Det er vigtigt for os, at vores klienter føler sig trygge ved den rådgivning, vi leverer, og at de går ud af døren med ro i maven om trygt at overlade ansvaret til os.

Tvangsauktioner

Juridisk rådgivning ved køb af bolig på tvangsauktion

Køber du bolig på tvangsauktion, hjælper vi dig med den juridisk rådgivning, så du undgår faldgruberne.

Du kan ofte gøre en god handel ved at købe bolig på tvangsauktion, men det er ikke risikofrit.

Som advokat for Danmarks største realkreditinstitutter beskæftiger vi os dagligt med de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder særligt køb på tvangsauktion.

Vi klæder dig på til et auktionskøb

Forud for dit køb bistår vi for eksempel med at kigge udbudsmaterialet igennem. Vi rådgiver dig om ejendommens forhold, herunder de juridiske og økonomiske konsekvenser af et auktionskøb. Vi hjælper dig med at udregne det beløb, du skal betale ud over budsummen, det såkaldte ’størstebeløb’, som består af udeståender til forsyningsselskaber, forsikring samt udgifterne til auktionsrekvirenten, hvilket vil sige salær- og udlægsomkostninger.

Vi er til stede for dig

Vi møder naturligvis sammen med dig på tvangsauktionen og står efterfølgende til rådighed med bistand til eventuel udsættelse af den tidligere ejer samt indhentelse og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter for, at auktionskøbet også juridisk kan blive en realitet.

Vi rådgiver og hjælper dig med følgende:

  • Undersøgelse af ejendommens forhold, herunder juridiske og økonomiske konsekvenser af et auktionskøb.
  • Forberedelse af dig til selve auktionen. Vi møder også selv op.
  • Eventuel udsættelse af den tidligere ejer samt indhentelse og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter for, at auktionskøbet også juridisk kan blive en realitet, herunder tinglysning af auktionsskøde.