Boliglejekontrakter – husk ny typeformular

Som længe varslet er der i forbindelse med den nye lejelovs ikrafttræden den 1. juli 2022 nu kommet ny typeformular til boliglejekontrakter.

Business

Fremadrettet skal nye boliglejekontrakter indgås på typeformular A10. I en overgangsperiode frem til 31. december 2022 vil man som udlejer dog kunne anvende både typeformular A9 og typeformular A10.

Typeformular A10 er en forbedret udgave af den hidtidige udgave, og har blandt andet gjort det nemmere at indføje parterne e-mail adresser, vilkår for lejefastsættelse og lejeregulering.

Blanketten er dog ikke uden fejl, og man vil som udlejer opleve at flere at felterne til elektronisk udfyldning ikke virker eller ikke virker korrekt. Ministeriet arbejdet på udbedring heraf.

Det er af afgørende betydning for at sikre dine rettigheder som udlejer, og opretholde af de aftalte vilkår, at den korrekte typeformular anvendes, og særligt at særlige vilkår, fx omkring lejers istandsættelsespligt, fraflytning i istandsættelsesperiode ved lejemålet ophør anføres korrekt i lejekontraktens § 11.

Hos Dreist Storgaard Advokater står vi klar til at hjælpe – kontakt os på 5663 4466 eller kontakt@dslaw.dk

af advokat Katja Skovlund Jensen