.dk

Af advokat Katja Skovlund Jensen

Andre relevante nyheder

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Læs mere
Køb af bolig – gode råd

Køb af bolig – gode råd

Læs mere
Få styr på fordele og ulemper ved køb af fast ejendom på tvangsauktion

Få styr på fordele og ulemper ved køb af fast ejendom på tvangsauktion

Læs mere
KATJA SKOVLUND JENSEN

KATJA SKOVLUND JENSEN

Advokat

kj@dslaw.dk

Dir. (+45) 55 75 00 73

Andre relevante nyheder

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Positive handelstal viser et boligmarked på sit højeste niveau i et år!

Læs mere
Køb af bolig – gode råd

Køb af bolig – gode råd

Læs mere
Få styr på fordele og ulemper ved køb af fast ejendom på tvangsauktion

Få styr på fordele og ulemper ved køb af fast ejendom på tvangsauktion

Læs mere