Nyheder

DreistStorgaard Advokater A/S styrkes med ansættelsen af tidligere iværksætter Emma Novak Christensen

23-10-2019 Den 1. oktober 2019 startede cand.jur. Emma Novak Christensen som advokatfuldmægtig hos DreistStorgaard Advokater A/S. I 2016 stiftede Emma, som ung iværksætter, den juridiske onlineportal FamilieTestamente, hvor man nemt og hurtigt får rådgivning om skræddersyede testamenter og fremtidsfuldmagter. Emma har indtil nu fungeret som direktør for FamilieTestamente og har været med til at opbygge…

Nye domme vedrørende feriepenge til provisionslønnede

01-10-2019 Sø- og Handelsretten har i en række principielle sager behandlet spørgsmålet vedrørende provisionslønnedes ret til kompensation for tabt indtjening som følge af ferieafholdelse I juni 2019 traf Sø- og Handelsretten afgørelse i tre sager om provisionslønnedes ret til kompensation for tabt provisionsindtjening under afholdelse af ferie. Sagerne vedrørte fortolkningen af ferielovens § 23, stk.…

Tak for endnu en fantastisk festuge

30-08-2019 Køge Festuge 2019 – Tak til Køge. Vores hyldest til Køge by.

Partner, advokat(H) Jesper Køppen Fenger-Mieritz vinder principiel dom om rækkevidden af ”formodningsreglen” i Købelovens § 77a.

Den konkrete sag vedrørte et bilkøb, hvor Advokat Jesper Køppen Fenger-Mieritz repræsenterede bilforhandleren. Køber havde efter købet foretaget en række indgreb og ændringer af bilen. Efter ændringerne opstod der en række fejl som medførte, at flere kontrollamper i bilen blev aktiveret. Forbrugeren forsøgte med hjælp fra FDM, at få forhandleren til at udbedre fejlene.  FDM…

DreistStorgaard overtager advokatvirksomheden Advoa v/advokat Henriette Houmann-Hammer i Næstved

DreistStorgaard styrker positionen i Næstved væsentligt når advokat Henriette Houmann-Hammer bliver en del af DreistStorgaard fra 1. september 2019. ”Vi er både stolte over og glade for, at vi har fået lov til at overtage Henriette Houmann-Hammers advokatvirksomhed i Næstved. Virksomheden har Henriette Houmann-Hammer meget dygtigt bygget op over de sidste 5 år og det…

Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden 2019

12-06-2019 Liljekonvalfonden vil i november 2019 kunne uddele et antal legater. Fonden har til formål at yde støtte til: Uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik i Køge-området Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser Arbejdet for spejdergrupper i Køge-området Ansøgningsskema rekvireres her: Musik Gartner Spejder Det er…

DreistStorgaard styrkes indenfor erhvervslejeret

Vi er stolte over at kunne byde velkommen til en ny advokat i huset. DreistStorgaard Advokater A/S har pr. 1. juni 2019 ansat Lars Hurup Felby som er tilknyttet erhvervsteamet. Lars har gennem en længere årrække beskæftiget sig med alle aspekter af fast ejendom, entrepriseret og privat- og erhvervslejeret, hvorfor han tager en lang erfaring…

DreistStorgaard Advokater A/S søger en sagsbehandler

Er du vores nye kollega? Læs mere om stillingen her.

DreistStorgaard Advokater A/S søger jurastuderende

Er du vores nye kollega? Læs mere om stillingen her.

DreistStorgaard Advokater bistår Morten Skovgaard med opkøbet af Nymetal A/S og Nymetal Maskinfabrik A/S

DreistStorgaard Advokater A/S har bistået Morten Skovgaard i forbindelse med overtagelsen af Nymetal A/S og Nymetal Maskinfabrik A/S i Nykøbing F. Morten Skovgaard driver virksomheden Merser Pumper A/S i Greve. Merser Pumper A/S leverer pumper og pumpesystemer til industri- og rederibranchen. Med opkøbet af Nymetal-selskaberne udvider Morten Skovgaard sine forretningsområder til også at omfatte levering…

Folketinget har vedtaget skærpede regler om reelle ejere

I starten af maj vedtog Folketinget et lovforslag, der indfører nye regler om selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De nye regler medfører, at enhver der ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, skal give selskabet nødvendige oplysninger om ejerforholdet, hvis der anmodes herom. Tilsvarende gælder for…

Nye regler om ferie- og fritidsudlejning af private boliger

Ejere og brugere af fast ejendom må fra 1. maj 2019 udleje deres helårsbolig til ferie- og fritidsformål i op til 70 dage om året. Der kan foretages flere enkeltstående udlejninger af kortere varighed, som det f.eks. kendes fra AirBnB-udlejninger og lignende korttidsudlejninger. Dette forudsætter dog, at det samlede antal udlejningsdage ikke overstiger grænsen. For…

DreistStorgaard Advokater A/S byder velkommen til HR-chef

DreistStorgaard Advokater A/S har pr. 1. maj 2019 glæden af at byde velkommen til en ny kompetent medarbejder, idet Susanne Mathiassen tiltræder som HR-chef og projektleder. Susanne Mathiassen har sin baggrund i den finansielle sektor, hvor hun har beskæftiget sig med HR management, projektledelse og strategisk forretningsdrift. Hos DreistStorgaard bliver Susanne ansvarlig for HR og…

Den 1. april 2019 udvidede DreistStorgaard Advokater A/S personalefronten med to nye ansættelser

Økonomiafdelingen er med ansættelsen af Line Dyrholm Frimann blevet en advokatbogholder rigere. Line har igennem en længere årrække fungeret som bogholder, senest på et lokalt revisionskontor og har derfor stor erfaring indenfor varetagelse af regnskabsmæssige opgaver. Tine Elise Kristensen er ansat som 1. års fuldmægtig i Privatteamet. Tine er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet og…

Er din virksomhed klar til den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020?

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men du skal som arbejdsgiver være opmærksom på, at der allerede fra den 1. september 2019 vil gælde en overgangsordning for overgangen til den nye ferielov. I dag optjenes ferie ”forskudt” sådan, at ferie optjenes i et kalenderår og afholdes i et efterfølgende ferieår. Den…

Åbent Hus 28. marts – spørg os om køb og salg af bolig

Står du midt i at købe eller sælge bolig? Så har du mulighed for gratis at mødes med medarbejdere fra DreistStorgaards kompetente team, som består af både erfarne advokater og ejendomsmæglere. På mødet vil du få indblik i de mange vigtige aspekter der vedrører bolighandel, hvad enten det handler om køb af hus eller ejerlejlighed,…

DreistStorgaard har bistået med opkøbet af XL-Byg Hørve Byggecenter

DreistStorgaard har bistået Grønvold & Schou A/S, der er delvist ejet af XL-BYG CF Gruppen v/CF Petersen & Søn A/S med opkøbet af XL-Byg Hørve Byggecenter A/S med overtagelse Q4 2018. XL-Byg Hørvecenter A/S blev oprindeligt grundlagt i 1970 og er kendt for at være en moderne og velassorteret byggematerialeforretning, med størstedelen af aktiviteterne koncentreret…

Skal du have registreret et varemærke?

Den 1. januar 2019 trådte en ny varemærkelov i kraft. Den nye lov medfører en række væsentlige ændringer til den tidligere varemærkelov. Som noget nyt er kravet om ”grafisk gengivelse” blevet fjernet pr. 1. januar 2019. Det betyder, at en ansøger om registrering af f.eks. et lydvaremærke fremover kan gengive lydvaremærket gennem en lydfil og…

Den hurtigt voksende juridiske onlineportal Familietestamente.dk bliver fremover en del af DreistStorgaard

Ved årsskiftet har kapitalejerne bag advokatfirmaet DreistStorgaard overtaget majoriteten af kapitalandelene i startup-virksomheden Familietestamente.dk. Med opkøbet bliver konceptet en del af DreistStorgaards innovative strategi for en overordnet og bred onlineplatform, der skal tilbyde hurtige og konkurrencedygtige løsninger på enkle juridiske opgaver. Navnet Familietestamente.dk ændres ikke, og folkene bag den succesrige online portal fortsætter også i…

DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz fusionerer pr. 1. marts 2019

07-01-2019 De to advokatfirmaer; DreistStorgaard og Nørregaard|Mieritz, fusionerer med virkning fra 1. marts 2019. Den fælles virksomhed fortsætter under navnet DreistStorgaard. DreistStorgaard vil fremover beskæftige i alt ca. 80 medarbejdere, fordelt på hoveddomicilet beliggende Bag Haverne i Køge samt på kontorerne i Næstved og Sorø. DreistStorgaard styrker hermed positionen som Region Sjællands største advokatkontor udenfor København,…

Digitalisering i en traditionel branche

05-12-2018 Videnadvokat, Peter Niemann Thøgersen, deltog forleden på Danmarks første LegalTech konference. Med sig tilbage fik Peter masser af ny inspiration og ideer, som naturligt støtter op om vores arbejde med digitalisering, videndeling og LegalTech-løsninger – løsninger som skal være med til fortsat at sikre, at vi er klienternes foretrukne juridiske rådgiver og sparringspartner. Peter…

Ny EU-forordning forbyder webshops, at diskriminere på baggrund af nationalitet, bopæl eller hjemsted

28-11-2018 Med en ny EU-forordning ønsker man, at alle EU-borgere behandles ens, når de handler på internettet. De nye regler gælder for erhvervsdrivende, der sælger til forbrugere, samt salg til virksomheder der ikke videresælger eller forarbejder varen. Undtaget fra forordningen kan dog nævnes transport, beta-lingstjenester og streamingtjenester. Alle EU-borgere skal have de samme vilkår gennem…

Helhedsbilledet er det vigtigste i en vellykket virksomhedshandel

”Den egentlige jura er kun selve håndværket. Der spiller mange flere og vigtigere faktorer ind for eksempel det psykologiske, når en virksomhed overtager en anden, som det var tilfældet med Rosendahls opkøb af Kähler.” fortæller Svend-Aage Dreist Hansen til Lørdagsavisen, Køge. Læs hele artiklen her: https://www.e-pages.dk/loerdagsavisen/1268/28

Åbent Hus – spørg os om arv, testamente, fremtidsfuldmagter

Torsdag den 22. november har du mulighed for et uforpligtende møde med en af vores advokater. Vi holder Åbent Hus i både Køge og Næstved hele dagen og åbner døren til en snak om alle emner indenfor familie- og arveret. Her har du mulighed for en indledende snak og spørgsmål omkring arv, testamenter, skilsmisse, fremtidsfuldmagter…

Sparringspartner på digital løsning til advokatbranchen

04-10-2018 Vi er stolte af at være udvalgt som sparringspartner på den digitale løsning Suits. Et produkt udviklet af firmaet Contractbook, hvor vi har bidraget til produkttilpasningen til advokatbranchen og løbende sparring med Contractbook om Suits’ foretrukne egenskaber ud fra en juridisk vinkel. Læs artiklen her Er du i færd med at udvikle digitale løsninger…

DreistStorgaard har bistået kapitalejerne bag Kähler Design A/S i forbindelse med salget til Rosendahl Design Group A/S.

04-10-2018 DreistStorgaard har bistået kapitalejerne bag den danske designvirksomhed Kähler Design A/S, i forbindelse med salget til Rosendahl Design Group A/S. Kähler Design A/S, som er en dansk keramikvirksomhed med rødder helt tilbage til 1839, blev særligt i 2014 i anledning af virksomheden 175-års fødselsdag kendt for sin jubilæumsvase og har siden udviklet en millionforretning…

Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden 2018

11-09-2018 Liljekonvalfonden vil i november 2018 kunne uddele et antal legater. Fonden har til formål at yde støtte til: Uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser Arbejdet for spejdergrupper i Køge-området Ansøgningsskema rekvireres her: Musik Gartnere Spejdere Det er en betingelse,…

Ny stærk profil til DreistStorgaard Advokater A/S

01-08-2018 DreistStorgaard fortsætter sin vækst og udvider med en erfaren økonomi- og administrationsprofil, når Kevin Elling Larsen tiltræder som økonomi- og administrationschef pr. 1. august 2018. Kevin Elling Larsen er uddannet cand.merc.aud. fra CBS, og har erhvervsmæssigt været beskæftiget som både ejendomsmægler, finansiel- og business controller samt revisor – allersenest har Kevin fungeret som daglig…

Få et sneak peek på vores nye brochurer

26-07-2018 DreistStorgaard Advokater A/S er i dag Region Sjællands største advokatkontor med 65 engagerede medarbejdere. Hovedparten af vores klienter er små og mellemstore erhvervsvirksomheder, som vi rådgiver om alt fra juridiske problemstillinger til økonomiske analyser. Vi er samtidig stolte af at være et full-service advokatkontor, og har også mange klienter, som vi rådgiver om privatret.…

Vi er sociale…

23-07-2018 Vi er også at finde på de sociale medier. Her finder du både nyheder, information om kommende arrangementer, nyttig viden og andet godt – på facebook kan du fx netop nu vinde et gavekort til god sommerferielæsning… Læs mere om DreistStorgaard på de sociale medier

Vi har den tankegang, at hvis du går i andres fodspor, kommer du aldrig foran…

23-07-2018 Digitalisering rusker op i advokatbranchen, og med den rette åbenhed over for alternativ forretning giver det rige vækstmuligheder for mellemstore advokatkontorer. Det er tankegangen hos DreistStorgaard Advokater, der i en tid, hvor hele branchen taler om specialisering, aktivt rækker ud efter nye aktiviteter, også dem, der ligger uden for den traditionelle advokatvirksomhed. Læs interview…

Vi søger jurastuderende til vores Erhvervsteam

13-06-2018 Vil du opleve hverdagen og lære mere om arbejdsgangene på et ambitiøst advokatkontor? Vil du have et studierelevant job med mulighed for at få afprøvet teori i praksis og begynde din karriere allerede på studiet? DreistStorgaard Advokater A/S tilbyder nu studiejob på Sjællands største advokatkontor uden for København, til dig som er i gang…

Advokatfuldmægtig søges til vores Erhvervsteam

14-06-2018 Har du lyst til at blive en del af en innovativ og fremsynet advokatvirksomhed, søger vi lige nu en advokatfuldmægtig til DreistStorgaard Advokater A/S’ Erhvervsteam. Er du fagligt dygtig, engageret og kvalitetsbevidst og har lyst til at være en del af en virksomhed i udvikling – så har du chancen for at blive en…

Videnadvokat – nyt stærkt område

18.04.2018 DreistStorgaard Advokater A/S har som led i virksomhedens vision om innovation- og videnudvikling valgt at arbejde systematisk med opjustering af vidensniveauet. Som led i denne strategi har man derfor valgt at rykke advokat Peter Niemann Thøgersen over i en funktion som videnadvokat med det formål at udnytte og udvikle videndelen endnu mere. Læs mere…

Programmet for DreistStorgaard Erhvervsklub 2018 er nu klart

01.04.2018 Nu er programmet for 2018-sæsonen i DreistStorgaards Erhvervsklub klar til udgivelse og sendt til en lang række klienter og samarbejdspartnere. Læs mere om det spændende tiltag her…

DreistStorgaard hjælper med virksomhedsovertagelse

26.03.2018 Det er ikke længe siden, at Henrik Jørgensen fra HE Jørgensen købte REA-gruppen, og med virkning fra den 15. marts 2018 har HE Jørgensen overtaget samtlige aktier i Nyscan-koncernen. Begge gange har Henrik Jørgensen været flankeret af sin faste advokat, Svend-Aage Dreist Hansen fra DreistStorgaard Advokater A/S. Et makkerskab, der fungerer helt optimalt og…

Ny advokat til vores Erhvervsteam

25.03.2018 Vi er stolte over at kunne fortælle, at vi har ansat advokat Lisa Webster til vores Erhvervsteam i Køge. Lisa har specialiseret sig indenfor ansættelsesret og immaterialret og med ansættelsen her i DreistStorgaard får Lisa mulighed for at dyrke disse specialer endnu mere – og vi vil i DreistStorgaard kunne tilbyde vores klienter en…

Vi søger en erfaren kommunikationsansvarlig

07-03-2018 Brænder du for dit fag, er sikker i din sag og er et energibundt af den anden verden, så har vi det helt rigtige job til dig på vores kontor i Køge! Vi står snart uden kommunikationsansvarlig og søger en erfaren og fleksibel kommunikationskonsulent, som har gennemslagskraft, værktøjskassen i orden og fingeren på pulsen…

Vi søger en regnskabsmedarbejder til vores Ejendomsadministration i Næstved

07.03.2018 Vi søger en dygtig og engageret regnskabsmedarbejder, som har lyst til at være en del af en spændende og travl hverdag i vores Ejendomsadministration på vores kontor i Næstved. Vi tilbyder en stilling, hvor du skal varetage bogførings-, afstemnings- og rapporteringsopgaver i investeringsselskaber og foreninger. Du skal stå for den regnskabsmæssige del, men vil…

Kampagne i marts måned – fremtidsfuldmagter til halv pris

26.02.2018 I marts måned kan enhver med interesse for det, få lavet en fremtidsfuldmagt hos DreistStorgaard Advokater A/S til halv pris – prisen i marts 2018 er nemlig kun 2.500,- inkl. moms. Men hvorfor overhovedet få lavet en fremtidsfuldmagt? Til det er der kun at sige, at enhver rettidigt bør få lavet en fremtidsfuldmagt, så…

DreistStorgaard er nu sponsor i Brøndby IF

22.02.2018 DreistStorgaard Advokater A/S er trådt ind i sponsorkredsen omkring Brøndby IF med indgangen til forårssæsonen i Superligaen. Vi har valgt at tegne dette sponsorat, fordi vi kan identificere os med mange af de værdier, som Brøndby står for: Hårdt arbejde, troværdighed, kontinuitet og langsigtethed, en topprofessionel tilgang til alt. Hvor man ikke glemmer, at…

Ny ferielov vedtaget

16.02.2017 I slutningen af januar 2018 blev den nye ferielov vedtaget. En ferielov, som har til formål at bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-retten. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men fra den 1. september 2019 indføres en ”overgangsordning”, som skal sikre, at den ny ferielov implementeres så smidigt…

Nye entrepriseretlige aftalevilkår på vej

30.01.2018 Det forventes, at de eksisterende entrepriseretlige aftalevilkår bliver erstattet af nye aftalevilkår den 3. maj 2018. Høringsudkastet forventes i begyndelsen af 2018. Læs mere…  

Digital kommunikation i lejeforhold

25.01.2018 Det er fra den 1. januar 2018 blevet muligt for lejer og udlejer at kommunikere digitalt uden en særskilt aftale herom. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2018 for nye lejeaftaler. Lejeforholdets parter kan således frit anvende en skriftlig og digital kommunikationsform. Læs mere…  

DreistStorgaard deltager i Databeskyttelsesdagen

22.01.2018 DreistStorgaard deltager i Dansk Industri Digital’s Databeskyttelsesdag 2018 den 25. januar, hvor vi ser frem til at møde både klienter og samarbejdspartnere på en dag med fokus på persondataret og den kommende ikrafttræden af persondataforordningen den 25. maj 2018. Kontakt os for en nærmere snak om jeres virksomheds behov for rådgivning og forslag til at…

Boligsalg med professionel rådgivning hos DreistStorgaard

18.01.2018 Med årsskifte kommer ofte nye ideer, og det er netop, hvad der er sket i DreistStorgaard. Vi har oprustet og indlemmet et nyt forretningsområde i vores portefølje: Boligsalg. Fremadrettet kan vi bistå dig i dit boligsalg med solid annoncering og professionel rådgivning hele vejen rundt. Vi hjælper allerede 400 boligkøbere hvert år. Nu har…

Gå-hjem møde om arv og testamente

18.01.2018 Kan du tænke klart og vælge rigtigt, når sorgen rammer? Hos DreistStorgaard tager advokaterne altid udgangspunkt i den enkeltes situation – og der kan være mange årsager til at få lavet et testamente. Faktisk er det de færreste, der ikke har grund til at oprette et testamente. Læs mere…  

Åbent hus torsdag den 18. januar

03.01.2018 Torsdag den 18. januar holder vi Åbent hus i DreistStorgaard Advokater A/S i både Køge og Næstved. Et nyt år, en ny start og muligheden for en uforpligtende samtale med en advokat i øjenhøjde…læs mere

Gode råd fra forbrugerombudsmanden i forhold til skjult reklame

02.01.2017 Forbrugerombudsmanden er klar med en ny version af de gode råd, der skal hjælpe influenter med at overholde forbuddet mod skjult reklame. Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en revideret version af de gode råd til bloggere – og andre influenter. Revideringen kommer som følge af den nye markedsføringslov, som trådte i kraft den 1. juli 2017, og…

Ny ægtefællelov

29.12.2017 Den 1. januar 2018 træder den nye ægtefællelov i kraft, og erstatter derfor den hidtil gældende retsvirkningslov fra 1925. Loven giver større aftalefrihed mellem ægtefællerne og åbner op for nye særejebestemmelser. Det bliver f.eks. muligt for ægtefællerne at aftale visse ordninger, som der ikke førhen har været mulighed for, idet ægtefæller nu kan indgå aftaler…

DreistStorgaard Advokater A/S ønsker alle en glædelig jul

22.12.2017 DreistStorgaard Advokater A/S ønsker alle klienter, venner af huset og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul. Vi holder åbent på kontoret mellem jul og nytår – telefonen er åben både onsdag den 27. december og torsdag den 28. december i tidsrummet klokken 8.30 – 17.00 og fredag den 29. december klokken 8.30 – 16.00.

Spændende artikel i K-NEWS

19.12.2017 DreistStorgaard er med mange forskellige steder – senest i en artikel i K-NEWS, som er den danske advokatbranches nyhedsmedie. Læs her denne spændende artikel om CEO Svend-Aage Dreist Hansens syn på digital disruption – hvad der skete i 2017, og hvad vi kan forvente i 2018.

DreistStorgaard fortsætter motorsport eventyret i Formel 4

18.12.2017 Vi har valgt at fortsætte sponsoratet af racerkøreren Aske Nygaard Bramming i 2018-sæsonen i Formel 4, hvilket er en klasse op i forhold til Formel 5, som Aske kørte i 2017-sæsonen. Vi glæder os til at følge Aske og se hans udvikling i Formel 4. Læs mere…

Fristen for registrering af reelle ejere udløbet

10.12.2017 Fristen for registrering af reelle ejere er udløbet her den 1. december 2017. DreistStorgaard har i tidligere nyhedsbreve omtalt reglerne om og fristen for virksomheders reelle ejere. Det kan medføre bødestraf, hvis en virksomhed undlader at registrere dens reelle ejere. Hvis din virksomhed ikke har registreret reelle ejere, anbefaler DreistStorgaard, at de reelle ejere registreres…

Ændringsforslag til planloven: Kystbeskyttelse og klimasikring skal indgå i kommuneplanen

30.11.2017 Den 14. november 2017 fremsatte regeringen lovforslag om ændring af planloven. Det indebærer, at klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser og erosion bliver et fast tema i kommuneplanen. Sammenhæng med kommuneplanlægningen om oversvømmelser i andre kommuner skal desuden fremgå i redegørelsen for kommuneplanen. Ændringsforslaget ligger i forlængelse af regeringens tidligere fremsatte initiativer på kyst- og…

DreistStorgaard Erhvervsklub sluttede sæsonen af med bravour

29.11.2017 DreistStorgaard Advokater A/S har i efteråret 2017 startet DreistStorgaard Erhvervsklub op for en gruppe erhvervsklienter og samarbejdspartnere. Etableringen af Erhvervsklubben kom i stand, da advokatvirksomheden indgik sponsoratet af racerkøreren Aske Nygaard Bramming og gav mulighed for at koble ”Ledelse gennem motorsport”. Læs mere…

Vi er involveret i mange sager indenfor køb og salg af virksomheder

29.11.2017 Hos DreistStorgaard Advokater A/S håndterer vi en lang række sager indenfor køb og salg af virksomheder. Vi beskæftiger os med alle brancher og har for nylig hjulpet to forskellige tandlægeklinikker i henholdsvis Greve og Nykøbing Falster med at sælge virksomheden til anden side. Blandt andet bistod DreistStorgaard de to ejere Sven Riber og Glen…

Vis os DIT Køge og vind en eksklusiv LAKRIDS julekalender

28.11.2017 Hos DreistStorgaard Advokater A/S vil vi rigtig gerne se din beskrivelse af Køge. Så vis os DIT Køge på en tegning, et maleri, et fotografi, en collage eller noget helt femte. Så deltager du i konkurrencen om en eksklusiv julekalender fra LAKRIDS by Johan Bülow. Læs mere…

Gå-hjem møde om arv og testamente

20.11.2017 Den 23. november klokken 17.00 – 18.30 afholder vi et gå-hjem møde om arv og testamente ved advokat Claes Lagerbon Jensen. Her vil du få mulighed for at få afklaret mange spørgsmål, som ofte presser sig på, men som også kan være svære at få stillet. Tilmelding på koege@reiststorgaard.dk eller telefon 5663 4466. Læs…

Spændende samarbejde med Køge Handelsskole

16-11-2017 Køge Handelsskole og advokatfirmaet DreistStorgaard har indgået partnerskab. Samarbejdets første reelle debut blev en caseopgave på Køge Handelsgymnasium over to dage med fokus på madspild.  Advokat Peter Niemann Thøgersen leverede indsigt i relevante juridiske emner indenfor iværksætteri, som eleverne skulle inkorporere i deres projekter. Læs mere om det spændende projekt og de gode projekter i…

Politisk enighed om forslag til ny ferielov

06.11.2017 Regeringen har den 31. oktober 2017 indgået en bred aftale om en ny ferielov, og Beskæftigelsesministeriet har nu formelt fremsat lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget i december 2017. Den ny ferielov vil blandt andet indebære, at nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. Læs mere uddybende om lovforslaget her…

Erhvervsadvokat eller/og advokatfuldmægtige til vores Erhvervsteam

Har du lyst til at blive en del af en innovativ og fremsynet advokatvirksomhed, søger vi lige nu yngre advokater og/eller 2. eller 3. års advokatfuldmægtige til vores Erhvervsteam. Er du fagligt dygtig, engageret og kvalitetsbevidst og har lyst til at være en del af en virksomhed med fokus på forandring, så er det måske…

Medarbejdere med regnskab som speciale søges

01.11.2017 Da vi har rigtig travlt hos DREIST Administration A/S, søger vi en dygtig og engageret regnskabsmedarbejder med lyst til at varetage bogførings-, afstemnings- og rapporteringsopgaver for vores mange spændende og forskelligartede kunder. Læs mere…

Lovforslag fremsat til databeskyttelsesloven for Folketinget

30.10.2017 Justitsministeriet har den 25. oktober fremsat lovforslag til databeskyttelsesloven for Folketinget. Loven vil sammen med databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen) og visse nationale særregler komme til at regulere, hvordan persondata skal og kan behandles fra 25. maj 2018. Læs her mere uddybende om lovforslaget…

Digitale selvbetjeningsløsninger kan blive en dyr forretning

27.10.2017 Digitale selvbetjeningsløsninger opnår større og større udbredelse. Vi oplever ofte at få spørgsmålet, om ikke det er nemmere og billigere blot at anvende digitale standardkontrakter, som kan købes online? Der er dog grund til at være ret forsigtig, når man udelukkende anvender digitale selvbetjeningsløsninger i forhold til juridiske ydelser, særligt indenfor områder som erhvervslejeret og…

Andelshavere taber strid om huslejeniveau ved Højesteret

To andelshavere fra den tidligere andelsforenings Klostergaarden på Østerbro, København, tabte den 19. september 2017 sag om niveauet for den husleje andelshaverne skal betale til konkursboet. I marts 2013 nedlagde to konkursramte andelshavere ved Sø- og Handelsretten påstand om, at få status som lejere i det øjeblik, deres andelsforening gik konkurs, således at andelshaverne fra…

Vi støtter Knæk Cancer 2017

09.10.2017 Traditionen tro støtter vi i DreistStorgaard Advokater A/S kampagnen Knæk Cancer. Vi håber på den måde at være med til at knække den forfærdelige sygdom og sikre færre sygdomsramte og flere overlevende. I dag rammer kræft hver tredje dansker og gør alle andre til pårørende. Vi kommer alle – på en eller anden måde…

Uretmæssig opkrævning af moms af radio- og tv-licens

05.10.2017 SKAT har opkrævet moms af radio- og TV-licens på et uretmæssigt grundlag. Flere advokatfirmaer undersøger i øjeblikket, om der er tilstrækkelig opbakning til at deltage i et søgsmål mod den danske stat om tilbagebetaling af licensmomsen. I Danmark opkræver SKAT moms af radio- og TV-licens. Den enkelte husstand betaler licensmomsen til DR, som herefter…

Vi holder Åbent Hus om familie- og arveret

28.09.2017 Vi holder Åbent Hus onsdag den 4. oktober mellem klokken 8.00 og 17.00, hvor du har mulighed for et uforpligtende møde i øjenhøjde med en af vores advokater. Vi afholder Åbent Hus i både Køge og Næstved og åbner døren til en snak om alle emner indenfor familie- og arveret. Her har du mulighed for…

Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden

21.09.2017 Liljekonvalfonden vil i november 2017 kunne uddele et antal legater. Fonden har til formål at yde støtte til: Støtte til uddannelse og studielegater for unge sang- og musiktalenter inden for klassisk musik Yngre gartnere under 30 år til uddannelse og rejser Ansøgningsskema rekvireres her: Musik Gartnere Det er en betingelse, at sidste årsopgørelse fra…

DreistStorgaard afholder Gå-hjem møde om oprettelse af fonde

19.09.2017 Kunne en fond være noget for dig? Er du et sted i livet, hvor oprettelse af en fond kunne være attraktivt og interessant for dig, så har DreistStorgaard Advokater A/S et godt tilbud. Den 28. september klokken 17.00 – 18.00 afholder advokatvirksomheden nemlig et Gå-hjem møde for alle interesserede på deres kontor Bag Haverne…

DreistStorgaard deltog i LegalTech Hackaton

19.09.2017 Den 15.-17. september 2017 løb det første danske LegalTech Hackathon af stablen i København. DreistStorgaard Advokater A/S deltog i arrangementet, som Danske Advokater og Rainmaking Innovation står bag, hvor IT-udviklere og advokater i 48 timer arbejder sammen om at skabe nye innovative løsninger til advokatbranchen. ”Deltagelsen i det første danske LegalTech Hackaton har været en…

Erstatning for knæskade ved løb

11.09.2017 En ny Højesteretsdom siger, at en løbeknæskade giver ret til erstatning fra ulykkesforsikring.   Højesteret har den 5. september 2017 afsagt en længe ventet dom, som forventes at få store konsekvenser for udbetaling af erstatning efter ulykkesforsikring. I 2013 drog en nordjysk kvinde ud på en motionsløbetur under en ferie i Italien. Efter 10 minutter…

Gå-hjem møde om bolighandel den 14. september

07.09.2017 Har du fundet drømmeboligen, så kom til gratis gå-hjem møde hos DreistStorgaard Advokater A/S og og hør mere om de mange aspekter ved en bolighandel. Det bobler i både mave og hovede, når drømmeboligen er i sigte. At købe bolig en af livets største investeringer, så husk at tage advokaten med på råd. Hvornår?…

DreistStorgaard har indgået samarbejde med SOHO og NOHO kontorfællesskaberne i Kødbyen

07.09.2017 DreistStorgaard Advokater A/S har pr. 1. september 2017 indgået et samarbejde med SOHO og NOHO kontorfællesskaberne i Kødbyen i København i relation til servicering af brugerne af kontorfællesskaberne, og som en forsøgsordning med etablering af en base i København i et innovativt iværksættermiljø. Advokat Peter Niemann Thøgersen vil fremadrettet være tilstede en til to…

Fremtidsfuldmagt – den kan du selv oprette…eller vi kan hjælpe?

04.09.2017 Fra og med den 1. september kan du nu selv oprette en fremtidsfuldmagt! Ved du, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvordan man opretter en? Det gør vi hos DreistStorgaard Advokater A/S, og vi hjælper dig gerne. En fremtidsfuldmagt er en ny og god måde at sikre hinanden på, mens I begge lever. En fremtidsfuldmagt…

Helt ny ferielov undervejs

23.08.2017 Regeringen har netop modtaget Ferielovsudvalgets forslag til en ny ferielov. Forslaget vil grundlæggende ændre på de danske ferieregler og dermed påvirke alle lønmodtagere og arbejdsgivere. Alle danske lønmodtagere har ret til ferie efter ferielovens bestemmelser. Efter de nuværende regler gælder princippet om forskudt ferieår. Dette betyder, at medarbejderne optjener ret til løn under ferie i…

DreistStorgaard fester i Næstved den 25. august med både dame- og herrefodboldspillere

14.08.2017 Fredag den 25. august klokken 16.00 – 18.00 fejrer vi indgåelse af samarbejde og sponsorat med HGQ Damefodbold med et anderledes arrangement. Begivenheden finder sted ved vores kontor på Garnisonsvej 2 i Næstved. Undervejs vil toptrimmede damefodboldspillere dyste mod herrespillere fra Næstved Boldklub i forskellige tekniske øvelser og kunnen. Vi håber at se rigtig…

DreistStorgaard Advokater A/S opruster indenfor ansættelsesret

08.08.2017 DreistStorgaard Advokater A/S har længe haft et ønske om at tilbyde virksomhedens klienter endnu mere specialiseret rådgivning indenfor ansættelsesret, og med ansættelsen af Helle Groth Christensen i vores erhvervsteam er dette mål opnået. Helle Groth Christensen tiltræder som advokat hos DreistStorgaard Advokater A/S den 14. august og dermed højner advokatvirksomheden kompetencerne indenfor ansættelses- og…

Udvendig hjertestarter installeret hos DreistStorgaard Advokater A/S

24.07.2017 Mange virksomheder har efterhånden installeret hjertestartere – hos DreistStorgaard Advokater A/S er man gået skridtet videre og har fået installeret en udvendig hjertestarter på hovedkontoret beliggende på Bag Haverne 32 i Køge. Med installationen af den udvendige hjertestarter har den lokale advokatvirksomhed valgt at følge Trygfondens opfordring om at være med i kampagnen ”Grib HjertestarterStafetten”…

Beskyttelse af din virksomheds forretningshemmeligheder

20.07.2017 Ny lovgivnings betydning for beskyttelsen af din virksomheds forretningshemmeligheder. Danske virksomheder konkurrer i stigende grad på deres knowhow, forståelse af marked og kunder og innovativ forretningsudvikling. Mange virksomheders kerneressource er virksomhedens medarbejdere, og virksomheder bruger ofte anseelige summer på at investere i efteruddannelse og videreudvikling af virksomhedens medarbejdere. Samtidig har vi i Danmark et unikt…

Højesteret: SKAT kan nægte fradrag for visse lønudgifter med tilbagevirkende kraft

07.07.2017 Højesteret har givet SKAT ret til med tilbagevirkende kraft at nægte fradrag for andel af lønudgifter. Skatteministeren har varslet et lovindgreb for at afbøde virkningerne af SKAT’s praksisændring. I modsætning til i landsretten fik bankerne, Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank, som sagen var anlagt imod, dermed ikke medhold i Højesteret. Østre Landsret…

DreistStorgaard involveret i salget af Just Pavillon A/S til Cramo

  06.07.2017 Salget af Just Pavillon A/S til Cramo A/S blev en realitet medio juni 2017. Mens Cramo A/S med købet vil styrke sin modulforretning i Danmark, får Just Pavillon A/S’s ejer og administrerende direktør Claus Just-Asmussen med salget mulighed for at udbygge sin ejendomsportefølje i Just Gruppen A/S. -Min motivation for at sælge Just…

Tre 2. pladser til DreistStorgaards Formel 5 racerbil

05.07.2017 I weekenden 24.-25. juni var DreistStorgaards Formel 5 racerbil igen i aktion i den danske Formelbil-klasse med Aske Nygaard Bramming bag rattet. Denne gang som en del af Midsommerløbet på Padborg Park tæt på den tyske grænse. Stævnet talte både Formel 5, Formel 4, DEC og Road Race motorcykler. Den 15-årige Aske Nygaard Bramming…

Opsigelse pga. sygdom – også før 120 sygedage

29.06.2017 Mange tror fejlagtigt, at man ikke kan opsige en medarbejder pga. sygdom – og i hvert fald først efter 120 sygedage Mange arbejdsgivere tror fejlagtigt, at det ikke er muligt at opsige en medarbejder på grund af dennes sygdom, uden at risikere at skulle betale godtgørelse for usaglig opsigelse. I tråd hermed er mange arbejdsgivere…

Ændring af naturbeskyttelsesloven

13.06.2017 Folketinget har netop vedtaget en ændring af naturbeskyttelsesloven, som skal give mere plads til bl.a. turisterhverv i kystbyerne inden for strandbeskyttelseslinjen. Den nye lov er en konsekvens af den aftale, som regeringen indgik med en række andre partier tilbage i juni 2016. Aftalen  – ”Aftale om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for…

Vi søger juridisk sagsbehandler til vores Erhvervsteam

  Vi søger en juridisk sagsbehandler, som har lyst til at være en del af en spændende og travl hverdag i vores Erhvervsteam. Din baggrund er ikke altafgørende. Til gengæld er det vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og engageret – og ikke mindst at du værdsætter udfordringer og vil lære mere. Læs mere…  

DreistStorgaard har købt en racerbil

30.05.2017 Så er vi de lykkelige ejere af en Formel 5 racerbil DreistStorgaard har netop indgået en aftale med den 15-årige racerkører Aske Nygaard Bramming om at købe hans Formel 5 racerbil og være hovedsponsor for 2017-sæsonen. Sponsoratet er en naturlig forlængelse af det tidligere samarbejde, hvor DreistStorgaard sponsorerede Aske i gokart med mange flotte…

DreistStorgaard Advokater holder lukket fredag den 26. maj

22.05.2017 DreistStorgaard Advokater A/S holder lukket både Kr. Himmelfartsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag, fredag den 26. maj.

Nye regler om registrering af reelle ejere træder i kraft 23. maj 2017

17.05.2017 Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017. Der er tale om en ny type ejerregistrering, som skal skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur. Formålet er at sikre, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet –…

Vedtagelse af den nye markedsføringslov

10.05.2017 DreistStorgaard har tidligere omtalt, at vedtagelsen af en ny markedsføringslov ville finde sted i 2017. Folketinget har den 25. april 2017 vedtaget en ny markedsføringslov, som træder i kraft den 1. juli 2017. Formålet med revisionen har været at gøre loven mere enkel og overskuelig inden for rammerne af den gældende EU-regulering. Vedtagelsen af…

Passer boligen ikke længere til dine behov?

05.05.2017 Der kommer en tid, hvor mange af os begynder at overveje fremtiden, når børnene er flyttet hjemmefra, pensionen nærmer sig og interessen for at opleve andre ting i livet melder sig. Det betyder også, at behovet for en tidssvarende bolig ændrer sig. Men for mange kan det være en overvindelse at gøre boligen salgsklar,…

Betænkning over forslag til ny markedsføringslov afgivet

23.04.2017 Betænkning over forslag til ny markedsføringslov afgivet DreistStorgaard bragte den 17. marts 2017 en omtale af den nye markedsføringslov og den forventede tidshorisont for vedtagelsen af loven. Den ventede betænkning er nu kommet, og den indeholder blandt andet den væsentlige ændring i forhold til det tidligere offentliggjorte lovforslag, at den udvidede mulighed for at sende…

Entreprenørens konkurs og forholdet til bygherren

05.04.2017 ENTREPRENØRENS KONKURS OG FORHOLDET TIL BYGHERREN Mere end 800 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen måtte i 2016 dreje nøglen om, viser tal fra Danmarks Statistik. Det er primært blandt de mindre virksomheder, konkurserne har været, hvilket vurderes at skyldes et øget fokus på inddrivelse af skat fra myndighedernes side og en stigende konkurrence i…

Køber du bolig med eller uden bind for øjnene – gratis Gå-hjem møde om boligrådgivning

30.03.2017 At købe bolig er en af liverts store beslutninger, og mange spørgsmål trænger sig naturligt på. At købe bolig er for de fleste en af de største økonomiske investeringer i livet, og beslutningen skal træffes på et solidt grundlag af undersøgelser og vurderinger . Når du/I har udset jer den perfekte bolig eller grund, er…

Boligkøb kræver ekspertrådgivning

30.03.2017 Et boligkøb er en kompleks affære, som kræver mere end at sætte krydser i de rette bokse. Hos DreistStorgaard Advokater ønsker partner Svend-Aage Dreist Hansen at tage kampen op mod ejendomsmæglerne, der påstår, de kan være købers mand. ”Det kan godt være, det er sat lidt på spidsen, men der er ret beset stor…

Vedtagelse af den nye markedsføringslov udskudt

17.03.2017 VEDTAGELSEN AF DEN NYE MARKEDSFØRINGSLOV UDSKUDT Vedtagelsen af den nye markedsføringslov, som var planlagt til den 2. marts 2017, er blevet udskudt. Dette grundet, at erhvervsministeren er blevet kaldt i samråd den 23. marts 2017 om ophævelsen af skiltningsbekendtgørelsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye markedsføringslov. Skiltningsbekendtgørelsen indeholder en lang række oplysningsforpligtelser for…

Vi søger stud.jur. til vores Inkassoafdeling

08.03.2017 DreistStorgaard søger to-tre stud.jur. til vores Inkassoafdeling Da vores nuværende stud.jur. bliver færdige på jurastudiet til sommer, søger vi nu stud.jur. til vores Inkassoafdeling. Læs mere på dette jobopslag.

Advokatvagten Køge har fået ny hjemmeside

08.03.2017 Advokatvagten – hvor gode råd er gratis Flere af DreistStorgaards jurister jævnligt møder frem i samarbejde med Køges andre advokatkontorer hos Advokatvagten i Køge for at hjælpe borgere. Advokatvagten i Køge har fået ny hjemmeside. Hos Advokatvagten kan du tale med en advokat om ethvert juridisk problem, såsom skilsmisse, forældremyndighedssager, gældssaneringer, arveforhold og lejeret.…

Åbent Hus om Arv og testamente tirsdag den 14. marts

Hos DreistStorgaard tager advokaterne altid udgangspunkt i den enkeltes situation – og der kan være mange årsager til at få lavet et testamente. Faktisk er det de færreste, der ikke har grund til at oprette et testamente. Flere populære tv-serier som for eksempel Arven har gjort opmærksom på de mange udfordringer, der kan opstå i…

Tove Larsens mindefond

12-09-2019 FONDEN EKSISTERER IKKE LÆNGERE Ansøgningsfristen for indlevering af ansøgningsskema for legat 2019, er udløbet. 12.02.2019 Fra ovennævnte fond vil der ultimo maj måned 2019 blive uddelt et antal legater. Legatet har til formål at yde støtte til enkeltpersoner, foreninger eller organisationer på Sjælland, der især tilgodeser syge børn og ældre. Legatet skal anvendes til gode oplevelser,…

Længere åbningstid og endnu mere tilgængelighed

06.02.2017 Hos DreistStorgaard vælger vi pr.  6. februar 2017 at holde både telefoner og reception længere åbent. Så fremadrettet vil telefonen være åben fra 8.30 til 17.00, mens døren på kontoret Bag Haverne 32 altid åbner klokken 8.00. Har man et tidligere møde, er der altid en servicemedarbejder til at byde velkommen. Det skyldes blandt…

Reelle ejere skal snart registreres

29.01.2017 Fra udgangen af 1. halvår 2017 skal en lang række virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Virksomhedstyperne, der skal identificere og registrere reelle ejere, er aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar samt…

Mulighed for omkostningsgodtgørelse til selskaber i skattesager

24.01.2017 Folketinget har vedtaget et lovforslag om genindførsel af omkostningsgodtgørelse for selskaber i skatte- og afgiftssager. Muligheden for selskabers og fondes omkostningsgodtgørelsen blev afskaffet i 2009, og der var herefter kun mulighed for at få fradrag for sagkyndig bistand ved skattesager. De nye regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2017 giver som…

Ændring af erhvervslejeloven – grundlaget for regulering af leje til markedslejen

12.01.2017 Den 1. januar 2017 trådte en ændring af erhvervslejeloven i kraft. Lovændringen indebærer en præcisering af de vilkår, der skal tages i betragtning, når lejer eller udlejer kræver regulering til markedslejen. Lovændringen indeholder dermed en præcisering af erhvervslejelovens § 13, stk. 1, der skal sikre, at der bliver taget højde for samtlige relevante aftaler…

DreistStorgaard Advokater A/S overtager aktiviteterne i ASK Advokater

02.01.2017 Den 1. januar 2017 overtager DreistStorgaard Advokater A/S aktiviteterne i ASK Advokater ASK Advokater er i dag ejet af advokat Stefan Schwærter, og med overtagelsen bliver Stefan Schwærter samtidig en del af ejerkredsen hos DreistStorgaard Advokater A/S sammen med Svend-Aage Dreist Hansen og Søren Storgaard. 48-årige Stefan Schwærter har en lang karriere indenfor inkasso…

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

20.12.2016 Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven Højesteret har ved dom af 3. november 2016 taget endelig stilling til tidsbegrænsningen i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1 om brugsrettigheder stiftet over dele af en fast ejendom. Højesterets flertal fandt, at en deklaration som angav, at en brugsret skulle…

Velkommen til DreistStorgaards nye advokat Peter Niemann Thøgersen

Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til advokat Peter Niemann Thøgersen. som allerede er godt i gang med flere interessante sager i kontorets afdeling for erhvervsret. Cand. jur. titlen kom i hus i 2010 fra Københavns Universitet, og Peter har siden suppleret uddannelsen med studieophold i både Canada og USA. Peters speciale ligger…

Lovliggørelse af kapitalejerlån

12.12.2016 Folketinget vedtog den 1. december 2016 et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. Loven medfører en ændring af selskabslovens § 210, hvorefter kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer med flere, såfremt en række betingelser er opfyldt. Ifølge loven kan visse kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017…

Ret til fravær med løn ved lægebesøg

30.12.2016 Medarbejdere kan nu have ret til at gå til lægeundersøgelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn eller timer. En ny dom afsagt af Østre Landsret den 31. oktober 2016 vedrører medarbejderes ret til at gå til lægebesøg i arbejdstiden med løn. Efter funktionærlovens § 5 skal det betragtes som lovligt forfald, når…

Kan din klasse vinde julekalendere fra LAKRIDS by Johan Bülow?

Hos DreistStorgaard har vi søsat en konkurrence blandt alle ungdomsuddannelser i Køge Kommune, hvor alle elever i én klasse kan vinde julekalendere fra LAKRIDS by Johan Bülow. Konkurrencen kører på Facebook, så er du interesseret, skal du finde opslaget på vores profil på Facebook og sørge for at få alle dine klassekammerater med på spøgen.…

DreistStorgaard opruster med nye medarbejdere

Det går stærkt hos DreistStorgaard Advokater, og virksomheden opruster derfor med fire nye medarbejdere. Peter Niemann Thøgersen er ansat som advokat pr. 1. december og kommer med erfaring som Corporate Legal Counsel i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, fra advokat i Bech-Bruuns M & A Corporate afdeling samt fra Lett Advokater. Derudover har advokatvirksomheden også ansat tre…

DreistStorgaard støtter Knæk Cancer kampagnen

Sammen kan vi gøre en forskel Kampagnen Knæk Cancer har været et tilbagevendende begivenhed de senere år kulminerende med et live-show på TV2. Formålet er ganske enkelt; at samle så mange midler ind til flere fremskridt indenfor forskning, forebyggelse og patientstøtte. DreistStorgaard Advokater har også i år valgt at donere et beløb til kampagnen og…

Addere og DreistStorgaard går sammen om iværksætternetværk

Samarbejde om iværksætternetværk Addere Revison og DreistStorgaard Advokater er gået sammen om et etablere et iværksætternetværk og afholder i den forbindelse et gratis arrangement. Læs mere → 

Uddeling af legater fra Liljekonvalfonden

Der er nu mulighed for at søge legater fra Liljekonvalfonden, som uddeles omkring den 1. november. Ansøgningsfrist den 1. oktober. Læs mere her →  

DreistStorgaard søger to jura-studerende

DreistStorgaard Advokater søger to jura-studerende. Læs mere her →

Værdiskabende økonomistyring fra Dreist Administration

Vedrørende artikel om, hvorledes flere små- og mellemstore virksomheder efterspørger ekstern økonomistyring og rådgivning, der tilfører forretningen værdi. En værdi, vi med Dreist Administration kan hjælpe med at løfte. Læs mere her→  

Forældrekøb af lejlighed en god løsning for mange i forbindelse med studiestart

Mange unge har lige fået bekræftelse på, at de er optaget på en videregående uddannelse – og et helt nyt kapitel i deres liv venter. Men hvad med bolig? Kollegieværelser er svære at få fat på, og for mange er forældrekøb derfor en oplagt mulighed. Hos DreistStorgaard har vi stor erfaring i rådgivning omkring forældrekøb,…

DreistStorgaard involveret i salget af Lakrids by Johan Bülow A/S

Advokat Svend-Aage Dreist Hansen, partner i DreistStorgaard Advokater A/S, har gennem en årrække rådgivet lakridskongen Johan Bülow om juridiske, forretningsmæssige og strategiske forhold i relation til hans virksomhed Lakrids by Johan Bülow A/S, som sælger gourmetlakrids. Som følge heraf har Svend-Aage Dreist Hansen naturligt også rådgivet Johan Bülow før og under processen, der i sidste uge…

Vi er der altid for dig

Det er sommerferietid, men DreistStorgaard er der altid aktivitet. Netop juni og juli er de måneder, hvor der bliver indgået flest bolighandler, og står du i en situation, hvor du har brug for rådgivning i forbindelse med en bolighandel, er vores erfarne advokater altid klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig videre i processen.

Reception hos DreistStorgaard

Kom og vær med til at fejre vores forening Den 1. november 2015 blev DreistStorgaard Advokater A/S en realitet.   Vi kører derudad, og det fejrer vi med en reception fredag den 29. april fra     kl. 15.00 i vores nye lokaler, Bag Haverne 32, Køge   Vi glæder os til at se kunder, samarbejdspartnere…

Du kan miste din iPhone, hvis du skylder penge

For de fleste er en smartphone en uundværlig del af hverdagen og en forlænget del af højre arm på især unge mennesker. Landsretten har dog tidligere fastslået, at f.eks. en iPhone 5 ikke hører under kategorien ”aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod”, og kan derfor inddrages af…

Slut med tvungen fratrædelse ved 70-års-alderen

Der er sket en vigtig ændring i forskelsbehandlingsloven fra årsskiftet, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Det er nemlig ikke længere tilladt at indgå aftaler om fratrædelse, når medarbejderen fylder 70 år.   Den 18. december 2013 vedtog folketinget at ophæve 70-års reglen i forskelsbehandlingsloven. Loven er ændret for at give lønmodtagere mulighed…

Er dit erhvervslejemål erhvervsbeskyttet?

Det har afgørende betydning for dit erstatningskrav, om dit lejemål er erhvervsbeskyttet, hvis din udlejer opsiger dit lejemål, eller hvis du af anden årsag bliver tvunget til at flytte ud af dit erhvervslejemål. Selvom bestemmelsen om erhvervsbeskyttelse ikke er ny, er der stadig tvister om omfanget af beskyttelsen. Få et indblik her.   Er et…

Vi gør det nemmere for virksomheder at inddrive gæld

Små og mellemstore virksomheder kan med fordel forbedre deres likviditet og arbejdskapital, hvis de bliver bedre til at inddrive gæld hos deres debitorer.  Vi mærker behovet ude hos kunderne, og opruster nu med at styrke og intensivere samarbejdet med Hokas Credit Management. I denne fornyede indsats er salgs- og inkasso direktør Nete Linnemann tiltrådt og…

Forsvarsadvokat Ole Madsen er nu en del af DreistStorgaard

For et halvt år siden flyttede Ole Madsen sin advokatvirksomhed ind på DreistStorgaards kontor i Næstved. Det var starten på samarbejdet, der nu yderligere styrkes, da begge parter har glæde af synergien i kontorfællesskabet. Fra årsskiftet er Ole Madsen, sammen med sine to sekretærer, Irene Hadsbjerg og Hanne Oberton Jessen, blevet en del af DreistStorgaard.…

Snydt af en webshop? Få styr på det nye forbrugerklagesystem

Er du en af de mange forbrugere, der har benyttet sig af muligheden for at købe julegaverne over nettet i år? Internethandlen er stigende, men desværre oplever mange at blive snydt, når de handler på nettet. Et køb der skulle have været let og bekvemt bliver i stedet en dyr, uigennemskuelig og bøvlet oplevelse –…

Ansættelsesretlige lovændringer

Skærpede krav til ansættelsesklausuler fra         den 1. januar 2016 Det er essentielt for en virksomhed at beskytte sin viden, når en medarbejder fratræder, hvorfor der ofte indgås kunde-, konkurrence- eller jobklausuler. Den nye ansættelsesklausullov træder i kraft fra den 1. januar 2016 og kommer til at gælde for alle lønmodtagere –…

Ændringer i forældreansvarsloven som værn mod chikane-forældre

Den 1. oktober 2015 trådte den såkaldte ”chikanepakke” i kraft.  Den skal være med til at begrænse forældre, der har udnyttet muligheder i lovgivningen om samvær til at chikanere den anden forælder.   Læs her om de fire væsentlige ændringer til forældreansvarsloven, der skal modvirke, samværschikane.   1. Afgørelse inden for 3 uger om midlertidigt…

Vi støtter op om initiativer

Vi har en lang tradition for at støtte op om forenings- og erhvervslivet i vores nærområde. Vi vil gerne være med til at skabe vækst i det område, vi lever i og er en del af. Derfor lægger vi stor vægt på at være i tæt dialog og i samarbejde med lokale virksomheder og foreninger.…

Billigere at generationsskifte i fremtiden?

Regeringen og de øvrige aftaleparter bag finansloven for 2016 har aftalt at nedsætte bo- og gaveafgiften fra 15 til 5 procent frem mod 2020. Ændringen gør det nemmere for familieejede virksomheder at finansiere et ejerskifte, men den gradvise sænkning kan give anledning til bekymring. På trods af den lavere afgiftssats i 2020 skal det altid…

Ulovligt kapitalejerlån? Begræns skaden

Langt de fleste kapitalejerlån er ulovlige i henhold til selskabslovens regler, og i den seneste tid har Erhvervsstyrelsen øget fokus på disse lån. De er dog desværre ikke helt ualmindelige, og spænder fra de større, notorisk, ulovlige lån til kapitalejere, eller f.eks. dennes ægtefælle, til en privat middag betalt på et firmakort. Du kan begrænse…

Pensionsalderen hæves til 68 år

I dag behandler Folketinget lovforslaget om at hæve pensionsalderen. Det betyder, at alle der er født efter den 31. december 1962, og som fylder 67 år i 2030 eller senere, er berørt af denne ændring. Lovforslaget møder dog hård kritik fra både FOA og 3F, fordi lovforslaget menes at gå hårdt udover de kortuddannede med…

Hvem er selskabets reelle ejer(e)? Lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere i høring

Erhvervsstyrelsen har netop den 20. oktober 2015 fremsendt udkast til lovforslag vedrørende registrering af reelle ejere i høring Høringsfristen er fastsat til den 17. november 2015, idet lovudkastet forventes fremsat i december 2015. Formålet med det fremsatte lovudkast er at styrke indsatsen mod kriminalitet og hvidvask af midler, herunder skatteunddragelse. I dag eksisterer der ikke…

Få et gratis “arvetjek”

Har du og din familie sikret hinanden– både i tilfælde af samlivsophør, skilsmisse og død? Den moderne familie kan være sammensat på mange måder. Som der i den seneste tid har været stor fokus på i medierne, har det aldrig været vigtigere at kende sin egen og sin families juridiske situation og at forebygge de problemer,…

DreistStorgaard har fået nyt logo og ny adresse pr. 1. november

Som et led i vores fusion og vores nye brand, DreistStorgaard, har vi fået et nyt logo og et nyt hovedkvarter. Fremover finder du os på adressen: Bag Haverne 32, 4600 Køge. Det nye logo afspejler vores nytænkende, moderne og dynamiske stil. På samme måde falder vi godt ind i vores nye, vide rammer i et…

Dreist og Storgaard er fusioneret

Dreist Advokater A/S og ADVODAN Køge A/S fusionerer pr. 1. september 2015 og bliver til DreistStorgaard Advokater. Med deres helt unikke konstruktion af to kapitalpartnere, får Køge det største advokatkontor uden for København. I forbindelse med den nye etablering styrker DreistStorgaard Advokater allerede den samlede stab med seks nye medarbejdere. DreistStorgaard adskiller sig fra andre…