DreistStorgaard er Sjællands største advokatkontor udenfor København med 80 engagerede medarbejdere fordelt på kontorer i Køge, Aarhus, Næstved og Sorø

CSR: Vi tager samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund

Vi er som advokater bevidste om vores ansvar for at fremme retfærdighed og modvirke uret, og som virksomhed over for vores samfund, medarbejdere og klienter. Det ligger i vores kultur at involvere os i det samfund, vi lever i, og hvor vi ønsker at skabe positiv værdi. Vi fokuserer ligeledes på at sikre et højt fagligt niveau blandt vore medarbejdere og har ansat en videnadvokat.

Vores samfundsmæssige engagement og ansvar går hånd i hånd med forretningen. Vi gør gerne en indsats, hvor vi kan gøre en forskel.

Vi investerer lokalt

  • Vi handler som hovedregel lokalt. Det skaber værdi for vores forretning at vælge lokale samarbejdspartnere, og vi er på samme tid med til at styrke lokalsamfundet.
  • Vi hjælper lokalsamfundet med vores tid og energi. Vi engagerer os således i en række foreninger, blandt andet igennem vores bestyrelsesposter. Eksempelvis har Svend-Aage Dreist Hansen og Søren Storgaard i mange år været blandt drivkræfterne bag fodboldklubben HB Køge, og DreistStorgaard er fortsat en stor støtte og sponsor for klubben.
  • Vi afholder løbende en række gratis gå-hjem-møder og åbent-hus-arrangementer. Her deler vi gerne vores faglige viden inden for områder som tvangsauktioner, lejeret, arv, testamente og ægtepagter.

Donationer og sponsorater

  • Vi har en lang tradition for at støtte op om forenings- og erhvervslivet i vores nærområde. Vi vil gerne være med til at skabe vækst i det område, vi lever i og er en del af. Derfor lægger vi stor vægt på at være i tæt dialog og i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger. Det giver liv – til gavn for dig og os alle sammen.
  • Gennem WeShelter hjælper vi også hjemløse. WeShelter er et fællesskab af sociale tilbud, der har arbejdet blandt hjemløse og udsatte i København siden 1893 for at gøre deres vilkår bedre.

Advokatvagten

  • Vi ønsker at give alle mulighed for advokatrådgivning, og derfor er vi med i Advokatvagten, hvor vi sammen med andre lokale advokatkontorer giver gratis advokathjælp til borgere i Køge Kommune.
  • Advokatvagten er placeret på Køge Rådhus og holder åbent hver torsdag i tidsrummet 16.00 – 17.00 (i juli og december holder Advokatvagten lukket).
  • Læs mere på Advokatvagtens hjemmeside

Arbejdsmiljø og miljøhensyn

Døgnåben hjertestarter hos DreistStorgaard Advokater A/S

  • Hos DreistStorgaard Advokater A/S hænger den døgnåbne hjertestarter på den højre side af indgangspartiet, når man ankommer til virksomheden (tættest på parkeringspladsen). Står man i en akut situation og har behov for en hjertestarter, kan enhver finde oplysninger om både døgnåbne hjertestartere og hjertestartere installeret indendørs på www.hjertestarter.dk/find-hjertestartere. Her finder man et interaktivt kort med placering af hjertestartere i det område, man befinder sig.

DreistStorgaard Whistleblower-ordning