Tove Larsens mindefond

13.02.2018

Fra ovennævnte fond vil der ultimo maj måned 2018 blive uddelt et antal legater.

Legatet har til formål at yde støtte til enkeltpersoner, foreninger eller organisationer på Sjælland, der især tilgodeser syge børn og ældre.

Legatet skal anvendes til gode oplevelser, ture o.lign.

Ansøgningsskema med oplysninger rekvireres hos:
Advokat Claes Lagerbon Jensen
Bag Haverne 32, 4600 Køge

Eller ved at klikke på ansøgningsskemaet
Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra SKAT/årsrapport er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 3. april 2018. Legatet vil blive udbetalt ca. den 1. juni 2018