Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
location

FIND LOCATION

DA/EN

Planlæg generationsskiftet i god tid, særligt i krisetider

Den generelle anbefaling ved generationsskifte er altid at starte forberedelserne i god tid. Med den rette overdragelsesstruktur kan man nemlig spare både penge og ikke mindst besvær.

Ved planlagt generationsskifte kan du gøre brug af forskellige overdragelsesmetoder, blandt andet:

  • Overdragelse via gaver (helt eller delvist).
  • Overdragelse i forbindelse med omstrukturering.
  • Overdragelse med skattemæssig succession (erhverver indtræder i den skattemæssige stilling, som ejeren har).

Mange af de grunde, som sædvanligvis er i spil, når man overvejer at omstrukturere sit selskab, gør sig naturligvis også gældende, selvom der er krisetider. Det kan være, fordi et generationsskifte venter forude, fordi man ønsker at udskille en aktivitet med stor risiko, eller fordi man ønsker en bedre struktur i virksomheden. I visse tilfælde kan krisen konkret øge behovet for eller ønsket om at omstrukturere.

Skattemæssige forhold

Skattemæssig succession på selskabs- og aktionærniveau kan være at foretrække frem for afståelsesbeskatning. Især i krisetider bør det sammen med ens rådgiver overvejes, om det vil være fordelagtigt at foretage omstruktureringen skattepligtigt.

Er der behov for at omstrukturere som led i generationsskiftet, vil de lavere værdier mindske behovet for, at omstruktureringen skal ske skattefrit. Skal omstruktureringen ikke ske skattefrit, kan man undgå de begrænsninger, som en skattefri omstrukturering ellers ville medføre.

F.eks. vil der kunne spares meget tid til gennemførelse af generationsskiftet, hvis man kan undgå holdingkravet i 3 år efter en skattefri omstrukturering.

Risikobetonet virksomhed

Krisen kan også ændre vurderingen af, hvad der er risikobetonet virksomhed, og dermed øge fokus på at skille virksomheder ud i flere forskellige selvstændige enheder.

Har man i god tid klare forventninger om, at en virksomhedsgren vil klare sig godt, mens en anden virksomhedsgren er udfordret på indtjeningen, vil en tidlig omstrukturering kunne adskille de to virksomheder og dermed fjerne risikoen for, at den usunde virksomhed trækker den sunde virksomhed ned. Ønsker man at omstruktureringen skal ske skattefrit, er det vigtigt at være i så god tid, at der ikke er store underskud eller tab, der mistes i forbindelse med omstruktureringen.

Hvis et selskab er presset af økonomien, så selskabets eksistens er truet, vil ejerne måske overveje, om det gennem en rekonstruktion er muligt, at den sunde del af selskabets virksomhed kan fortsætte. Er krisen så alvorlig, at selskabets eksistens er truet, er det sjældent nogen god ide at gennemføre omstruktureringer skattefrit – navnlig hvis de konstaterede avancer ved omstruktureringen kan fradrages i ellers uudnyttede underskud, der ved en skattefri omstrukturering vil fortabes. I disse tilfælde vil det oftest være mest hensigtsmæssigt at sælge den sunde del af virksomheden over i et nyt selskab. Afhængig af hvor alvorlig selskabets situation er, skal man ved en sådan rekonstruktion også have øje for de insolvensretlige regler.

Ejerstrukturen

Ændringer i ejerstruktur, f.eks. i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver grundig forberedelse, ikke mindst i krisetider. Ved et generationsskifte kan ejerstrukturen ændres på én gang eller ad flere omgange. De forskellige former for generationsskifte har alle både fordele og ulemper og kræver derfor nøje overvejelse. Her er det vigtigt både at overveje økonomien, skatten, juraen og de ledelsesmæssige aspekter heraf.

Brug for rådgivning?

Har I brug for rådgivning omkring generationsskiftet og de skattemæssige forhold, så kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bistå med at sikre den bedste mulige overdragelse fra én generation til den næste. Du kan kontakte os på telefon 5663 4466 eller på mail kontakt@dslaw.dk.

Andre relevante nyheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Læs mere
Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere
Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Læs mere
DAN JORDY

DAN JORDY

Advokat (H) & Partner

danj@dslaw.dk

Dir. (+45) 31 26 75 58

Andre relevante nyheder

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Udbydere af kryptoaktivtjenester

Læs mere
Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Lovforslag om forhåndsgodkendelse af virksomheders indgåelse af aftaler med det offentlige rammer bredt

Læs mere
Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Generationsskifte og ejerskifte af din virksomhed

Læs mere

Her finder du os

Køge

Bag Haverne 32
4600 Køge

Næstved

Garnisonsvej 2
4700 Næstved

Aarhus

Søren Frichs vej 42 A
8230 Åbyhøj

Holbæk

Sports Allé 5B, 1.th.
4300 Holbæk

København

Nimbusparken 24, 2.
2000 Frederiksberg

Sorø

Energivej 3
4180 Sorø

Du kan kontakte os

Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00
Tlf.: 56 63 44 66
E-mail: kontakt@dslaw.dk
CVR: 32300456

Ejendomsadministration

Tlf.: 55 75 00 75
Telefontid hverdage kl. 10.00 – 14.00
E-mail: ejendom@dslaw.dk

CSR

© 2024 DreistStorgaard. Alle rettigheder forbeholdes.