I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det økonomiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Om inkasso

Resultatorienteret inkasso

En effektiv og resultatorienteret sagsbehandling er altafgørende, når det drejer sig om inkassering af din virksomheds tilgodehavender. Når du overlader opgaven til os, går vi ikke af vejen for at gøre tingene anderledes med henblik på at inddrive et tilgodehavende.

Inkasso hos DreistStorgaard

Vi tilbyder en kompetent behandling, som hurtigt skaber værdi for vores klienter.

Vores bistand omfatter blandt andet:

  • Undersøgelse af debitors betalingsevne
  • Udarbejdelse af inkassoskrivelser, skylderklæringer mm.
  • Telefonisk kontakt med debitor med henblik på at undersøge muligheden for at inddrive tilgodehavendet udenretligt
  • Administration af afdragsordninger
  • Indberetning til RKI
  • Møde i fogedretten

Vi løser alle typer af inkassoopgaver

Det er vigtigt for os at understrege, at vores samarbejde med klienten er et partnerskab, hvor løbende dialog og forbedringstiltag er grundstenene for vores fælles succes. Vores mål er at få pengene hjem til vores klienter. I dette arbejde har vi stor respekt for, at vi har fået lov til at opkræve ubetalte fordringer hos vores klienters kunder. Den relation værner vi om med stor respekt for den enkelte debitor.

DreistStorgaard har en stor inkassoafdeling, hvor vores erfarne medarbejdere håndterer både:

  • Fakturainkasso
  • Terminsinkasso
  • Retssager

Vi behandler alle typer af inkasso – og vi behandler sagerne forskelligt.  Hvert inkassosamarbejde er unikt, da ingen debitorer og udestående fordringer er ens. Af den årsag indgår vi specifikke samarbejdsaftaler med hver enkelt klient. Vi lytter til hver enkelt kunde og gennemgår alle scenarier grundigt, inden inkassoforløbet fastlægges.

Erfarne sagsbehandlere håndterer dine inkassosager

Vores sagsbehandlere har mange års specialisterfaring, og sagerne behandles derfor med højeste professionalisme.

Vi ønsker at være transparente i forhold til pris, og som klient hos DreistStorgaard kan du altid følge med i, hvad sagsbehandlingen koster i forhold til det aftalte.
Læs om vores inkassoprodukter her: