Henriette Houmann-Hammer

Henriette Houmann-Hammer er advokat med speciale i Familie- og arveret samt ejendomshandler til private. Henriette har 10 års erfaring med børnesager, herunder sager om forældremyndighed, bopæl, samvær og tvangsanbringelse. Henriette yder i disse sager en særlig kvalificeret rådgivning med fokus på barnet. Derudover yder Henriette rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ægtepagter, testamente og fremtidsfuldmager, dødsbobehandling samt bodeling. Henriette er udpeget som bobehandler ved Retten i Næstved og er uddannet mediator ved Danske Advokater.

Titel

Advokat

Fødselsår

1972

Mobiltelefon

Kontor

Næstved og Køge

Download

Pressefoto