Helene Selbach

Helene Selbach er administrativ- og compliancemedarbejder og tilknyttet Team Fast Ejendom. Helene varetager blandt andet oprettelsen af boligsager samt de opgaver der er forbundet med, at registrere og kontrollere de krav der er til Persondata behandling og anti-hvidvask procedurer i alle typer sager.

Titel

Administrativ medarbejder

Fødselsår

Mobiltelefon

Kontor

Køge

Download

Pressefoto