Flertal enige om hastebehandling af lovforslag vedr. loft over huslejestigninger

Det forventes, at der inden for nærmeste fremtid vil blive vedtaget en hastelov, hvorved huslejen i boliglejemål, uagtet en aftalt nettoprisregulering, maksimalt kan stige 4%.

DreistStorgaard lejeloven

Huslejeloftet forventes at være gældende i 2 år, og vil omfatte både eksisterende og nye lejekontrakter.

Såfremt udlejer kan dokumentere at have højere driftsudgifter, og de forhøjede udgifter ikke dækkes med en 4% stigning af lejen, vil det være muligt at forhøje huslejen udover lejeloftet på de 4%.

Huslejeloftet er blevet besluttet for at skabe ro for en stor del af landets lejere i en tid, hvor stigningen i nettoprisindekset i juli blev opgjort til 8,8 procent.

Af advokat Katja Skovlund Jensen