Vi gør det nemmere for virksomheder at inddrive gæld

Små og mellemstore virksomheder kan med fordel forbedre deres likviditet og arbejdskapital, hvis de bliver bedre til at inddrive gæld hos deres debitorer.  Vi mærker behovet ude hos kunderne, og opruster nu med at styrke og intensivere samarbejdet med Hokas Credit Management. I denne fornyede indsats er salgs- og inkasso direktør Nete Linnemann tiltrådt og skal med sin mangeårige erfaring inden for området hjælpe små og mellemstore virksomheder, så deres debitorer betaler til tiden.

Nyansat specialist i debitorstyring og inkasso kommer med fornyede kræfter

Nete Linnemann, salgs- og inkassodirektør, har mere end 20 års erfaring og succes med at hjælpe virksomheder med at få kunderne til at betale til tiden og undgå tab. Nete Linnemann bliver en del af DreistStorgaard i kraft af sin stilling som salgsdirektør i firmaet Hokas Credit Management, som er en selvstændig del af DreistStorgaard (DS). Derved opstår muligheden både for at hjælpe kunderne tidligere i forløbet og for at følge hele processen og tilbyde hele løsninger, som DS gerne identificerer sig med.

Nete er med sin skarpe inkassoprofil i stand til at råde og vejlede virksomhederne, så de får indsigt i, hvor stort et afkast, de vil kunne få af et øget fokus på debitorer. Det handler i grunden om at indføre en automatiseret og fast rykkerprocedure. Det giver et afkast, der kan læses direkte på bundlinjen.

 

”Smv’ere kan med fordel overlade opgaven med at inddrive gæld, så de kan finde penge til vækst. Vi har føling med det, da vores inkassoteam i DS løser alle slags inkassoopgaver også for store realkreditinstitutter og banker. Derfor har vi ny styrket indsatsen i samarbejde med Hokas Credit Management. De har det helt rigtige system, og vi har allieret os med Nete, der lige præcis ved, hvordan hun kan hjælpe den enkelte virksomhed, så denne undgår yderligere tab på kunder inklusiv ressourcer, der skal medregnes”, siger partner og direktør i DreistStorgaard, Svend-Aage Dreist Hansen. Og fortsætter:

 

– ”Fordelene ved Hokas’ system er mange, men de største er nok, at likviditet og cash-flow forbedres væsentligt. Alle pengestrømme forbliver hos kunden, men Hokas varetager rykningen. Samtidig sparer bogholderiet meget tid ved at overlade rykkeropgaverne til systemet, så der bliver frigivet energi til, at andre vigtige opgaver kan få fokus.”

Inkassosystem skaber overblik og giver overskud

Hokas Credit Management har specialiseret sig i at få kunderne til at betale til tiden via et fuldautomatiseret rykkersystem. Systemet er en applikation, der kobles på kundens økonomisystem. I det øjeblik en faktura er dannet, tager Hokas over og sørger for hele rykkerprocessen fra start til slut. Det er et brugervenligt værktøj, hvor kunden selv kan følge rykkerflowet via sit log-in.

Kunden har løbende mulighed for at få vejledning. Bliver en faktura eksempelvis ikke betalt trods rykkere, vil Nete i dialog med kunden enten afskrive sagen eller overgive sagen til DreistStorgaards inkassoteam, som sørger for sagens videre gang.

 

 

FAKTA

Hokas Credit Management

Hokas Credit Management startede i Danmark for knap et år siden og er en selvstændig del af DreistStorgaard. Med Hokas Credit Managements unikke rykkersystem, kan DreistStorgaard tilbyde nye samt eksisterende kunder en hjælp, der gør at en forfalden faktura vil blive rykket til tiden. Således mindskes risikoen for at sagen sendes til inkasso.

Læs mere om Hokas Credit Management på www.hokas.dk

Nete Linnemann

Nete Linnemann, 47 år, har igennem de sidste 25 år arbejdet med credit management, debitorstyring, inkasso, kundeservice samt kvalitets- og procesoptimering. Igennem sine ansættelser har Nete haft ansvar for at få kunderne til at betale til tiden samt mindske tab, i bl.a. følgende brancher: tele, inkassoadvokat, btb salg af kontorartikler, kopimaskiner og inkasso.

 

Nete Linnemann, salgs- og inkassodirektør, mobil: 25 39 90 85, mail: neli@dreiststorgaard.dk