Fremtidsfuldmagter

Ved du, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvordan man opretter en?

Det gør vi hos DreistStorgaard Advokater A/S, og vi hjælper dig gerne.

Fra den 1. september kan du nemlig oprette en fremtidsfuldmagt!

En fremtidsfuldmagt kan sikre jer

En fremtidsfuldmagt er en ny og god måde at sikre hinanden på, mens I begge lever. En fremtidsfuldmagt gør, at for eksempel to ægtefæller eller samlevere kan råde på hinandens vegne, hvis den ene måtte blive ramt af sygdom og dermed ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv, vedrørende såvel personlige som økonomiske forhold.

Alle, der er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt, og du vælger selv, hvem (en eller flere) der som fremtidsfuldmægtig skal kunne råde på dine vegne. Så længe du selv kan varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning.

Du kan i en fremtidsfuldmagt for eksempel give fuldmagt til at kunne råde på dine vegne vedrørende eksempelvis indgåelse af kontrakter, salg af fast ejendom, indfrielse af lån, ansøgning om offentlige ydelser, indsigt i din lægejournal samt at træffe valg og klage over afgørelser, om dine personlige forhold.

Proces for fremtidsfuldmagter

Processen for oprettelse af en fremtidsfuldmagt er følgende: Først og fremmest skal du være sikker på, hvad der skal gives fuldmagt til. Vi kan hjælpe dig med at tage stilling hertil, så du sikres bedst muligt. Herefter skal der udformes en tekst, som skal indskrives i den digitale selvbetjeningsløsning på www.tinglysning.dk, og det hjælper vi naturligvis også med. Det er vigtigt, at fuldmagten oprettes så præcist som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad du ønsker at give fuldmagt til. Dette gælder også, hvor fuldmagten skal dække flest mulige forhold.

Herefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar for at sikre, at du ved oprettelsen er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Vi guider dig til den nærmeste notar og forklarer dig om proceduren. Vedkendelsen for notaren skal ske inden seks måneder fra oprettelse af fremtidsfuldmagten i det digitale system. Hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, er det desuden muligt at oprette en fysisk papirbaseret fremtidsfuldmagt. Dette kan vi naturligvis også hjælpe dig med.

Såfremt dagen kommer hvor fremtidsfuldmagten skal bruges, for eksempel som følge af sygdom eller mental svækkelse, skal enten du eller den/de fremtidsfuldmægtige indgive ansøgning herom til Statsforvaltningen, og anmodningen skal som udgangspunkt vedlægges en lægeerklæring om dit helbredsforhold.

Når Statsforvaltningen har truffet afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, tinglyses fuldmagten i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. Således kan både offentlige myndigheder og private se, at din/dine fremtidsfuldmægtige kan handle på dine vegne.

Tilsyn med en fremtidsfuldmægtig

Statsforvaltningen har desuden mulighed for at føre tilsyn med en fremtidsfuldmægtig, men du kan også selv i fremtidsfuldmagten anføre, at bestemte personer, for eksempel din advokat skal føre tilsyn med den/de personer, som du har indsat som fremtidsfuldmægtig.

For de fleste vil det være relevant at overveje en fremtidsfuldmagt – enten fordi man har fået en diagnose af lægen, som gør det relevant, men også fordi ingen af os ved, om vi måtte blive ramt af en pludselig ulykke, som gør os ude af stand til at tage vare på os selv. Det gode princip; at tage stilling, mens du kan, gælder også her.