Loft over huslejestigningerne er nu vedtaget af Folketinget

Så er det en realitet, at der kommer et loft over huslejestigninger på 4 procent årligt. Loftet skal gælde de næste to år, det har et flertal i Folketinget netop vedtaget.

Private udlejere, som anvender nettoprisindeksering, må i de kommende to år ikke lade huslejen stige mere end som udgangspunkt 4 procent. Det sikrer en ny lov, som et flertal i Folketinget nu har vedtaget.

Der er tale om et indgreb, som gælder både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter. Det vil også gælde de huslejer, der er sat op i løbet af de seneste måneder. De huslejer vil blive sat ned typisk 3 måneder (svarende til lejers opsigelsesvarsel) efter indgrebets ikrafttrædelse.

Såfremt udlejer kan dokumentere at have højere driftsudgifter i forhold til året før, og de forhøjede udgifter ikke dækkes med en 4% stigning af lejen, vil det være muligt at forhøje huslejen udover lejeloftet på de 4%.

To personer der står ved en bygning