Det er vigtigt for os, at vores klienter føler sig trygge ved den rådgivning, vi leverer, og at de går ud af døren med ro i maven om trygt at overlade ansvaret til os.

Retssager og tvister

Overvejelser i forbindelse med en retssag

Har du et krav mod en anden person, et selskab eller det offentlige, hvor I ikke kan nå til enighed, og overvejer du at anlægge sag mod den pågældende, skal du sørge for at få den rigtige rådgivning fra en kompetent advokat.

Hos DreistStorgaard har vi fokus på dig og din situation og sikrer dig den rette juridiske rådgivning, så du kan føle dig tryg under processen med en eventuel retssag.

Vi har kompetencerne

Det er en naturlig del af vores rådgivning i forbindelse med retssager og tvister, at vi gør vores bedste for at vurdere, hvilke fordele og ulemper der vil være ved en retssag eller tvistebehandling af din sag. Vi gør meget ud af at vejlede og rådgive om de procesricisi, der er ved førelse af retssager og giver om muligt vores vurdering af sagens sandsynlige udfald.

Vi fører sager i Højesteret, Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og byretterne i Danmark samt voldgiftssager.

Vi rådgiver og bistår i:

  • Civile retssager – for eksempel i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, mangelfuldt håndværkerarbejde, tvist med kommunen
  • Øvrige private retssager og tvister – herunder boligsager der begynder i Huslejenævnet eller naboretlige tvister, herunder sager ved kommunernes hegnssyn
  • Boligretssager – eksempelvis i relation til huslejestigning og lignende
  • Straffesager – for eksempelvis i færdselssager