Det er vigtigt for os, at vores klienter føler sig trygge ved den rådgivning, vi leverer, og at de går ud af døren med ro i maven om trygt at overlade ansvaret til os.

Familie- og arveret

Din situation er udgangspunktet

Udviklingen i samfundet gør, at der i dag findes mange forskellige samlivsformer. Der er dine, mine og vores børn at forholde sig til. Du kan være gift, samlevende eller bo alene.

Måske oplever I efter et dødsfald i den nære familie, at arvestridigheder ikke kun opstår på film, men desværre også eksisterer i den virkelige verden.

Derfor kan det være vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan man sikrer sine nærmeste. Hos DreistStorgaard tager vi udgangspunkt i din situation og rådgiver dig frem mod den rigtige løsning ved at komme omkring de personlige forhold, som har betydning for dig og din situation. Undgå konflikter og kom ind til en personlig rådgivning.

Personlig juridisk rådgivning

Vi yder juridisk rådgivning til privatpersoner inden for Familie- og arveret. I vores rådgivning er vi meget opmærksomme på, at der kan være hensyn, rettigheder og forpligtigelser, som rækker ud over selve lovgivningen.

Vi yder en personlig og fortrolig rådgivning og lægger vægt på at finde løsninger, der også tager højde for de menneskelige hensyn.

Vi forestår og rådgiver blandt andet i forbindelse med:

  • Udarbejdelse af testamenter – kender du dine arvinger, ved du hvordan din ægtefælle/samlever er sikret ved din død, kan man gøre børn arveløse etc.?
  • Udarbejdelse af ægtepagter – har du arv, er din formue sikret ved skilsmisse, skal pensionerne deles eller ej, har du forretning eller fast ejendom, der skal sikres?
  • Udarbejdelse af samejeoverenskomst – ejer i en ejendom i fællesskab, har en af jer betalt mere i udbetaling, hvem skal betale udgifterne og hvad sker der, hvis I skal skilles eller en af jer dør?
  • Bodelinger
  • Dødsbobehandling – læs mere om vores forskellige løsninger
  • Ægteskabs- og forældremyndighedssager, bopælssager, samværssager og anbringelsessager
  • Mulighed for fælles møde inden en eventuel skilsmisse/bodeling.
  • Udarbejdelse af fremtidsfuldmagter