Jesper Køppen Fenger-Mieritz

Jesper er advokat og bistår i hovedsagen små- og mellemstore virksomheder med alle områder inden for erhvervsretten, kommerciel rådgivning samt førelse af rets- og voldgiftssager. Jesper har møderet for Højesteret og møder i øvrigt løbende i de forskellige øvrige retsinstanser. En stor del af Jespers tid går med rådgivning vedrørende strukturering af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler og den deraf følgende kommercielle rådgivning. Herudover bistår Jesper diverse entreprenører med byggesager, køb af ejendomme samt udvikling af projekter.

Titel

Advokat (H), partner

Fødselsår

1977

Mobiltelefon

Kontor

Køge

Læs mere

2003-2006: Advokatfuldmægtig – Dreist Advokater A/S
2006-2008: Advokat Thykier & Felby A/S
2008-2015: Advokat og Partner Dreist Advokater A/S
2009: Møderet for Landsret
2015: Møderet for Højesteret
2015-2019: Advokat og Partner Nørregaard|Mieritz I/S

2002: Solent University, Southampton – jurastudier
2003: Cand.jur. Københavns Universitet

Specialer:
M&A
Bestyrelsesarbejde
Selskabskonstruktioner – ejeraftaler og kommerciel rådgivning
Entrepriseret, projektudvikling og fast ejendom
Ansættelsesret

Ansættelsesret
Bestyrelsesarbejde
Entrepriseret
M&A
Selskabskonstruktioner

Download

Pressefoto