Tove Larsens mindefond

16.04.2019

Ansøgningsfristen for indlevering af ansøgningsskema for legat 2019, er udløbet.

12.02.2019

Fra ovennævnte fond vil der ultimo maj måned 2019 blive uddelt et antal legater.

Legatet har til formål at yde støtte til enkeltpersoner, foreninger eller organisationer på Sjælland, der især tilgodeser syge børn og ældre.

Legatet skal anvendes til gode oplevelser, ture og lignende.

Ansøgningsskema med oplysninger rekvireres hos:
Advokat Claes Lagerbon Jensen
Bag Haverne 32, 4600 Køge

Eller ved at klikke her (pdf)

Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra SKAT/årsrapport er vedlagt ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 15. april 2019. Legatet vil blive udbetalt ca. den 1. juni 2019