Peter Niemann Thøgersen

Peter er tilknyttet vores Team Erhverv som videnadvokat og rådgiver både private virksomheder og kommuner om persondataret, compliance og governance. Han bistår klienter med etablering af complianceprogrammer, implementering af ny lovgivning, udarbejdelse af GAP-analyser, gennemførelse compliance-risikovurderinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og omstruktureringer. Peter har særlig erfaring med compliance for den finansielle sektor og rådgivningsvirksomheder, herunder revisions- og advokatvirksomheder. Peter rådgiver endvidere om implementering og gennemførelse af compliancekontroller, selskabsret, corporate governance og samspillet mellem persondataret og markedsføringsret. Peter har omfattende praktisk erfaring med operationel compliance bl.a. fra den finansielle sektor. Før ansættelsen hos DreistStorgaard har Peter arbejdet med M&A, persondataret og corporate compliance både hos Bech-Bruun advokatfirma og i Nordea. På baggrund heraf har Peter omfattende praktisk erfaring med at integrere og opbygge compliance-funktioner og særligt anti-hvidvask og persondata-compliance programmer, herunder ved at sikre korrekt organisering og rapporteringslinjer. Peter arbejder også med kontorets interne og eksterne videndeling, der blandt andet omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information indenfor kontorets relevante forretningsområder ligesom digitalisering og produktudvikling også er nogle af arbejdsområderne. Forretningsudvikling, herunder strategiske samarbejder med iværksættermiljøer og andre af kontorets samarbejdspartnere hører også til arbejdsområderne.

Titel

Videnadvokat

Fødselsår

Mobiltelefon

Kontor

Køge

Læs mere

2016: Advokat, DreistStorgaard
2015-2016: Legal Counsel, Nordea
2014-2015: Advokat, Bech-Bruun
2010-2013: Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun
2009-2010: Legal Trainee, LETT Advokatfirma
2007-2008: Stud. jur. Adlex Boligadvokater
2005-2006: Stud. jur. Domstolsstyrelsen

2010: Cand.jur. Københavns Universitet
2010: Studieophold på University of Bristish Columbia, Vancouver, Canada.
2013: Summer Programme 2013, Fordham University, Faculty of Law, New York.

Skandinaviske sprog
Engelsk
Tysk

Entrepriseret
Køb og salg af erhvervsejendomme
Køb og salg af virksomheder
Selskabsret

Download

Pressefoto