Det er vigtigt for os, at vores klienter føler sig trygge ved den rådgivning, vi leverer, og at de går ud af døren med ro i maven om trygt at overlade ansvaret til os.

Testamente og arveregler

Hvad gør du, når dine nærmeste dør?

Når man mister en af sine kære, skal man som arving ofte tage stilling til mange forskellige forhold og regler. En afklaring på forhånd skaber uden tvivl ro og tryghed, både mens man lever, men også efterfølgende for de efterladte. Mange bekymringer forsvinder ved et møde med en advokat.

Såfremt afdøde havde oprettet testamente, er I allerede nået langt med de praktiske formaliteter. Det kan være, at afdøde i sit testamente har indsat en advokat/bobestyrer til at tage sig af bobehandlingen, og i så fald slipper I som arvinger for at skulle tage stilling til dette spørgsmål. Det er meget individuelt, om det er relevant at indsætte en bobestyrer, når man opretter testamente.

Freden i familien skal sikres

En udfordring for mange familier er at sikre den fremtidige fred i familien og undgå diskussioner omkring arvens fordeling. Arvestridigheder er ikke et ukendt fænomen, og flere tv-programmer har sat spot på netop disse udfordringer, som opstår i helt almindelige familier, når et familiemedlem går bort.

”Få din sidste vilje”

For mange kan det være svært at forholde sig til livets afslutning og dermed også at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte. Men der er flere årsager til, at det er en god idé at oprette et testamente.

Med et testamente har du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du engang dør. Samtidig skåner du din familie for at skulle tage stilling til fordeling af arv.

Ved at benytte en af vores erfarne advokater i forbindelse med oprettelse af testamente, er du sikker på at få den rette sparring og rådgivning, så du kan føle tryghed. Herudover kan vi også hjælpe med at oprette en fremtidsfuldmagt, som er en god måde at sikre hinanden på, mens begge parter i et ægteskab eller papirløst samlevende, stadig lever. Dermed kan den ene part råde og hjælpe, hvis den anden part bliver syg eller ikke kan tage vare på sig selv længere indenfor personlige og økonomiske forhold.

Vi rådgiver og hjælper med oprettelse af testamente, hvor vi tager udgangspunkt i din situation. Her afklarer vi, hvordan dine personlige forhold er, og hvad der har betydning for dig, når du går bort:

–        Udarbejdelse af testamente

–        Hvem er dine arvinger?

–        Ved du, hvordan din eventuelle ægtefælles/samlever er stillet ved din død?

–        Kan du gøre børn arveløse?

 

Hvad gør I, når der ikke er oprettet et testamente?

Når en person afgår ved døden, indkalder skifteretten til et møde. Skifteretterne er behjælpelige med at svare på spørgsmål, men de yder ikke rådgivning eller sørger for at skifte boet efter den afdøde. Det er således de efterladte, som har ansvaret med at bringe de juridiske og økonomiske opgaver i orden samt at fordele afdødes ejendele af forskelligt materiel og immateriel værdi. Mange vælger en advokat til formålet og for at sikre den fremtidige fred i familien. For selvom et dødsbo kan synes ukompliceret, er der mange regler og en del papirarbejde.

Arvinger kan vælge selv at tage ansvaret eller for eksempel rette henvendelse til en advokat, som man har valgt i enighed. Kan man ikke blive enige, vælger skifteretten en advokat.

Vi kan i DreistStorgaard sparre og rådgive jer, hvis I får behov for advokatbistand i forbindelse med et familiemedlems død. Vores advokater har mange års erfaring og rådgiver jer ud fra jeres situation, så familiefreden er sikret.