I en fremsynet virksomhed er det væsentligt at have styr på det økonomiske grundlag, således at virksomheden kan fokusere på det vigtigste - udvikling og drift.

Inkassobehandling

I dialog med skyldnerne

Når vi modtager en sag, undersøger vi skyldners betalingsevne i diverse registre og databaser.

Det er vigtigt for os at skabe en dialog med skyldner, så vi forsøger at opnå telefonisk kontakt til skyldner. På den måde nedbryder vi distancen, og om muligt kommer vi foran de kreditorer, som blot sender sædvanlige rykkerbreve. Formålet er dels at undersøge muligheden for at inddrive tilgodehavendet udenretligt, og dels at kende årsagen til den manglende betaling.

Ud fra dialogen med skyldner rådgiver vi vores klienter individuelt om sagens videre forløb, herunder muligheden for at indhente en skylderklæring og dermed undgå store omkostninger til retssystemet. Vi forsøger også at etablere en afdragsordning, når vi ser muligheder herfor, og rådgiver om, hvordan vi mener, at sagen skal føres videre.

I nogle tilfælde er en enkelt henvendelse fra os tilstrækkelig til, at skyldner betaler. I andre tilfælde er det nødvendigt at kontakte skyldner flere gange og på forskellige måder.

Afhængig af sagstypen omfatter vores ydelser blandt andet:

  • Grundig gennemgang af sagen – vi gennemgår om muligt skyldners seneste årsrapport mv.
  • Telefonisk kontakt til skyldner
  • Udarbejdelse af inkassoskrivelser, skylderklæringer mm.
  • Registrering og overvågning af debitor i RKI
  • Administration af afdragsordninger

Lykkes det ikke at få skyldner til at betale mellemværendet frivilligt, fortsætter vi sagen i retssystemet. Vi udarbejder i så fald enten et betalingspåkrav eller en stævning.

Hvis skyldner har indsigelser, og sagen udvikler sig til en egentlig retssag, tilbyder vi at lade en af vores erfarne advokater føre sagen.

Hvis skyldner ikke betaler efter domsafsigelsen, sender vi sagen til fogedretten, og vi kan sørge for, at der foretages udlæg i debitors aktiver.