Helle Groth Christensen

Helle Groth Christensen er advokat og specialist i ansættelses- og arbejdsret. Et område, som Helle har beskæftiget sig med i en lang årrække som rådgiver for både private og offentlige virksomheder. Helle har bl.a. en baggrund fra KL, hvor hun har bistået kommunerne i komplicerede personalesager og i forvaltningsretlige spørgsmål. Helle har også erfaring fra ansættelse i større danske og internationale virksomheder, herunder med forhandling af overenskomster og tvister. Derudover har Helle kendskab til den finansielle sektor og erfaring med pengeinstitutjura. Med sit blik for menneskelige relationer og for detaljen samt fokus på holdbare løsninger for klienten, vil Helle være en respekteret rådgiver og sparringspartner for ledelsen i både små og store virksomheder.

Titel

Advokat

Direkte

Fødselsår

1966

Mobiltelefon

Kontor

Køge

LinkedIn

Læs mere

Ansættelsesret

Download

Pressefoto