Ny ægtefællelov

Den 1. januar 2018 trådte den nye ægtefællelov i kraft, og erstatter derfor den hidtil gældende retsvirkningslov fra 1925. Loven giver større aftalefrihed mellem ægtefællerne og åbner op for nye særejebestemmelser. Det bliver fx muligt for ægtefællerne at aftale visse ordninger, som der ikke førhen har været mulighed for, idet ægtefæller nu kan indgå aftaler … Læs resten af Ny ægtefællelov