Erhvervsdrivendes kreditpolitik set i lyset af Danmarks nuværende økonomiske situation

Af stud.jur Mads Magnus Gylling Olsen

I forbindelse med coronapandemien har den danske stat forsøgt at understøtte dansk erhvervsliv ved hjælp af en række økonomiske tiltag og forskellige kompensationspakker.

Briller og en kuglepen

En stor del af disse tiltag har og har haft stor indflydelse på erhvervslivets økonomiske situation. En del virksomheder er hårdt ramt af følgevirkningerne af coronapandemien. Sammenholdt med højere renter, høje energipriser og stigende inflation, står vi nu i en situation, som skaber behov for, at erhvervsdrivende giver kreditpolitikken et grundigt eftersyn.

Analyse- og datavirksomheden Experian udgiver hver måned en konkursanalyse, som giver et samlet overblik over konkurser, årsager til konkurser og bestemte tendenser i erhvervslivet og samfundsøkonomien, som har indflydelse på konkurstallene:

I juni 2022 gik 639 danske virksomheder konkurs. Det er en stigning på 30 procent fra juni 2021. Til forskel fra de forrige måneder fylder afviklingen af iværksætterselskaber (IVS) mindre. For et år siden udgjorde konkurser blandt iværksætterselskaber 40 procent, mens det kun var cirka ti procent i juni 2022.[1]

Det tyder på, at tilbagebetaling af momslån og A-skattelån, optaget under coronapandemien har haft en mærkbar indflydelse på konkurstallene for juni 2022. Virksomhedernes likviditet er hårdt presset og Experians direktør, Bo Rasmussen kommer med følgende udtalelse:

Det er sandsynligt, at flere virksomheder kommer i klemme med restancer de kommende måneder, advarer Bo Rasmussen og fortsætter: Flere tusinde virksomheder har lige nu svært ved at tilbagebetale eller vedligeholde de lån, som er optaget i kølvandet på corona. Og det er spørgsmålet, hvornår og hvor mange af dem, der må dreje nøglen om. Men bundlinjen er, at det desværre er et lidt mudret billede, der viser sig for dansk erhvervsliv lidt ude i horisonten, fortæller Bo Rasmussen.[2]

Brancherne

Særligt byggebranchen samt overnatnings- og restaurationsbranchen er særligt hårdt ramt af konkurser i juni 2022. 81,6% flere bygge- og anlægsvirksomheder er gået konkurs i juni 2022, sammenholdt med 2021. Nedenfor findes et overblik over udviklingen i konkurser i juni 2022 i udvalgte brancher:

BrancheStigning i forhold til 2021
Overnatning og restauration88,5%
Bygge og anlæg81,6%
Handel36,7%
Transport12,0%
Fremstillingsvirksomhed9,1%

Gode råd til kreditpolitikken

  • Kend din kunde

Det er vigtigt, at du sørger for at være sikker på, hvem du handler med. Sørg altid for at kundens CVR-nummer, legale navn og offentlige adresse er angivet på jeres aftale og på de fakturaer, som du sender til kunden. Du kan slå virksomheden op i CVR-registeret, se på virksomhedens regnskab og eventuelt bede virksomheden om at udlevere et foreløbigt regnskab til dig. Hvis kunden er en nystartet virksomhed, skal du være særligt opmærksom inden du yder kredit.

  • Depositum/forudbetaling

Hvis du ikke kender kunden, kan du med fordel bede kunden om at betale hele eller en del af dit tilgodehavende inden du leverer din ydelse. Dette er særligt relevant for dig, som yder serviceydelser, da dit arbejde ikke kan leveres tilbage.

  • Hæftelse

Hvis ikke kunden har likviditet til at betale forud for din ydelse eller dine varer, skal du være forsigtig. I denne forbindelse kan du indgå en aftale med ejeren/ejerne af det selskab som handler med om, at denne/disse skal hæfte personligt for dit tilgodehavende. Dette indebærer, at du kan rette krav direkte med ejeren, hvis ikke selskabet kan betale.

  • Klare aftaler

Sørg altid for, at du har en klar aftale med din kunde om, hvad I hver især skal levere og hvornår det skal leveres. Hvis du har mange kunder, der handler for små beløb, skal du være opmærksom på dine generelle handelsbetingelser. Hvis du har færre kunder som handler for store beløb, kan det godt betale sig at lave en individuel aftale med den enkelte kunde.

  • Reagér, hvis kunden ikke overholder jeres aftale

Det er vigtigt at du snarest reagerer, hvis ikke din kunde betaler til tiden. Det kan have store konsekvenser, hvis du venter for længe med at forsøge at inddrive dit tilgodehavende. For lang reaktionstid kan forringe dine chancer for at få pengene i kassen.

Vi står klar til at rådgive

Hvis du ønsker rådgivning omkring din virksomheds kreditpolitik, har brug for hjælp til inddrivelse af tilgodehavender eller har brug for rådgivning om din virksomheds økonomi er vi hos DreistStorgaard klar til at hjælpe dig (kontakt@dslaw.dk eller 56634466).


[1] Experian, Konkursanalyse; juni 2022: https://www.experian.dk/nyheder-og-arrangementer/2022/07/12/ser-vi-frem-mod-en-konkursbolge/

[2] Ibid.