Stine Jørgensen

Stine er en erfaren juridisk sagsbehandler og har som primære fagområder selskabsret, erhvervsret og ejendomshandler, hvor hun dagligt hjælper små og store virksomheder, herunder med bla. stiftelse af selskaber, kapitalforhøjelser, aktie- og anpartsoverdragelser og ejeraftaler, ligesom hun tager sig af sager af mere privatretlig karakter. Herudover varetager Stine kontorets dødsboer.

Titel

Juridisk sagsbehandler

Fødselsår

1979

Mobiltelefon

Kontor

Køge

Læs mere

2003-2005: Advokatsekretærelev
2005-2016: Juridisk sagsbehandler Knop & Co Advokater, København
2016-2019: Juridisk sagsbehandler Nørregaard|Mieritz Advokatfirma

Advokatsekretær

Download

Pressefoto