Videnadvokat – nyt stærkt område

Viden skal praktiseres og skabe innovation i dagligdagen hos Regions Sjællands største advokatfirma

DreistStorgaard Advokater A/S har som led i virksomhedens vision om innovation- og videnudvikling valgt at arbejde systematisk med opjustering af vidensniveauet. Som led i denne strategi har man derfor valgt at rykke advokat Peter Niemann Thøgersen over i en funktion som videnadvokat med det formål at udnytte og udvikle videndelen endnu mere.

Et nyt indsatsområde

Videnarbejdet er et afgørende indsatsområde i DreistStorgaards arbejde med at være et af Danmarks bedste advokatfirmaer for klienter og medarbejdere. ”Vi er et innovativt advokatkontor, som hele tiden vil være med fremme i forreste række. Videnorganisationen skal være en fast del af DreistStorgaards juridiske arbejde, og den vil videreudvikle nye arbejdsmetoder og processer for digitalisering og videndeling”, siger advokat Svend-Aage Dreist Hansen. Dermed vil advokatvirksomheden hele tiden være med fremme, hvor de nyeste trends og juridisk viden opstår. Videnadvokaten har derfor et tæt samarbejde med firmaets forskellige afdelinger for at sikre, at videnarbejdet er solidt forankret i DreistStorgaards strategiske arbejde.

 

En af forudsætningerne for at kunne levere den bedste rådgivning til klienterne afhænger af, hvor dygtig virksomheden er til at anvende videnressourcer. Det er en opgave, der har en høj prioritet hos DreistStorgaard, og som udfordrer Peter i rollen som den alsidige ”videnkonsulent”, der bliver inddraget i både forretningsudviklings- og complianceprojekter på tværs af organisationen. Men også her, hvor det giver god mening at fokusere på viden-området, fordi klienterne oftere og oftere efterspørger know-how på specifikke områder. Det vægter tungt i forhold til kontorets mange klienter, at DreistStorgaard er i stand til at tilbyde rådgivning indenfor videntunge emner som eksempelvis persondataforordningen.

Stærk forretningsmæssig  baggrund

Peter Niemann Thøgersen er uddannet advokat og har i en årrække arbejdet både i advokatbranchen og i den finansielle sektor. Herfra kan Peter anvende sin praktiske erfaring og teoretiske ballast til at tænke det juridiske arbejde ind i en mere langsigtet forretningsmæssig sammenhæng. ”Målet med den nye videnfunktion er at videreudvikle videnarbejdet i DreistStorgaard, således at kontoret fortsat og konstant er med til at sætte nye standarder for innovative advokaters arbejdsmetoder”, slutter Peter Niemann Thøgersen af.

Vil du høre mere om videnarbejdet i DreistStorgaard Advokater, er du velkommen til at kontakte Peter Niemann Thøgersen på telefon 53652446 eller på e-mail: pnt@dreiststorgaard.dk