Vores persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til DreistStorgaard Advokater A/S er det vigtigt at gøre dig bekendt med DreistStorgaard Advokater A/S’ politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

DreistStorgaard Advokater A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og DreistStorgaard Advokater A/S’ håndtering af personoplysninger.
Send din uopfordrede ansøgning her.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.
Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. DreistStorgaard Advokater A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer

Da DreistStorgaard Advokater A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i DreistStorgaard Advokater A/S, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke referencer uden din viden og samtykke.

Følsomme oplysninger

DreistStorgaard Advokater A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.
På grund af de regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som advokatfirmaer er underlagt, er vi forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere, der får adgang til klient- og sagsoplysninger – dvs. både jurister, sekretærer og visse administrative medarbejdere.  I tilfælde af en ansættelse vil du skulle forevise en ren straffeattest.

Opbevaring af personoplysninger

DreistStorgaard Advokater A/S opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. DreistStorgaard Advokater A/S overholder gældende krav til it-sikkerhed og opbevarer endvidere oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS med hvem der er indgået databehandleraftaler.

Samarbejdet med leverandørerne er dermed omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. DreistStorgaard Advokater A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger

DreistStorgaard Advokater A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil DreistStorgaard Advokater A/S har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil DreistStorgaard Advokater A/S har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i DreistStorgaard Advokater A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Har du søgt uopfordret opbevarer vi din ansøgning i maksimalt 6 måneder.

Rettigheder

I forbindelse med DreistStorgaard Advokater A/S S behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger DreistStorgaard Advokater A/S behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).